Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. MUZEUM DIECEZJALNE W TARNOWIE
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie
cp952

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie
III pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski
Na znaczku Kościół MB Fatimskiej w Tarnowie
Na ilustracji figurka Matki Bożej z Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie
Data wydania/Date of issue: 08.06.1987
Nr katalogowy/No.: cp 952
Format/Size:
Nakład/Issue: - 1.343.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Janusz Wysocki
MUZEUM DIECEZJALNE W TARNOWIE   

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie - to najstarsze muzeum diecezjalne w Polsce. Założone w roku 1888 przez ówczesnego rektora Seminarium Duchownego Ks. Józefa Bąbę, mieściło się w budynku tegoż Seminarium, w okresie międzywojennym w Ratuszu miejskim, zaś obecnie mieści się w zabytkowych kamieniczkach z wieku XVI, w sąsiedztwie Katedry.
Kompleks budynków Muzeum tworzą:
- dawna Akademiola - tak nazywano pierwszą tarnowską szkołę, ponieważ była filią Uniwersytetu Krakowskiego;
- Dom Mikołajowski - który wybudował w r. 1524 mieszczanin tarnowski Jan Mikołajowski a zamieszkiwał go rektor wspomnianej Akademioli;
- Dom Mansjonariuszy oraz Scholasteria.
Wymienione kamieniczki, obiegając od strony zachodniej Bazylikę Katedralną, tworzą uroczy zakątek Starego Miasta, zaś w ich pomieszczeniach znalazły miejsce zbiory Tarnowskiego Muzeum Diecezjalnego. Najważniejszy dział zbiorów stanowią zabytki sztuki cechowej - gotyckiej rzeźby i malarstwa z terenu Małopolski, reprezentujące tzw. szkołę krakowsko-sądecką. Są to zabytki bardzo ważne dla poznania poziomu i dziejów polskiej kultury średniowiecznej.
Drugi dział zbiorów obejmuje tkaniny kościelne /ornaty, kapy itp./ od czasów średniowiecza aż po wiek XIX. Tarnowskie Muzeum posiada także dział sztuki ludowej, gdzie na szczególną uwagę zasługują obrazy ludowe malowane na szkle, pochodzące z terenu Europy a także innych kontynentów. Przekazał je w darze dla Muzeum Diecezjalnego w roku 1957 znany w Polsce i zagranicą kolekcjoner, węgier z pochodzenia, tarnowianin, Norbert Lippóczy. Muzeum prezentuje także przykłady współczesnej rzeźby ludowej z bardzo żywotnego ośrodka tej sztuki w Paszynie k. Nowego Sącza.
W roku 1988 z okazji Jubileuszu 100-lecia Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie zbiory nasze wzbogaciły się o kolejną kolekcję: dzieła sztuki z około r. 1900. Są to płótna kilku malarzy polskich, jak np. Jacek Malczewski, Vlastimil Hofman, Kazimierz Sichulski, Wojciech Weiss, a także zbiór porcelany i zegarów. Eksponaty te są darem tarnowskiej kolekcjonerki Olgi Majewskiej.
Kościół potrzebuje sztuki...

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie jest nie tylko żywym świadkiem chrześcijańskiej kultury minionych czasów, ale także człowiekowi dni naszych stara się głosić Ewangelię...

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie
Strona główna