Błogosławiony Józef (Pino) Puglisi, ksiądz (1937-1993)

hebr. jasaf przydać; Joseph lub Jehoseph „niech Bóg pomnoży”

1925

Błogosławiony Józef (Pino) Puglisi urodził się na przedmieściach Palermo w biednej rodzinie. Jego ojciec był szewcem, a matka krawcową.

W wieku 16 lat, w 1953 roku wstąpił do seminarium w Palermo, gdzie 2 lipca 1960 roku, z rąk kardynała Ernesto Ruffiniego, otrzymał święcenia kapłańskie.

W 1961 roku został mianowany wikarym w parafii Najświętszego Zbawiciela, a w 1963 roku został mianowany kapelanem w sierocińcu Roosevelta.

W dniu 1 października 1970 roku mianowano go proboszczem parafii w Godrano.

W dniu swych 56. urodzin, 15 września 1993 roku został zabity przez mafię.

14 kwietnia 1998 roku Gaspare Spatuzza, Nino Mangano, Cosimo Lo Nigro, Luigi Giacalone, Filippo Graviano i Giuseppe Graviano zostali uznani przed sąd za winnych zbrodni zabójstwa i skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

W 1999 roku papież Jan Paweł II rozpoczął jego proces beatyfikacyjny.

25 maja 2013 w Palermo został beatyfikowany.