Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ŚW. MATEUSZ APOSTOŁ 21 września
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Św. Mateusz Apostoł
Św. Mateusz Apostoł
Ikony ze zbiorów w Łańcucie
Św. Mikołaj i św. Mateusz Apostoł
Data wydania/Date of issue: 21.12.1989
Nr katalogowy/No.: 3100
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: biały średni gładki, kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 35 szt./pcs.
Format/Size:
Nakład/Issue: - 2.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: R. Dudzicki

Zobacz całą serię
3100


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
3160

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

Arcydzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
Kodeks Pułtuski Św. Mateusza Ewangelisty XIw.
Data wydania/Date of issue: 11.01.1991
Nr katalogowy/No.: 3160
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: biały średni gładki, kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 35 szt./pcs.
Format/Size:
Nakład/Issue: - 5.355.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: A. Szczepaniak

Zobacz całą serię
ŚW. MATEUSZ APOSTOŁ 21 września   

hebr. imię teoforyczne Mattanja Jahwe, dar dany przez Boga

Św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista (+I w) należał do grona dwunastu Apostołów. W Ewangelii św. Marka (2,14) jest nazwany: „Lewi, syn Alfeusza” z Kafarnaum. Jezus powołał go na swego ucznia, kiedy pełnił urząd celnika (Mt 9,9-13). Mateusz przed pójściem z Mistrzem wydał ucztę, na którą zaprosił celników i grzeszników. Najstarsza tradycja przypisuje Mateuszowi autorstwo pierwszej Ewangelii, napisanej dla Żydów w języku aramejskim, argumentującej, że Jezus jest oczekiwanym przez nich Mesjaszem. W Nim spełniły się wszystkie proroctwa. Jak świadczy Klemens Aleksandryjski Mateusz do 42 roku przebywał i nauczał w Jerozolimie, następnie udał się do Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Według innych opinii apostołował w kraju Fartów oraz w Persji. Jego relikwie w X wieku miały być przewiezione ze Wschodu do Salerno w pobliżu Neapolu. Św. Mateusz jest patronem diecezji i miasta Salerno, alkoholików, księgowych, pracowników kantorów, celników, urzędników podatkowych.

W IKONOGRAFII w. Mateusz przedstawiany był w postaci młodzieńca, później zwłaszcza w sztuce bizantyjskiej, jako siwowłosy stary mężczyzna. W sztuce zachodniej od czasów średniowiecza dominuje obraz silnie zbudowanego, brodatego mężczyzny w średnim wieku. Ubrany bywa w tradycyjną długą, białą suknię apostolską i w tunikę. Bywa także ukazywany w postawie siedzącej, kiedy pisze przy nim stoi anioł, przekazujący natchnienie. Jego atrybutami są: księga i pióro, miecz lub halabarda, postać uskrzydlonego młodzieńca, sakwa z pieniędzmi u stóp, torba podróżna.

Św. Mateusz Apostoł
Strona główna