Błogosławiony Pius IX - dzień w kalendarzu 7 lutego

łac. pius pobożny, uczciwy, oddany Bogu

553

Bł. Pius IX. Giovanni Maria Mastai Ferretti urodził się 13 maja 1792r. w Senigallia w Marchii Ankońskiej w rodzinie hrabiowskiej. W 1819r. otrzymał święcenia kapłańskie. 23 grudnia 1830r. otrzymał godność kardynała in petto. Po śmierci Grzegorza XVI zebrało się konklawe, wybrany na papieża i koronowany przyjął imię Pius IX. Pius IX ogłosił powszechną amnestię dla więźniów politycznych, utworzył Radę Ministrów i milicję obywatelską, przywrócił ustrój gminny w Rzymie i utworzył Radę Państwową. Pius IX ogłosił konstytucję, tzw. Statut Fundamentalny dla Rządów Doczesnych w Państwach Świętego Kościoła. W okresie Wiosny Ludów 1848r. papież musiał w przebraniu mnicha uciekać do Gaety. 9 lutego 1849r. proklamowano Republikę Rzymską, pozbawiając papieża władzy świeckiej. Pozostawiono papieżowi jedynie prawo pełnienia funkcji religijnych. Pius IX oficjalnie zaprotestował przeciw utworzeniu Republiki Rzymskiej. Wszystkie posiadłości papieża zostały włączone do powstałego w 1860r. Królestwa Włoch. Władza Piusa IX obejmowała tylko Rzym i najbliższą okolicę. Papież był chroniony przez francuski garnizon. Rząd włoski ogłosił papieża osobą suwerenną i nietykalną; ustalił dla niego rentę, dotację i przyznał mu pałac w Watykanie i na Lateranie oraz willę w Castel Gandolfo wraz z przyległościami. Pius IX pozostał w Watykanie i uznał się za więźnia. 8 grudnia 1854r. papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W 1856r. ustanowił święto Najświętszego Serca Jezusa. Za pontyfikatu Piusa IX w 1848r. założone zostało Zgromadzenie Misjonarzy Ducha Świętego Ducharze, Saletyni w 1852r. 18 grudnia 1859r. w Turynie powstał zakon Salezjanów założony przez Jana Bosko (1815 – 1888) i zgromadzenie żeńskie założone 5 sierpnia 1872r. w 1867r. powstał Instytut Misji Afrykańskich i Towarzystwo Bożego Słowa werbiści w 1875r. Klaretyni założeni w 1849r. do Polski przybyli w 1932r. W 1868r. powstało Zgromadzenie Córek Bożej Miłości, Franciszkanki Misjonarki powstały w 1877r. w 1854r. Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, w 1875r. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Nazaretanki, w 1857r. rozpoczęło działalność Zgromadzenie Sióstr Opaczności Bożej i w 1866r. Służebniczki Dębickie, Starowiejskie, Śląskie, Pleszewskie w 1861r. Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi od Niepokalanej Dziewicy Bogurodzicy Maryi – Jadwiżanki powstały w 1859r. Pius IX w 1869r. zwołał Sobór Watykański I – XX Sobór Powszechny i ogłosił, dogmat o nieomylności papieża przemawiającego w imieniu Kościoła ex cathedra. 18 lipca 1870r. papież odroczył obrady soboru na czas nieokreślony. 16 czerwca 1875r. Pius IX oddał świat w opiekę Najświętszemu Sercu Jezusa. 25 marca 1848r. przyjął na audiencji Adama Mickiewicza. 24 czerwca 1853r. kanonizował Andrzeja Bobolę, a w 1867r. arcybiskupa Józefa Kuncewicza. Papież podarował korony dla obrazu Matki Bożej w Berdyczowie. Pius IX we wrześniu 1863r. zarządził modlitwy za naród polski, mówiąc o posłannictwie narodu. W 1866r. powstało Kolegium Polskie w Rzymie. Pontyfikat Piusa IX był najdłuższym w dziejach Kościoła. Pius IX zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra 31 lipca 1881r. zwłoki Piusa IX przeniesiono do bazyliki S. Lorenzo fuori le Mura.

W roku 2000 papież Jan Paweł II ogłosił Piusa IX Błogosławionym.


Święty Paweł VI, papież - dzień w kalendarzu 29 maja

555

Św. Paweł VI (Giovanni Battista Montini) urodził się 26 września 1897 roku w Concesio. W dzieciństwie wyróżniał się zdolnościami do nauki. Przyjął święcenia kapłańskie 29 maja 1920 roku w Brescii. Studiował filozofię i prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz literaturę na Uniwersytecie Rzymskim i dyplomację na Kościelnej Akademii Szlacheckiej. Od 1923 roku pracował w dyplomacji watykańskiej, był m.in. sekretarzem nuncjusza apostolskiego w Polsce. Był urzędnikiem Sekretariatu Stanu oraz asystentem kościelnej sekcji uniwersyteckiej włoskiej Akcji Katolickiej. Sprawował funkcje: tajnego szambelana papieskiego, prałata domowego, protonotariusza apostolskiego.
W 1937 roku mianowano go substytutem w Sekretariacie Stanu, dzięki czemu był jednym z najbliższych współpracowników przyszłego papieża Piusa XII. W 1952 roku został podsekretarzem stanu do bieżących spraw kościelnych. W 1954 roku został mianowany na arcybiskupa Mediolanu.
W swoich wystąpieniach zaznaczał rolę sprawiedliwości społecznej, odwiedzał zakłady pracy, zakładał i wizytował nowe parafie, inicjował budowę nowych kościołów. W 1958 roku został mianowany kardynałem, uczestniczył w przygotowaniach do Soboru Watykańskiego II oraz w jego pierwszej sesji.
Został wybrany na papieża 21 czerwca 1963 roku. Kontynuował pracę swojego poprzednika nad reformami w Kościele Katolickim. Kierował sesjami soboru, w trakcie jego pontyfikatu obradowało w Watykanie pięć sesji Światowego Synodu Biskupów, na których dyskutowano na temat m.in.: reformy prawa kanonicznego, kapłaństwa, ewangelizacji oraz katechizacji młodzieży i dzieci. Zlikwidował indeks ksiąg zakazanych, zniósł część urzędów w Kurii Rzymskiej. Powołał m.in.: Papieską Komisję ds. Środków Społecznego Przekazu. Dokonał reform w Kolegium Kardynalskim, wprowadził ograniczenie wiekowe prawa udziału w konklawe (80 lat). Oprócz tego w encyklice Humanae Vitae sprzeciwiał się stosowaniu antykoncepcji oraz aborcji, związkom pozamałżeńskim i kontaktom homoseksualnym. Z kolei w Persona Humana dopuszczał jedynie współżycie w małżeństwie. Oprócz tego nie zgadzał się z postulatami zniesienia celibatu i wprowadzenia kapłaństwa kobiet. Zmarł 6 sierpnia 1978 w Castel Gandolfo.
20 grudnia 2012 – Benedykt XVI promulgował dekret o heroiczności cnót papieża. 6 maja 2014 komisja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zaaprobowała cud za wstawiennictwem Pawła VI. 10 maja 2014 – papież Franciszek podpisał dekret o beatyfikacji papieża, która odbyła się 19 października 2014.
14 października papież Franciszek dokonał kanonizacji Pawła VI.