Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ŁÓDŹ
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Łódź
4894

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Łódź
Matka Boska Hetmanka Żołnierza Polskiego
Data wydania/Date of issue: 11.11.2018
Nr katalogowy/No.: 4894
Technika druku/Printing technology: - offset + raster stochastyczny PWPW
Papier/Paper: fluorescencyjny/fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 8 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 x 43 mm
Nakład/Issue: - 180.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Marzanna Dąbrowska

Zobacz całą serię

Zobacz blok - See sheet
ŁÓDŹ   

Parafia wojskowa św. Jerzego w Łodzi należy do dekanatu Wojsk Lądowych w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Proboszczem parafii jest Dziekan Wojsk Lądowych Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
Kościół św. Jerzego wybudowano jako cerkiew, ale od ponad 90 lat jest świątynią katolicką służącą żołnierzom garnizonu łódzkiego.
W niedzielę 23 listopada 1919 r. nastąpiło uroczyste otwarcie kościoła garnizonowego dla potrzeb duszpasterstwa wojskowego Garnizonu Łódź. Z kościoła św. Krzyża przeniesiono uroczyście obraz Matki Bożej, poświęcono świątynię oraz ołtarz..

W kruchcie świątyni znajdują się tablice pamiątkowe dedykowane Polakom, którzy walczyli i oddali życie na różnych frontach. Przed kościołem ustawiono w 1998 r. pomnik papieża Jana Pawła II, a w 2008 figurę Matki Bożej Fatimskiej. Tego samego roku wykonano wokół kościoła iluminację, która jeszcze bardziej podkreśliła piękno bryły kościoła.

Obraz Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego to kopia jasnogórskiego obrazu nieznanego autorstwa. Przypuszczalnie znajduje się w kościele od 1920 roku. Pierwsza koronacja obrazu miała miejsce w 1926 roku. Wtedy to obraz został ubrany w srebrną suknię. W XX-leciu międzywojennym stawiana obok Matki Boskiej Częstochowskiej jako główna opiekunka żołnierzy. W czasie wojny ukrywany był przez mjr. Eugeniusza Responda.

W 1977 został namalowany drugi obraz autorstwa Mariusza Grądmana. Został on ufundowany przez dziewięciu przedwojennych generałów (między innymi Romana Abrahama i Borutę Sapichowicza. Obraz został umieszczony w Arsenale na Jasnej Górze. W 1996 roku, w 70. rocznicę pierwszej koronacji obrazu z Łodzi, stworzono kopię obrazu Grądmana, by rozpocząć I misję – odwiedziny obrazy we wszystkich parafiach i ośrodkach duszpasterskich ordynariatu polowego WP.

Rekoronacji obrazu dokonał ks. bp Sławoj Leszek Głódź 8 września 1996 roku w 100–rocznicę wybudowania świątyni i 70–rocznicę pierwszej koronacji. Następnego dnia Matce Bożej złożono jako wota ok. 250 odznaczeń wojskowych i ok. 300 pamiątek rodzinnych. 8 grudnia tego roku ks. płk. Stanisław Rospondek oddał w darze wotywnym swoją buławę pułkownikowską.

Miejsca kultu Matki Boskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego:
          Sanktuarium Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Łodzi,
          Jasna Góra,
          Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie,
          Kościół Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Żaganiu.

Łódź
Strona główna