Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. MYSZKÓW
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Myszków - Mrzygłód
MYSZKÓW   

Wieś w woj. częstochowskim nad Wartą, 7 km na pd. od Myszkowa, przy szosie Myszków - Zawiercie. Osada notowana w XIV w. wzmiankowana przez Długosza jako miasto. Walki powstańcze w 1863 r. Hutnictwo w XIX w. Utrata praw miejskich w XIX w.

Parafia istniała w XIV w. Poprzedni kościół drewniany istniał przed XV w. Obecny pw Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny z XVII w. restaurowany w XX w., murowany, jednonawowy z wieżyczką. Wyposażenie rokokowe z XVIII w. W ołtarzu głównym obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z początku XIX w., w sukience z około połowy XVIII w. W ołtarzu bocznym obraz św. Jana Kantego, w sukience z 1811 r.
Dawny kult Matki Bożej Wniebowziętej, Królowej Różańca Świętego, trwający nieprzerwanie od XVII w. Notowano uproszone tu łaski, składano wota. Ówczesny obraz przyozdobiony był sukienkami i koronami. Na początku XX w. przy obrazie były wota, obraz określano jako łaskami słynący. Modlitwa do Matki Bożej Mrzygłodzkiej żywa po dziś dzień.
Przystrojenie wizerunku św. Jana Kantego świadczy o dawnym kulcie.

Odpusty: Wniebowzięcia NMP, MB Różancowej.

Myszków - Mrzygłód
Strona główna