Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Św. Katarzyna Aleksandryjska
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Św. Katarzyna Aleksandryjska
924

Powiększ Zoom
Św. Katarzyna Aleksandryjska
Zamek Praski - Paolo Caliari, Veronese: Św. Katarzyna z Aniołem
Data wydania/Date of issue: 17.05.2017
Nr katalogowy/No.: 924
Technika druku/Printing technology: - kombinowana: stalorytniczo - rotograwiura
Papier/Paper:
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 4 szt./pcs.
Format/Size: 50 x 40 mm
Nakład/Issue: - szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Miloš Ondráček

*Zobacz arkusik - See
Św. Katarzyna Aleksandryjska
Zamek Praski - Paolo Caliari, Veronese: Św. Katarzyna z Aniołem
Data wydania/Date of issue: 17.05.2017
Nr katalogowy/No.: 925
Technika druku/Printing technology: - kombinowana: stalorytniczo - rotograwiura
Papier/Paper:
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 4 szt./pcs.
Format/Size: 50 x 40 mm
Nakład/Issue: - szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Miloš Ondráček
925

Powiększ Zoom
ŚW. KATARZYNA ALEKSANDRYJSKA 25 listopada   

gr. katharos czysty, bez skazy, prawy

Św. Katarzyna Aleksandryjska, dziewica, męczennica, poniosła męczeńską śmierć ok. 307/312? roku. Relikwie znajdują się w klasztorze jej imienia, u podnóża Góry Synaj. Jest patronką zakonu katarzynek; Nowego Targu; uniwersytetów; adwokatów, bibliotekarzy, drukarzy, filozofów chrześcijańskich, grzeszników, kolejarzy, kołodziejów, literatów, mężatek, młodych dziewcząt, młynarzy, modystek, mówców, notariuszy, piekarzy, powroźników, prządek, studentów, szwaczek, uczonych, woźniców, zecerów. Należy do Czternastu Świętych Wspomożycieli.

Według legendy Katarzyna urodziła się w Aleksandrii. Była córką króla Kustosa. Otrzymała gruntowne wykształcenie. Słynęła z urody. Podczas prześladowania chrześcijan przez cesarza Maksencjusza została przymuszona do złożenia ofiary bogom. Odmówiła głosząc prawdę o Bogu Jedynym. Wówczas cesarz zarządził dysputę między Katarzyną a pięćdziesięciu tamtejszymi filozofami i retorami. Katarzyna pokonała swoich adwersarzy, udowadniając prawdziwość chrześcijaństwa, i doprowadziła wielu z nich do wiary w Chrystusa. Miała wtedy 18 lat. Cesarz rozgniewany obrotem sprawy skazał ją na głód, tortury, łamanie kołem. Modlitwa jej sprawiła, że podczas miażdżenia kołem zstąpił anioł i spowodował, że rozpadło się ono w rękach kata. Ostatecznie wykonano wyrok śmierci przez ścięcie.

W IKONOGRAFII św. Katarzyna przedstawiana jest w koronie królewskiej, z palmą męczeńską w dłoni. Jej atrybutami są: anioł. Dziecię Jezus, nakładające na jej palec pierścień jako oblubienicy, filozofowie, z którymi prowadziła dysputę, gałązka palmowa, koło, korona w ręku, krzyż, księga, miecz, piorun.

Strona główna