Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ŚW. PIOTR APOSTOŁ 29 czerwca
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Św. Piotr apostoł
Św. Piotr apostoł
Piotr apostoł w katakumbach rzymskich podczas tajnych modłów chrześcijan, obok scena chrztu Chilona Chilonidesa
Peter the Apostle in the Roman catacombs during secret prayers of the Christians and a scene of the baptism of Chilon Chilon
Data wydania/Date of issue: 01.09.2001
Nr katalogowy/No.: 3765
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 6 szt./pcs.
Format/Size: 43 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 1.550.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Janusz Wysocki

Zobacz blok / See block

3765


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
3768

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

Piotr apostoł. Obok scena, w której błogosławi on Winicjuszowi i Ligii.
Peter the Apostle, Vinicius and Ligia blessed by Peter.
Data wydania/Date of issue: 01.09.2001
Nr katalogowy/No.: 3768
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 6 szt./pcs.
Format/Size: 43 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 1.550.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Janusz Wysocki

Zobacz blok / See block

ŚW. PIOTR APOSTOŁ 29 czerwca   

grecki petra skała, opoka, odpowiednik aram. kefas

Św. Piotr, Apostoł (+ 67). Syn rybaka Jony z Betsaidy Galilejskiej. Nosił imię Szymon. Mieszkał w Kafarnaum. Chrystus powołał go wraz z jego bratem, Andrzejem, na swojego ucznia. W ewangelicznej relacji o ustanowieniu grona Dwunastu otrzymał od Jezusa nowe imię - Piotr. Należał do Jego najbliższego grona. Obecny podczas przemienienia na górze Tabor; składa wyznanie, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga (Mt 16,16 nn); kroczy po wodzie ku Jezusowi; jest przy Nim w Ogrójcu; podczas aresztowania Mistrza broni Go, atakując sługę arcykapłana (J 18,10). Po zmartwychwstaniu Chrystus ukazuje się Piotrowi, przekazując mu władzę pasterską (J 21,15-17). Po Zesłaniu Ducha Świętego wygłasza mowę misyjną do Żydów, stając na czele uczniów i wyznawców Chrystusa. Duszpasterską działalność prowadzi poza Jerozolimą - w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nadmorskiej. Wędruje do Antiochii, następnie do Azji Mniejszej, a potem do Rzymu. Tutaj zakłada gminę chrześcijańską i zostaje jej pierwszym biskupem. Po śmierci Heroda (+44) wrócił do Jerozolimy. W roku 48/49 przewodniczy Soborowi Jerozolimskiemu, po czym wraca do Rzymu. Ewangelie ukazują jego szczególną pozycję w gronie apostołów. Pisma Nowego Testamentu wymieniają go 150 razy. Podczas prześladowania chrześcijan przez Nerona w latach 64-67 św. Piotr zostaje aresztowany i ukrzyżowany głową w dół. Jest autorem dwóch listów należących do Nowego Testamentu. Nad jego grobem wzniesiono w 320 roku kościół, który ostateczną formę przybrał w postaci bazyliki Watykańskiej.
Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem m. in. diecezji w Rzymie, Berlinie, Lozannie; miast: Awinionu, Biecza, Duszników Zdroju, Frankfurtu nad Menem, Genewy, Hamburga, Nantes, Poznania, Rygi, Rzymu, Trzebnicy; a także blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy rybaków, zegarmistrzów. Wzywany jako orędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże.

W IKONOGRAFII św. Piotr ukazywany jest w stroju apostoła, jako biskup lub papież w pontyfikalnych szatach. Od IV w. (medalion z brązu - Watykan, mozaika w S. Clemente) ustalił się typ ikonograficzny św. Piotra - szerokie rysy twarzy, łysina lub lok nad czołem, krótka, gęsta broda. Od XII wieku przedstawiany jest jako siedzący na tronie.
Atrybutami Księcia Apostołów są: anioł, kajdany, dwa klucze symbolizujące klucze Królestwa Bożego, kogut, odwrócony krzyż, księga, łódź, zwój, pastorał, ryba, sieci, skata - stanowiące aluzje do wydarzeń w jego życiu, tiara w rękach.

QUO VADIS   

Od ponad stu lat historia niezwykłej miłości młodego patrycjusza rzymskiego i pięknej chrześcijanki wzrusza i fascynuje kolejne pokolenia czytelników. Trzymająca w napięciu akcja oraz wspaniały w swojej wyrazistości i barwności obraz Rzymu za czasów Nerona przyniosły powieści ogromne powodzenie, a Sienkiewiczowi światową sławę, uwieńczoną Nagrodą Nobla w 1905 r.
Powieść bierze swój tytuł od rzymskiej kapliczki Domine, quo vadis, z którą związana jest legenda o kamiennym śladzie stóp Chrystusa pozostawionym tu w czasie spotkania ze św. Piotrem. Uciekający z Rzymu przed prześladowaniami św. Piotr spotyka Chrystusa - Panie dokąd idziesz? - pyta. Dowiedziawszy się, że Chrystus idzie do Rzymu, by dać się ponownie ukrzyżować, św. Piotr wraca, aby ponieść męczeńską śmierć za wiarę.
Kapliczkę pokazał Sienkiewiczowi w 1890 r. mieszkający w Rzymie polski malarz Henryk Siemiradzki, autor obrazów związanych tematycznie z antykiem: Uczta Nerona (1872), Pochodnie Nerona(1876). Obok wrażeń z kilku podróży Sienkiewicza do Rzymu były one jednym ze źródeł inspiracji pisarza.

The history of the extraordinary love of a young Roman patrician and the beautiful Christian girl has been affecting and fascinating subsequent generations of readers for over one hundred years. The tense plot and an excellent, clear, and colorful picture of Rome during the Neron's reigns, ensured a huge popularity of the novel and a world-wide fame for Sienkiewicz, leading to the Nobel Prize in Literature in 1905. The novel was translated into the film language several times. We will soon be able to admire its Polish version directed by Jerzy Kawalerowicz.

Św. Piotr apostoł
Strona główna