Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. LEŻAJSK
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Leżajsk
3403

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Leżajsk
Seria „Sanktuaria Maryjne”
Bazylika w Leżajsku
Matka Boża Pocieszenia
Data wydania/Date of issue: 02.08.1995
Nr katalogowy/No.: 3403
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: biały średni kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 16 szt./pcs.
Format/Size:
Nakład/Issue: - 5.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Zbigniew Stasik
Kartka pocztowa

Matka Boża Leżajska
Data wydania/Date of issue: 07.05.2021
Nr katalogowy/No.: cp 1917
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 8.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Agnieszka Sancewicz
cp1917

Powiększ Zoom
LEŻAJSK   

Miasto w woj. rzeszowskim nad Sanem, 47 km na pn.wsch. od Rzeszowa. Gród prasłowiański. Miejsce obronne w pasie umocnień tzw. Bramy Łańcuckiej. Prawa miejskie w XIV w. Dzięki położeniu na drodze kupieckiej Lwów-Gdańsk, rozwój handlu i rzemiosła w XVI w. Pożary, wojny i epidemie zahamowały w XVII,XVIII i XIX w. rozwój miasta. Udział mieszkańców w powstaniach w XIX w. i w ruchu oporu w latach 1939-1945. Cerkiew greckokatolicka z XIX w. Zespół klasztorny Bernardynów z XVII w. Ratusz i zajazd z XVIII, XIX w. Zespół pałacowy z XVII, XVIII w. Domy z XVIII, XIX w. Muzeum. W okolicy rezerwat florystyczny.

Parafia pad zarządem Bernardynów od 1966 r. Bernardyni od początku XVII w. Po kościele drewnianym, obecny kościół pw Trójcy Przenajświętszej i Wszystkich Świętych, Bazylika Mniejsza od 1928 r. Kościół z pierwszej ćwierci XVII w., późnorenesansowy, murowany, bazylikowy, trójnawowy z kaplicami i wieżą. W kaplicy w późnobarokowym ołtarzu obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVI/XVII w., sukienki srebrne, z pierwszej połowy XVIII w. i z połowy XIX w. Bardzo wiele wot. Na zasuwie obraz przedstawiający objawienie się Matki Bożej w Leżajsku.
Kult Matki Bożej Pocieszenia od końca XVI w. Obraz zasłynął łaskami w pierwszej ćwierci XVII w., w drugiej ćwierci XVII w. został uznany za cudowny. Sława obrazu rozniosła się na wielkie tereny Polski, przybywali pielgrzymi z województw bełskiego, ruskiego, wołyńskiego, lubelskiego, sandomierskiego. Matka Boża Leżajska była szczególną patronką Stefana Czarnieckiego. Król Władysław IV ofiarował tu wotum. Do XVIII w. spisano przeszło 1000 łask tu uzyskanych, złożono setki wot. W XVII-XIX w. miejsce to wymieniano we wszystkich dziełach traktujących o polskich Sanktuariach, wydano specjalne książki. W pierwszej połowie XX w. przybywały tu pielgrzymki z Podlasia, Chełmszczyzny, Sandomierskiego, Lubelskiego. Na uroczystości 200 lecia koronacji przybyło 300000 wiernych. Kult trwa do czasów obecnych. Odpusty gromadzą dziesiątki tysięcy wiernych, w ciągu roku przybywa kilkadziesiąt grup pątniczych i setki grup turystycznych. Notowane są nieprzerwanie uproszone tu łaski. Obraz koronowany 8 września 1752 r. przez biskupa przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego. Dawny kult św. Józefa. W XVII w. istniał tu kult św. Władysława. W XIX w. notowano kult św. Jana Kapistrana.

Odpusty główne: Zielone Święta, Wniebowzięcia, Narodzenia NMP, poza tym Zwiastowania, Niepokalanego Poczęcia NMP, MB Anielskiej.

Leżajsk
Strona główna