Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. TORUŃ
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Toruń (Radio Maryja)
3798

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Toruń (Radio Maryja)
Dziesięciolecie Radia Maryja
Matka Boża Fatimska
10th Anniversary Of The Radio Maryja
St. Mary from Fatima
Data wydania/Date of issue: 07.12.2001
Nr katalogowy/No.: 3798
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 39,5 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 1.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Jacek Brodowski

Zobacz całą serię

Dziesięciolecie Radia Maryja
Matka Boża Fatimska
10th Anniversary Of The Radio Maryja
St. Mary from Fatima
Data wydania/Date of issue: 07.12.2001
Nr katalogowy/No.: Blok 138
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 1 szt./pcs.
Format/Size: 175 mm x 77 mm
Nakład/Issue: - 400.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Jacek Brodowski
BLOK_138


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
cp1271

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa

Dziesięciolecie Radia Maryja
Na ilustracji siedziba radia
Na znaczku Matka Boża Fatimska
Data wydania/Date of issue: 07.12.2001
Nr katalogowy/No.: cp 1271
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 100.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Jacek Brodowski

25-lecie Radia Maryja
Data wydania/Date of issue: 25.11.2016
Nr katalogowy/No.: 4736
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper:
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 43 x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 360.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Marzanna Dąbrowska
4736


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
TORUŃ   

Miasto wojewódzkie nad Wisłą. Miasto założone w XIII w., do XV w.w posiadaniu Krzyżaków. Miejsce traktatu pokojowego z Krzyżakami w 1466 r. Miejsce urodzenia Mikołaja Kopernika. Rozwój gospodarczy w XVI w. (sukiennictwo, papiernictwo, rzemiosło artystyczne). W XVIII w. stopniowy upadek miasta. W XIX w. rozwój gospodarczy, kulturalny i naukowy. Ośrodek walki z germanizacja. Kościół św. Jana z XIII w. Zespół klasztorny Franciszkanów z XIII/XIV w. Zespół klasztorny Reformatów z XVII w. Fragmenty zamku krzyżackiego z XIII/XIV w. Mury obronne z XIII/XIV w. Ratusz z XIII/XIV i XVII w. Kamienice z XIII/XIV w. Spichlerze z XIV i XVII w. Muzeum Okręgowe; Dom Kopernika. Wykopaliska: ślady grodu i osady z VII-XII w.

W grudniu 2001. "Radio Maryja" obchodziło jubileusz 10-lecia powstania rozgłośni, która nadaje z Torunia całodzienny program radiowy, dostępny w całej Polsce i poza jej granicami. Poprzez codzienne katechezy, audycje i rozmowy ze słuchaczami głosi naukę Kościoła.

Radio Maryja celebrates its 10th anniversary in December 2001. It is a radio station broadcasting its everyday programme from Toruń, but it is available all over Poland and outside its borders. It broadcasts everyday catechesis, programmes, and interviews with the listeners, by means of which it publicized the teachings of the Church.

Toruń (Radio Maryja)
Strona główna