Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. BŁOGOSŁAWIONA DOROTA Z MĄTÓW
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Błogosławiona Dorota z Mątów
Błogosławiona Dorota z Mątów

Data wydania/Date of issue: 24.06.2018
Nr katalogowy/No.: 4848
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 100.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Krzysztof Izdebski-Cruz (autor obrazu)
4848


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
BŁOGOSŁAWIONA DOROTA Z MĄTÓW   

Mątowy Wielkie Wieś w województwie pomorskim, na Żuławach nad Wisłą. Wieś wzmiankowana w XIV w. Rezerwat leśny.

Parafia erygowana w 1383 r. Po pierwszym kościele z XIV w., obecny kościół pod wezwaniem św. apostołów Piotra i Pawła z XIVw., murowany, gotycki dwunawowy z wieżą. Wystrój wnętrza barokowy. W bocznym ołtarzu obraz bł. Doroty z Mątowów. Feretron z wizerunkiem bł. Doroty.

Miejsce, gdzie dzieciństwo i lata młodzieńcze spędziła Dorota z Mątowów. Obecnie odbywają się dni skupienia przed uroczystością bł. Doroty.

Odpust: Św. apostołów Piotra i Pawła.

gr. doron dar, theós Bóg; „dar od Boga”

Bł. Dorota z Mątowów, wdowa, urodziła się w 1347 roku w Mątowach Wielkich koło Malborka. Była córką osadników holenderskich. w młodości rodzice wydali ją za gdańskiego płatnerza Adalberta. Dorota urodziła dziewięcioro dzieci. z nich ośmioro umarło podczas kolejnych epidemii. Będąc gospodynią domu, dążyła do chrześcijańskiej doskonałości. Po śmierci męża udała się do Kwidzyna siedziby biskupa pomezańskiego, aby korzystać z duchowego kierownictwa teologa Jana. Za jego zgodą zamurowała się w celi przylegającej do prezbiterium katedry, podejmując bezustanną modlitwę i pokutę. Była stygmatyczką. Zmarła 25 czerwca 1394 roku. Bł. Dorota jest patronką Pomorza; kobiet, matek, odlewników.

IKONOGRAFIA Błogosławiona przedstawiana jest ze stygmatami. Jej atrybutem wieża, w której poleciła się zamurować.

Błogosławiona Dorota z Mątów
Strona główna