Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. MUZEUM NARODOWE WARSZAWA / THE NATIONAL GALLERY IN WARSAW
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Muzeum Narodowe Warszawa
2327

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Muzeum Narodowe Warszawa
Arcydzieła sztuki polskiej
„Piękna Madonna z Wrocławia” ok. 1410 r.Gotycka polichromowana rzeźba w drewnie
nieznanego z imienia„Mistrza Pięknych Madonn”.
Data wydania/Date of issue: 15.12.1976
Nr katalogowy/No.: 2327
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: biały średni kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 30 szt./pcs.
Format/Size: 22 mm x 35 mm
Nakład/Issue: - 4.563.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: St.Małecki

Zobacz całą serię

Światowa Wystawa Filatelistyczna „Italia'85”
Reprodukcja obrazu „Madonna z Dzieciątkiem ze św.Janem Chrzcicielem i aniołem” z pracowni malarza włoskiego Sandro Bottivellego (1444-1510)
Data wydania/Date of issue: 25.09.1985
Nr katalogowy/No.: Blok 82 I
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: biały średni kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 1 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 x 54 mm (znaczek) / 81-62 x 108-109 (blok)
Nakład/Issue: - 1.306.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: R. Dudzicki na podstawie diapozytywu J. Mystkowskiego
BLOK_82_I


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
BLOK_82_II

Powiększ Zoom

Światowa Wystawa Filatelistyczna „Italia'85”
Reprodukcja obrazu „Madonna z Dzieciątkiem ze św.Janem Chrzcicielem i aniołem” z pracowni malarza włoskiego Sandro Bottivellego (1444-1510)
Data wydania/Date of issue: 25.09.1985
Nr katalogowy/No.: Blok 82 II
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: biały średni kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 1 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 x 54 mm (znaczek) / 81-62 x 108-109 (blok)
Nakład/Issue: - 464.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: R. Dudzicki na podstawie diapozytywu J. Mystkowskiego

Seria „Boże Narodzenie”
”Narodzenie Chrystusa” - scena z Ołtarza Grudziąckiego.
Data wydania/Date of issue: 27.11.1998
Nr katalogowy/No.: 3586
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 6.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Janusz Wysocki

Zobacz całą serię
3586


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
3587

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

Seria „Boże Narodzenie”
”Pokłon Trzech Króli” - scena z Ołtarza Grudziąckiego.
Data wydania/Date of issue: 27.11.1998
Nr katalogowy/No.: 3587
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 6.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Janusz Wysocki

Zobacz całą serię

Seria „Wielkanoc”
Pieta z Tubądzina - obraz malarza małopolskiego z połowy XV w.
Data wydania/Date of issue: 05.03.1999
Nr katalogowy/No.: 3602
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 1.900.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Janusz Wysocki

Zobacz całą serię
3602


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
3823

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

140 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie
Obraz Sandra Botticellego, Madonna z Dzieciątkiem, św. Janem Chrzcicielem i aniołem
The 140th Anniversary of The Foundation of the National Gallery in Warsaw
The painting of Sandro Botticelli, „Madonna with the Child, Saint John the Baptist and the angel”
Data wydania/Date of issue: 18.05.2002
Nr katalogowy/No.: 3823
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 12 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 mm x 40,5 mm
Nakład/Issue: - 400.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Buszewicz

Utracone dzieła sztuki - obraz Petera Paula Rubensa „Chrystus upadający pod krzyżem” (XVII w.)
Data wydania/Date of issue: 20.11.2009
Nr katalogowy/No.: 4311
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 2 x 3 znaczki szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 43 mm
Nakład/Issue: - 450.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Kazimierz Bulik

Zobacz całą serię
4311


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
MUZEUM NARODOWE WARSZAWA / THE NATIONAL GALLERY IN WARSAW   

Muzeum Sztuk Pięknych, będące bezpośrednim poprzednikiem Muzeum Narodowego w Warszawie, powstało w 1862 r. Już zaledwie kilka miesięcy po jego powołaniu, w sierpniu 1862 r., dokonano zakupu 36 obrazów dawnych mistrzów. Do zbiorów Muzeum trafiły wówczas dzieła, które są dziś jego chlubą, jak Madonna z Dzieciątkiem Pintoricchia i Św. Rodzina Jordaensa.

W 1916 r. Muzeum Sztuk Pięknych zostało przemianowane na Muzeum Narodowe. Powiększająca się z roku na rok liczba eksponatów, wpłynęła na decyzję wybudowania nowego gmachu. Do rozpisywanych konkursów przystępowali najwybitniejsi polscy architekci. W 1926 r. wybrany został klasycystyczno - modernistyczny projekt Tadeusza Tołwińskiego, którego realizacja trwała do 1938 r.

W czasie drugiej wojny światowej cześć zbiorów uległa bezpowrotnemu zniszczeniu. Po zajęciu budynku przez Niemców Muzeum przemianowane zostało na Museum der Stadt Warschau. Choć było zamknięte dla publiczności, nadal prowadziło swoją działalność. Utworzono tu konspiracyjny ośrodek dokumentacji zniszczeń oraz wywozu dzieł sztuki przez Niemców, który stanowić miał podstawę dla powojennej akcji rewindykacyjnej.

Muzeum prowadzi badania we wszystkich dziedzinach sztuki, związanych z jego zbiorami i współpracuje ze szkołami wyższymi. Światową renomę zyskała działalność naukowa Galerii Sztuki Starożytnej, zainicjowana pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego. Wykopaliska prowadzono na Krymie, w Egipcie, Sudanie, Syrii i na Cyprze. Prawdziwą rewelacją było odkrycie przez polską misję w Faras, w północnym Sudanie, katedry z nubijskimi freskami. Połowę z nich otrzymało Muzeum, co pozwoliło stworzyć w 1972 r. unikatową na świecie Galerię Sztuki z Faras.

The Museum of Fine Arts, which was the direct predecessor of the National Gallery has been founded in 1862.Only a couple of months after its foundation, in August 1862, have been purchased 36 paintings of old masters. Have joined then the collection such masterpieces as Pintoricchio's "Madonna with the Child" and Jordaen's "The Saint Family" which are nowadays its pride.

In 1916 The Museum of Fine Arts has been renamed as The National Gallery. The increasing every year quantity of exhibits had an effect on the decision to construct a new building. The most famous Polish architects entered the announced competitions on this matter. In 1926 has been selected the classicist-modernist project by Tadeusz Tołwiński which realisation lasted up to 1938.

During the Second World War a part of the collection has been irrevocably destroyed. After the occupation of Warszawa by the Nazis the name of the gallery has been changed to "Museum der Stadt Warschau. Though it was closed to the public it was carrying on its activity. A clandestine centre has been created which task was to document the devastation and the removal of the masterpieces by the Germans. This documentation became a base to the post-war vindication action.

The museum carry on studies in all fields of arts linked with its collections and co-operate with different academies. A world fame gains the science activity of the Antique Arts Gallery, initiated under the direction of Prof. Kazimierz Michałowski. The excavations has been carried on in Crimea, Egypt, Sudan, Syria, and Cyprus. A true revelation was the discovery by the Polish mission in Faras, North Sudan, a cathedral with Nubian mural paintings.. Half of them has been given as a present to the Gallery which permitted to create in 1972 the unique in the World Gallery of Arts from Faras.

Muzeum Narodowe Warszawa
Strona główna