Święty Paweł od Krzyża, prezbiter - dzień w kalendarzu 19 października

łac. paulus mały. drobny

673

Św. Paweł od Krzyża, prezbiter. Paweł Franciszek Danei urodził się w 1694 roku w Ovada (Piemont). Pochodził z zubożałej rodziny szlacheckiej. Mając 19 lat zaciągnął się do armii weneckiej, aby walczyć z Turkami. Ale już po roku podjął życie pustelnika. W jedenaście lat później został kapłanem. Był jednym z największych kaznodziejów XVIII stulecia. Jego pobożność cechowała pasyjność, czyli rozważanie i uczestniczenie w tajemnicy Męki Pańskiej. Powołał zgromadzenie pasjonistów, którego celem jest głoszenie nabożeństwa do Męki Chrystusa i wzywanie do pokuty Założył klasztor na Monte Argentario niedaleko Orbetello (1728). Był pierwszym, a zarazem dożywotnim generałem zakonu. Razem z Marią Crocifissa di Gesu powołał także żeńskie zgromadzenie pasjonistek. Zmarł w Rzymie 18 października 1775 roku. Został pochowany w bazylice św. Jana i Pawła. Beatyfikował go Pius IX w 1853 roku, kanonizował w 1867. Jest patronem pasjonistów, pasjonistek oraz orędownikiem nabożeństwa do Męki Pańskiej.

IKONOGRAFIA: Św. Paweł przedstawiany jest w czarnym, zakonnym habicie z napisem „Passio Domini Nostri Jesu Christi” w obwódce w kształcę serca. Jego atrybutami są krucyfiks i czaszka.