Święty Tomasz Morus, kanclerz państwa, męczennik - dzień w kalendarzu 22 czerwca

aram. toma bliźniak; hebr. t'om; gr. Thomas

870

Św. Tomasz Morus, kanclerz państwa, męczennik. Urodził się w Londynie w 1478 roku. Z wykształcenia prawnik. Był człowiekiem o wszechstronnych, humanistycznych zainteresowaniach. Adwokat i poseł do parlamentu, mąż stanu i pisarz polityczny, głęboko pobożny, ale z wielkim poczuciem humoru. Ojciec czworga dzieci. Pełnił urząd kanclerza króla angielskiego Henryka VIII. Zrezygnował z tej godności, sprzeciwiając się w ten sposób rozwodowi króla i jego polityce wobec Kościoła. Stracony 6 lipca 1535 roku, odmówił bowiem uznania supremacji króla nad Kościołem. Pozostawił po sobie szereg pism, m. in. listy do córki Małgorzaty i „Utopię”. Kanonizowany w 1935 roku. Jest patronem prawników.

IKONOGRAFIA: Św. Tomasz przedstawiany jest w stroju lorda. Jego atrybuty to czaszka, krzyż, łańcuch.