Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ŚW. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE 14 sierpnia
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Św. Maksymilian Maria Kolbe
2683

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Św. Maksymilian Maria Kolbe
Ojciec Maksymilian Kolbe
Portret w pasiaku obozowym według obrazu artysty malarza Mieczysława Kościelniaka
Data wydania/Date of issue: 10.10.1982
Nr katalogowy/No.: 2683
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: biały średni, kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 27 mm x 38,3 mm
Nakład/Issue: - 3.200.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: K. Kosmowski

Rok Maksymilianowski
Data wydania/Date of issue: 24.10.1994
Nr katalogowy/No.: 3362
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: biały średni gładki
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 39,5 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 1.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik
3362


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
cp1063

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa

100 rocznica urodzin Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
Na ilustracji Kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zduńskiej Woli, miejsce chrztu Św. Maksymiliana
Data wydania/Date of issue: 8.01.1994
Nr katalogowy/No.: cp 1063
Format/Size:
Nakład/Issue: - 200.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik

60 rocznica śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego
60th anniversary of the death of St. Maksymilian Maria Kolbe
Data wydania/Date of issue: 14.08.2001
Nr katalogowy/No.: 3754
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 43 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 2.800.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik
3754


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
cp1263

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa

60 rocznica śmierci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
Data wydania/Date of issue: 14.08.2001
Nr katalogowy/No.: cp 1263
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 200.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik

Rok Św. Maksymiliana Marii Kolbe
The year of Saint Maksymilian Maria Kolbe
Data wydania/Date of issue: 12.08.2011
Nr katalogowy/No.: 4378
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 16 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 43 mm
Nakład/Issue: - 500.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik
4378


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
cp1689

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa

Beatyfikacja papieża Pawła VI
Beatification of Pope Paul VI
Data wydania/Date of issue: 10.10.2014
Nr katalogowy/No.: cp 1689
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 86.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Marzanna Dąbrowska

100-lecie Rycerstwa Niepokalanej
100 years of the Militia of the Immaculata
Data wydania/Date of issue: 14.10.2017
Nr katalogowy/No.: 4791pp
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 25 znaczków + 25 przywieszek szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 43 mm
Nakład/Issue: - 100.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Zenon Święch
4791pp


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
ŚW. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE 14 sierpnia   

łac. maximus - bardzo duży, największy

Św. Maksymilian Maria Kolbe, kapłan, zakonnik. Urodził się w Zduńskiej Woli koło Łodzi w 1894 roku. Na chrzcie otrzymał imię Rajmund. Wstępując do zakonu franciszkanów, przyjął imię Maksymilian. Studia filozoficzne i teologiczne odbywał w Rzymie. Ukończył je doktora-tem. W 1918 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
Mimo osobistego zamiłowania do skrajnego ubóstwa, w pracy apostolskiej posługiwał się najnowo-cześniejszymi środkami. Gorliwie szerząc cześć Maryi Niepokalanej, założył stowarzyszenie ludzi oddanych apostolstwu - "Milicję Niepokalanej". W 1922 roku zorganizował wydawnictwo oraz redakcję "Rycerza Niepokalanej". Powołał nowe placówki w Grodnie i Teresinie pod Warszawą, który nazwano wkrótce Niepokalanowem. W 1930 roku wyjechał do Japonii, gdzie stworzył tamtejszy Niepokalanów oraz nową wersję "Rycerza Niepokalanej". W roku 1936 wrócił do Polski. Następnie podjął starania o otwarcie podobnych ośrodków w Belgii i na Litwie. Był dwukrotnie aresztowany przez Niemców: po raz pierwszy na początku okupacji, po raz drugi w roku 1941. Osadzono go na Pawiaku, w kitka miesięcy później przewieziono do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tam wszystkim dawał przykład cierpliwości. Przyjął dobrowolnie śmierć w bunkrze głodowym zamiast innego więźnia. Dobity zastrzykiem z fenolu zmarł 14 sierpnia 1941 roku.
Beatyfikował go Paweł VI w 1971 roku. Jedenaście lat później kanonizował Jan Paweł II.
Jest patronem archidiecezji gdańskiej i diecezji koszalińskiej oraz - jak powiedział Jan Paweł II - "naszych trudnych czasów".

W IKONOGRAFII św. Maksymilian przedstawiany jest w habicie franciszkańskim lub w więziennym pasiaku, czasem z numerem obozowym 16 670 na piersi. Towarzyszy mu Maryja Niepokalana. Jego atrybutem jest korona z drutu kolczastego lub dwie korony - czerwona i biała.

Maksymilian Maria Kolbe was born on January 8th, 1894 in Zduńska Wola. When he was thirteen, he started his education in a small Franciscan seminar in Lvov, and three years later he was accepted in noviciate. He started his studies in 1912, initially in Cracow, and then in Rome, where he graduated in philosophy and theology with two Ph.D. titles.
During his stay in Rome, he founded the Knighthood of the Immaculate, sort of a brotherhood of persons wishing to convert the sinners and unreligious.

Father Kolbe was ordained on April 28th, 1918, and he came back to independent Poland in 1919. He started to found the Knighthood of the Immaculate in Poland. He also undertook steps to start a publication of the Catholic press. He perceived a chance to oppose the bad and popularize the Evangelics with the help of mass media. "Rycerz Niepokalanej" issued by him reached the publication of 750 thousand copies, "Rycerz Niepokalanej" for children was published in 221 thousand copies, and "Mały Dziennie" in 137 thousand copies.

Maksymilian Kolbe founded a monastery-publishing house called Niepokalanów to commemorate Mary in Teresin near Warsaw. A radio station started to function there in 1938 and it was planned to launch television as well.

After the breakout of the Second World War, Father Kolbe was arrested together with other monks by the Germans. He was in Amtlitz and Ostrzeszów concentration camps, in Pawiak prison, and then he was transferred to Oświęcim, where he offered his life for an unknown co-prisoner Francieszek Gajowniczek, convicted to a hunger death at the end of July 1941.

Maksymilian M. Kolbe died on August 14th, 1941, killed with an injection with phenol by the Germans. Pope John Paul II canonized him on October 10th, 1982.

Św. Maksymilian Maria Kolbe
Strona główna