Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. GÓRKA DUCHOWNA
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Górka Duchowna
3522

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Górka Duchowna
Seria „Sanktuaria Maryjne”
Kościół MB Pocieszenia i św. Michała Archanioła w Górce Duchownej
Matka Boża Pocieszenia
Data wydania/Date of issue: 28.08.1997
Nr katalogowy/No.: 3522
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluoroscencyjny
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size:
Nakład/Issue: - 700.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Zbigniew Stasik
Kartka pocztowa

50 rocznica powstania Klubu PZF „Święty Gabriel”
Data wydania/Date of issue: 7.07.2007
Nr katalogowy/No.: cp 1436
Format/Size:
Nakład/Issue: - 60.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maria Bukowska
cp1436

Powiększ Zoom
GÓRKA DUCHOWNA   

Wieś w woj. leszczyńskim,15 km na pd.-wsch. od Leszna, przy drodze lokalnej z Leszna. Wieś wzmiankowana w XIII w., własność opactwa w Lubiniu. Tu zmarł Sł. B. Edmund Bojanowski (1871 r.).

Parafia erygowana w XIII/XIV w. Pod zarządem Benedyktynów do pierwszej połowy XIX w. Kościół pw Matki Bożej Pocieszenia i św. Michała Archanioła z XIII/XIV w., odbudowany w XVII w., rozbudowany w XVIII w. (kaplica) i w 1958 r. (krużganki), późnogotycki, zbarokizowany, murowany, jednanawowy z kaplicami i wieżą. W kaplicy w ołtarzu z trzeciej ćwierci XVIII w. Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, kopia z 1928 r. obrazu z XVII w., sukienka srebrna z 1965 r. (sukienka barokowa skradziona). Kilkaset wot, w tym kilkanaście tabliczek wotywnych z XVIII i XIX w.
Dawny kult Matki Bożej Góreckiej, MB Pocieszenia, trwający możliwe, że od początku XV w. Ruch pielgrzymkowy rozpoczął się w XVI w., a rozwinął w XVII w. Modlił się tu Sł. B. Bernard z Wąbrzeźna i św. Stanisław Kostka. W połowie XVIII w. obraz uznano za cudowny. Spisano przeszło 200 cudów, obraz ozdobiono sukienką i koronami. Powstała pieśń do MB Góreckiej. Kult trwa do naszych czasów. W XIX w. opisano kilkanaście nadzwyczajnych łask tu wymodlonych. W połowie XX w. Kopie obrazu zainstalowano w kilku kościołach. W ciągu roku przychodzi kilkadziesiąt pielgrzymek. Odpusty gromadzą kilkadziesiąt tysięcy wiernych. Obraz koronowany 28 sierpnia 1966 r. przez arcybiskupa poznańskiego Antoniego Baraniaka.

Odpusty: MB Pocieszenia, św. Michala Archanioła, I dzień Zielonych Świąt, Ofiarowania Pana Jezusa, Wniebowzięcia, Nawiedzenia, Narodzenia i Niep. Poczęcia NMP.

Górka Duchowna
Strona główna