Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. LUDŹMIERZ
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Ludźmierz
3756

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Ludźmierz
Seria „Sanktuaria Maryjne”
Bazylika Mniejsza Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
Matka Boża Ludźmierska - Królowa Podhala
St. Mary's sanctuaries
Small Basilica of the Assumption of St. Mary in Ludźmierz
St. Mary of Ludźmierz - Queen of Podhale
Data wydania/Date of issue: 14.08.2001
Nr katalogowy/No.: 3756
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 4.700.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik

Zobacz całą serię
LUDŹMIERZ   

MARIAMPOL - miasto na Podolu (archidiecezja lwowska) założone przez hetmana koronnego, kasztelana krakowskiego Stanisława Jana Jabłonowskiego w podzięce Matce Bożej za łaski doznane podczas wypraw wojennych. Obraz umieszczony w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej cieszył się wśród wiernych ogromną popularnością. Po II wojnie światowej wraz z innymi polskimi miastami kresowymi Mariampol znalazł się w obszarze Związku Radzieckiego. Ostatni proboszcz Mariampola zabrał ze sobą w 1945 r. cudowny obraz do Polski i początkowo umieścił w kościele w Głubczycach, a potem we Wrocławiu

WROCŁAW - Stolica archidiecezji. Miasto wojewódzkie nad Odrą. Osada piastowska z X w. Siedziba biskupstwa podległego arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu od XI do XIX w. Lokacja miasta w XIII w. Od XIV w. pod panowaniem Czech, od XVI w. we władaniu Habsburgów, a od XVII w. Prus. Rozkwit miasta od XIV w. W XV w. jedno z największych miast Europy. Ważny ośrodek handlowy na skrzyżowaniu szlaków z południa na północ i ze wschodu na zachód. Rozwój przemysłu w XIX w. Do XIX w. silne więzy kulturalne, naukowe i oświatowe z Polską. W XX w. działanośc polskich organizacji i instytucji. Zniszczony w 1945 r. w 70-100%.
Zespół budynków kanonii z XIV-XV w. Pałac biskupi z XVIII w. Zespół poklasztorny Augustianów z XVIII w. Zespół poklasztorny Krzyżowników z XIII-XVI, XVII w. Zespół poklasztorny Bernardynów z XV/XVI, XVIII w. Zespół klasztorny Urszulanek z XVII/XVIII w. Zespół klasztorny Reformatów z XVII w. Zespół kościoła i kolegium Jezuitów w XVII, XVIII w. Zespół poklasztorny Norbertanów z XIII, XIV, XVIII w. Zespół klasztorny Dominikanów z XIII, XIV, XV w. Zespół poklasztorny Bonifratrów w XVIII w. Ratusz z XIII, XV w. Pałace z XVII, XVIII w. Kamienice z XIV-XV w., XVII-XVIII w. Fragmenty murów miejskich z XIII-XV w.
Muzea: Narodowe, Archeologiczne, Sztuki Medalierskiej, Etnograficzne, Poczty i Telekomunikacji. Wykopaliska archeologiczne: gród X-XII w.; grodzisko 700-400 r. pn. Chr.; grodzisko wczesnośredniowieczne.

KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA PIASKU   

Po kościele z XII w., obecny kościół z XIV/XV w., odbudowany po zniszczeniu w 1945 r. w najstarszej części miasta na Ostrowie Tumskim. W ołtarzu bocznym obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVIII w., w srebrnej sukience.
Obraz Matki Bożej Rycerskiej przywieziony przez przesiedlonych z Mariampola na Podolu. Towarzyszył on hetmanowi Jabłonowskiemu w czasie wojen. Obraz otoczony był powszechnym kultem od XVIII w. Były liczne wota.
Koronacji obrazu w 1989 r. dokonali kardynałowie: Józef Glemp, Franciszek Macharski i Henryk Gulbinowicz.

Odpust: Narodzenia NMP.

The picture of St. Mary the Winner from Mariampol from the church of St. Mary in Piasek in Wrocław, brought by repatriants in 1945 and devoted to the church in the oldest part of the world, Ostrów Tumski. It was coronated by cardinals: Józef Glemp, Franciszek Macharski, and Henryk Gulbinowicz in 1989.

Ludźmierz
Strona główna