Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. POZNAŃ
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Poznań
cp1182

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa
Poznań
30 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani w Poznaniu w kościele OO Franciszkanów Konw. pw. św. Antoniego Padewskiego
Data wydania/Date of issue: 29.06.1998
Nr katalogowy/No.: cp 1182
Format/Size:
Nakład/Issue: - 100.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik
POZNAŃ   

Stolica archidiecezji. Miasto wojewódzkie nad Wartą. Najpotężniejszy gród Polan w X w. Przyjęcie chrześcijaństwa w 966 r. Założenie pierwszego biskupstwa w Polsce w XI w. Prawa miejskie w XIII w. Wielki ośrodek handlu w XV w. Rozkwit miasta kulturalny i gospodarczy w XVI w., skupienie wymiany handlowej Wschód - Zachód. Zniszczenia w czasie wojen w XVII i XVIII w. Ośrodek polskości, kultury i nauki w XIX w. W Poznaniu wybuchło powstanie wielkopolskie. Rozwój przemysłu w XIX i XX w. Walka podziemna w latach 1939-45.
Zespół klasztorny Filipinów z XV,XVIII w. Zespół klasztorny Reformatów z XVII, XVIII w. Zespół klasztorny Dominikanów z XIII, XVII, XVIII w. Zespół klasztorny Dominikanek z XV,XVI, XVIII w. Zespół klasztorny Franciszkanów z XVII w. Zespół kolegium Jezuitów z XVII, XVIII w. Zespół klasztorny Bernardynów z XVII w. Zespół klasztorny Karmelitów z XV, XVII w. Ratusz z XIII/XIV, XVI w. Kamieniczki kramarzy z XV-XVI w. Kamienice z XV-XVIII w. Pałac z XVI w., rekonstruowany. Fragmenty murów miejskich z XIII w., XV-XVI w. Muzeum Narodowe. Muzeum Instrumentów Muzycznych. Muzeum Historii Miasta Poznania. Muzeum Kultury i Sztuki Ludowej. Muzeum Archeologiczne. Muzeum archidiecezjalne. Wykopaliska archeologiczne: gród wczesnośredniowieczny z IX w.

Kościół pw św. Antoniego Padewskiego, OO. Franciszkanów Konw., ul. Franciszkańska 2. Franciszkanie Konw. od połowy XVII w. do pierwszej ćwierci XIX w. i od 1921 r. Po kościele drewnianym z pierwszej połowy XVII w. obecny kościół z XVII/XVIII w., barokowy, murowany, trójnawowy z dwiema kaplicami i z dwiema wieżami. We wnęce ściany bocznej kościoła krucyfiks z trzeciej ćwierci XIX w., obok wota. W kaplicy, w ołtarzu barokowym obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z połowy XVII w. Sto kilkadziesiąt wot z XVII-XX w.
Szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej, pochodzące z XIX w. Wizerunek Pana Jezusa otoczony jest do dziś czcią i modlitwą wiernych.
Dawne nabożeństwo do Matki Bożej w Cudy Wielmożnej. W XVII w. obraz zasłynął cudami, zapisywano łaski, składano wota, przychodziły pielgrzymki, wydano książkę o tym sanktuarium. Obraz uznano za cudowny w trzeciej ćwierci XVII w. W XIX i w pierwszej połowie XX w. notowano tu cudowny obraz. Kult żywy do czasów obecnych, zapisywane są tysiące próśb i podziękowań, składane są wota. Jest modlitwa do MB w Cudy Wielmożnej i 9 pieśni do Niej z XVII-XX w. Obraz koronowany 29 czerwca 1968 r. przez kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz kardynała Karola Wojtyłę i arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
W XIX w. notowano tu otoczony czcią wiernych wizerunek św. Anny.

Odpust: Imienia Maryi.

Poznań
Strona główna