Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ŚW. JAN CHRZCICIEL 24 czerwca
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Św. Jan Chrzciciel
Św. Jan Chrzciciel
Światowa Wystawa Filatelistyczna „Italia'85”
Reprodukcja obrazu „Madonna z Dzieciątkiem ze św.Janem Chrzcicielem i aniołem” z pracowni malarza włoskiego Sandro Bottivellego (1444-1510)
Data wydania/Date of issue: 25.09.1985
Nr katalogowy/No.: Blok 82 I
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: biały średni kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 1 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 x 54 mm (znaczek) / 81-62 x 108-109 (blok)
Nakład/Issue: - 1.306.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: R. Dudzicki na podstawie diapozytywu J. Mystkowskiego
BLOK_82_I


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
BLOK_82_II

Powiększ Zoom

Światowa Wystawa Filatelistyczna „Italia'85”
Reprodukcja obrazu „Madonna z Dzieciątkiem ze św.Janem Chrzcicielem i aniołem” z pracowni malarza włoskiego Sandro Bottivellego (1444-1510)
Data wydania/Date of issue: 25.09.1985
Nr katalogowy/No.: Blok 82 II
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: biały średni kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 1 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 x 54 mm (znaczek) / 81-62 x 108-109 (blok)
Nakład/Issue: - 464.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: R. Dudzicki na podstawie diapozytywu J. Mystkowskiego
Kartka pocztowa

Galeria Lanckorońskich
Zamek Królewski na Wawelu
Na znaczku obraz Bonifacio de'Pitati Veronese (1487-1553) Św. Rodzina ze św. Janem Chrzcicielem
Na ilustracji obraz Simone Martini(ok. 1284-1344) Anioł
Data wydania/Date of issue: 21.07.2000
Nr katalogowy/No.: cp 1234
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 406.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Janusz Wysocki
cp1234

Powiększ Zoom
3823

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie
Obraz Sandra Botticellego, Madonna z Dzieciątkiem, św. Janem Chrzcicielem i aniołem
The 140th Anniversary of The Foundation of the National Gallery in Warsaw
The painting of Sandro Botticelli, „Madonna with the Child, Saint John the Baptist and the angel”
Data wydania/Date of issue: 18.05.2002
Nr katalogowy/No.: 3823
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 12 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 mm x 40,5 mm
Nakład/Issue: - 400.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Buszewicz
ŚW. JAN CHRZCICIEL 24 czerwca   

hebr. imię biblijne Johhanan - "Bóg jest łaskawy"

Św. Jan Chrzciciel (+ ok. 32), Urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1,5-80). Był krewnym Jezusa Chrystusa. W młodym wieku udał się na pustynię, gdzie podjął życie ascety. Na przełomie 28/29 roku nad Jordanem, w pobliżu Jerycha, rozpoczął publiczne nauczanie o nadchodzącym Królestwie Bożym oraz udzielał chrztu pokuty Wskazał na Jezusa jako oczekiwanego Baranka Bożego (J 1,29 nn) i nazwał Go Mesjaszem (J 1,20-34). Uchodził za proroka, ale Chrystus określił go jako kogoś więcej niż proroka (Mt 11,9 nn), posłańca przed Bogiem. Wystąpił przeciw królowi Herodowi Antypasowi, potępiając jego kazirodcze małżeństwo z Herodiadą, bratową. Został przez niego aresztowany i uwięziony w twierdzy Macherontu (Mt 11,2-6), a następnie ścięty (Mk 6,17-28). Miał wtedy trzydzieści kilka lat. W Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, życie pełne ascezy i pokuty, siła charakteru, bezkompromisowość. Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele. Jemu dedykowana jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie, przy której przez prawie 1000 lat mieli swoją siedzibę papieże.
Jest patronem Austrii, Francji, Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji, Węgier; Akwitanii, Aragonii; archidiecezji warszawskiej i wrocławskiej; Amiens, Awinionu, Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, Lipska, Lyonu, Neapolu, Norymbergi, Nysy, Wiednia, Wrocławia; jest patronem wielu zakonów, m. in. joannitów (Kawalerów Maltańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali, krawców, kuśnierzy, rymarzy; abstynentów, niezamężnych matek, skazanych na śmierć. Jest orędownikiem podczas gradobicia, w chorobach epilepsji.

W IKONOGRAFIIśw. Jan przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec lub mąż ascetyczny, ubrany w skórę zwierzęcą albo płaszcz z sierści wielbłąda.
Jego atrybutami są: Baranek Boży baranek na ramieniu, na księdze lub u stóp, baranek z kielichem, chłopiec bawiący się z barankiem, głowa na misie, krzyż. W tradycji wschodniej, zwłaszcza w ikonach, ukazywany jest jako zwiastun ze skrzydłami.

Św. Jan Chrzciciel
Strona główna