Święty Józef Benedykt Cottolengo, prezbiter - dzień w kalendarzu 30 kwietnia

hebr. jasaf przydać; Joseph lub Jehoseph „niech Bóg pomnoży”

1058

Św. Józef Benedykt Cottolengo, kapłan (1786-1842). Urodził się w miasteczku Bra w Piemoncie, gdzie znajduję się cudowny obraz Matki Bożej "Od Kwiatów". Studia na uniwersytecie w Turynie zakończył doktoratem. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1811 roku. Znany był jako wielki jałmużnik. Z myślą o chorych, głuchoniemych, niewidomych założył kilka instytucji charytatywnych oraz zgromadzenia zakonne.

Aktu jego beatyfikacji dokonał papież Benedykt XV w roku 1917. Do chwały świętych wyniósł Józefa Cottolengo papież Pius XI w roku świętym 1933. Ciało jego spoczywa w kryształowej trumnie w bocznej kaplicy kościoła szpitalnego w Borgo Dora. Mnóstwo darów wotywnych dokoła ołtarza świadczy o tym, że proszący nie odchodzą stąd zawiedzeni. Święty Józef Benedykt Cottolengo jest patronem potrzebujących, chorych, opuszczonych.


IKONOGRAFIA: Św. Józef Benedykt Cottolengo przedstawiany jest w sutannie, często wśród biednych lub chorych. Jego atrybutem jest: stuła, krzyż.