Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. WARSZAWA
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Warszawa
cp1245

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa
Warszawa
350 rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej
Na ilustracji Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej - Warszawa - Stare Miasto
Na znaczku Matka Boża Łaskawa - Patronka Warszawy
Data wydania/Date of issue: 24.03.2001
Nr katalogowy/No.: cp 1245
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 250.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Jacek Konarzewski
WARSZAWA   

Stolica archidiecezji. Stolica Państwa. Osada grodowa w X i XI w. Siedziba kasztelanii od XIV w. Wzrost dzięki rozwojowi handlu. Stolica Mazowsza od XV w. Miejsce sejmów i elekcji od XVI w. Rezydencja królewska od XVII w. Rozwój przestrzenny miasta, rozkwit handlu i rzemiosła. Znaczne zniszczenia pożarami, epidemiami i wojenne w XVII l XVIII w. Następnie odbudowana ze zniszczeń, przodująca rola gospodarcza, rozwój życia kulturalnego i oświaty. Stolica Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa Polskiego. Siedziba władz powstania listopadowego i styczniowego. Intensywny rozwój miasta, rozbudowa przemysłu w XIX/XX w. Stolica odrodzonego państwa polskiego. Bohaterska obrona miasta we wrześniu 1939 r. Centrum walki podziemnej w latach 1939-1944. Zniszczona po powstaniu w 1944. Zespół kolegium Jezuitów z XVII, XVIII w. Zespoły klasztorne: Augustianów, Franciszkanów, Dominikanów, Paulinów, Pijarów, Reformatów, Bazylianów, Kapucynów, Bernardynów, Karmelitanek Bosych, Karmelitów Bosych, Wizytek, Karmelitów, Kamedułów z XVI-XIX w.
      Zamek królewski z XIV-XVIII w., rekonstruowany w XX w. Mury miejskie z XIV-XV w., rekonstruowane w XX w. Kamienice z XV-XVI i XVII-XVIII w., rekonstr. w XX w. Gmachy rządowe z XVII-XIX w. Pałace z XVII-XIX w. Zespół pałacowy Łazienek. Zespół pałacowy w Wilanowie. Muzea: Narodowe, Wojska Polskiego, Archeologiczne, Etnograficzne, Historyczne m. st. Warszawy.

KOŚCIÓŁ PW NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ŁASKAWEJ   

Kościół pw Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, ul. Świętojańska 10. Kościół Jezuitów z XVI/XVII w., odbudowany po zburzeniu w 1944 r., renesansowy. Na ścianie prezbiterium, nad ołtarzem obraz Matki Bożej z XVII w. W kaplicy krucyfiks z XIV w. Obraz Matki Bożej otoczony był powszechnym kultem od XVII w. w kościele Pijarów pw MB Królowej Polski, a od 1834 r. w kościele pw NMP Łaskawej. Trwające do dziś szczególne nabożeństwo do MB Łaskawej - Patronki Stolicy. Obraz koronowany 07 października 1973 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego.
Szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej, trwające od XVII w.


Seria „Sanktuaria Maryjne”
Kościół Najświętszego Zbawiciela w Warszawie
Matka Zbawiciela
St. Mary's sanctuaries
The church of the Holy Redeemer in Warsaw
Mother of the Redeemer
Data wydania/Date of issue: 14.10.2003
Nr katalogowy/No.: 3920
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 4.800.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Zbigniew Stasik

Zobacz całą serię
3920


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA / THE CHURCH OF THE HOLY REDEEMER    

Obraz znajduje się w bocznej kaplicy Kościoła Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Forma architektoniczna kaplicy nawiązuje do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Dzieło, będące kopią wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, wykonał w 1909 r. artysta malarz Franciszek Jędrzejczyk. Matka Zbawiciela była ucieczką dla wielu ludzi w latach II wojny światowej.

The painting is located in the side chapel of the church of the Holy Redeemer in Warsaw. The work which is a copy of the effigy of the Holy Virgin of Czestochowa has been painted in 1909 by the artist Franciszek Jedrzejczak. The Mother of the Redeemer was a consolation for many people during the years of the II World War.

4824

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

Matka Boża Nauczycielka Młodzieży
Our Lady, Youth Teacher
Data wydania/Date of issue: 24.02.2018
Nr katalogowy/No.: 4824
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 43 mm
Nakład/Issue: - 160.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Bożydar Grozdew
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ NAUCZYCIELKI MŁODZIEŻY   

Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży znajduje się na Siekierkach przy ulicy Gwintowej 3, w pobliżu przebiega Trasa Siekierkowska.

Historia powstania świątyni rozpoczyna się podczas II wojny światowej - 3 maja 1943 r., w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Dwunastoletnia Władzia Papis wracała w tym dniu z nabożeństwa majowego. Kiedy zakończyła modlitwę po powrocie do domu, przez okno ujrzała na tle kwitnącej wiśni postać Matki Bożej. Suknię miała przepasaną niebieską, niezbyt szeroką szarfą. Na głowie miała welon, tylko nie przejrzysty, tego samego koloru. Ręce złożone. Była boso. Na prawym ręku miała biały różaniec. Nie stała bezpośrednio na drzewie, pod stopami miała biały obłoczek. Kwiaty białej wiśni zdawały się martwe przy tej postaci. To było tak bardzo świetliste. Maryja wzywała do poprawy życia i do nawrócenia. Poleciła wybudowanie w miejscu objawień kapliczki i przepowiedziała, że w późniejszym czasie na Siekierkach powstanie świątynia. W 1946 r. wzniesiono niewielką kapliczkę. 8 maja 1949 r. została ona poświęcona. Na Siekierki zaczęli tłumnie przyjeżdżać pielgrzymi. Ostatnie objawienie miało miejsce 15 września 1949 r., w święto Matki Bożej Bolesnej - osiemnastoletniej wówczas Władzi ukazał się Jezus Chrystus, który zwrócił się do niej słowami: "Krzyżują Mnie ci wszyscy, którzy Mnie znieważają. Wynagradzajcie za nich. Brońcie Mnie, albowiem Ja was kiedyś obronię. (...) Nie odchodźcie ode Mnie, którzy Mi służycie. Odchodzę, a wyproście Matkę Moją, bo Ona was teraz słucha".

W późniejszym czasie miejsce to odwiedzał Prymas Wyszyński. Objawienia, spisane przez Władysławę Papis, przekazał na jego ręce generał paulinów - o. Paweł Kosiak, który uczestniczył w pracach Komisji Episkopatu ds. Kultu Maryjnego. Przemawiając do wiernych, zgromadzonych na Siekierkach w 1970 r., kard. Wyszyński oświadczył: "Jeśli nie ja, to mój następca zbuduje świątynię, aby Matka Boża otrzymała tu należną chwałę". W 1980 r. Prymas Wyszyński zatwierdził samodzielny ośrodek duszpasterski na Siekierkach, a opiekę nad nim przekazał zakonowi pijarów. 3 maja 1983 r., w 40. rocznicę rozpoczęcia objawień, ówczesne władze państwowe wydały oficjalną decyzję o przejęciu posesji przez pijarów. Rok później kard. Glemp poświęcił plac pod budowę świątyni. Prace projektowe rozpoczęto w 1984 roku pod kierownictwem architekta Janusza Tofila. 22 października 1988 r. wmurowano kamień węgielny i poświęcono dolny kościół oraz erygowano parafię pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców. 17 września 1994 r. Prymas Glemp przybył na Siekierki, by poświęcić kościół parafialny. Uwieńczeniem działań na rzecz poszerzania duchowości związanej z objawieniami było ustanowienie 31 sierpnia 1997 r. przez kard. Glempa sanktuarium diecezjalnego Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.

Warszawa
Strona główna