Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ŚW. STANISŁAW BISKUP 8 maja
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Św. Stanisław biskup
Św. Stanisław biskup
Święci polscy i europejscy
Polish and european saints
Data wydania/Date of issue: 1.07.2002
Nr katalogowy/No.: 3857
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 6 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 400.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Włodzimierz Terechowicz

Zobacz blok / See block

3857

Powiększ Zoom
5152

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

Patroni Polski - Św. Stanisław Biskup
Data wydania/Date of issue: 8.05.2021
Nr katalogowy/No.: 5152
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 43 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 120.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Bożydar Grozdew
ŚW. STANISŁAW BISKUP 8 maja   

pol. stani od czasownika stać, stanąć i sław sława

Św. Stanisław Szczepanowski, biskup, męczennik. Urodził się w Szczepanowie około 1030 roku. Uczył się w szkole katedralnej. Możliwe, ze również za granicą (Paryż?). Święcenia kapłańskie przyjął w 1060 roku. W dwanaście lat później został biskupem Krakowa. Dał się poznać jako pasterz gorliwy ale i bezkompromisowy. Konflikt, który wybuchł pomiędzy królem Bolesławem a biskupem Stanisławem jego powód do dzisiaj nie jest w pełni jasny być może chodziło o niemoralne życie monarchy lub obronę poddanych przed jego surowością miał tragiczny finał. Biskup Szczepanowski został zabity przez drużynę królewską (lub samego króla?) podczas Mszy św., którą celebrował 11 kwietnia (lub 8 maja) 1079 roku w kościele św. Michała na Skałce. Ciało Świętego poćwiartowano. W kilka lat później przeniesiono je do katedry na Wawelu, gdzie spoczywa do dzisiaj. Po dokonaniu zbrodni król musiał uciekać z kraju według tradycji został mnichempokutnikiem w klasztorze benedyktyńskim w Osjaku. Biskupa Stanisława, jako pierwszego Polaka, ogłoszono świętym w Asyżu. Św. Stanisław jest patronem Polski; archidiecezji gdańskiej, gnieźnieńskiej, krakowskiej, poznańskiej, warszawskiej, diecezji: chełmińskiej, lubelskiej, płockiej, sandomierskiej, tarnowskiej. Jan Paweł II nazwał go "patronem chrześcijańskiego ładu moralnego".
W ciągu wieków przywoływano legendę o zrośnięciu się rozsieczonego ciała św. Stanisława. Kult Świętego odegrał w XIII i XIV wieku ważną rolę historyczną jako czynnik kształtowania się myśli o zjednoczeniu Polski. Wierzono, ze w ten sam sposób jak ciało św. Stanisława połączy się i zjednoczy podzielone wówczas na księstwa dzielnicowe Królestwo Polskie.

W IKONOGRAFII św. Stanisław przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym z pastorałem.
Jego atrybutami są: miecz, palma męczeńska, u stóp wskrzeszony Piotrowina. Bywa ukazywany z orłem godłem Polski.

St. Stanislaw from Szczepanow, bishop and martyr, the principal patron of Poland. He was known as an outstanding preacher and priest. The clash with the king Boleslaw Smialy ended with the death of the bishop which body was torn into pieces. A legend says that the knitting of the body of St. Stanislaw was compered to the unification of Poland.

Św. Stanisław biskup
Strona główna