Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ŚW. WINCENTY A PAULO 27 września
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Św. Wincenty a Paulo
Kartka pocztowa
Św. Wincenty a Paulo
300 rocznica konsekracji kościoła św. Krzyża w Warszawie
Data wydania/Date of issue: 21.10.1996
Nr katalogowy/No.: cp 1134
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 50.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: I. Chmurzyński
cp1134

Powiększ Zoom
cp1782

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa

400-lecie Charyzmatu Wincentyńskiego
Data wydania/Date of issue: 24.08.2017
Nr katalogowy/No.: cp 1782
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 10.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: R .Kostera
ŚW. WINCENTY A PAULO 27 września   

łac. vinco zwyciężać; „zwycięzca”

Św. Wincenty a Paulo, kapłan (1581-1660). Urodził się w rodzinie wiejskiej w Pouy niedaleko Dax (obecnie St. Vincent de Paul). Studiował w Tuluzie. Mając 19 lat został kapłanem. W latach 1605-1607 miał przebywać w niewoli mauretańskiej w Tunisie (?). Od 1608 roku mieszkał w Paryżu. Tutaj został proboszczem. Był także kapelanem w domu generała galer królewskich. W tym czasie złożył ślub poświęcenia się ubogim. W ciągu najbliższych lat zgromadził kapłanów, którzy pragnęli podjąć opiekę nad potrzebującymi. W 1625 roku założył zgromadzenie Misjonarzy lazarystów. Powołał także zgromadzenie żeńskie Sióstr Miłosierdzia, zwane wincentkami lub szarytkami. Wniósł wielki wkład w dzieło chrześcijańskiego miłosierdzia zorganizował Caritas we Francji. Przyczynił się do odnowy życia religijnego. W okresie frondy niósł pomoc rzeszom głodujących, dotkniętym nieszczęściami i zniszczeniami wojennymi. Przez wiele lat był członkiem Rady Królewskiej tzw. Rady Sumienia, której podlegały wszystkie sprawy Kościoła. Zajmując wysokie stanowisko pozostał cichy i skromny. Zmarł w wieku 79 lat. Beatyfikowany w 1729 roku, kanonizowany w 1737. Leon XIII ogłosił św. Wincentego patronem wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele katolickim. Jest także patronem zgromadzenia lazarystów, szarytek, kleru, organizacji charytatywnych, podrzutków, szpitali, więźniów.

W IKONOGRAFII św. Wincenty a Paulo przedstawiany jest w długiej szacie zakonnej i szerokim płaszczu. Jego atrybutami są: anioł, dziecko w ramionach, dziecko u stóp, krucyfiks.

Św. Wincenty a Paulo
Strona główna