POLSKA - ZNACZKI POCZTOWE • POLAND - POSTAGE STAMPS
CzechyPolska znaczkiPolska całostkiSłowacjaWatykanSTRONA GŁÓWNA
KRÓLESTWO POLSKIE 1860 RZECZPOSPOLITA POLSKA + PORT GDAŃSK 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924PG 1925PG 1927 1928PG 1930 1932PG 1933 1934 1935PG 1936 1937PG 1938PG 1939 WYDANIA RZĄDU NA EMIGRACJI   1941 1943 1944 1945 POLSKA LUDOWA 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
24.01 1977 / Ceny z roku 2017
Polski Czerwony Krzyż
Polish Red Cross
Technika druku / Printing Method: offset PWPW
Projekt / Graphic designer: J. Brodowski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 30 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 39,5 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2336 • 2336 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2336 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 6 252 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
15.02 1977 / Ceny z roku 2017
Lotnictwo współczesne
Modern airflight Part 2
Technika druku / Printing Method: staloryt PWPW
Projekt / Graphic designer: J. Brodowski
Ząbkowanie / Perforation: ZR lub ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 50 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 51 mm
Papier / Paper: biały średni gładki, guma bezbarwna


2337I • 2337II • 2337I FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2337I --- --- 20,00 czarnooliwkowy 0,30 0,10 94 460 000
2337II --- --- 20,00 czarnooliwkowy 20,00 0,30 1 540 000
Seria:(2) 20,30 0,40 FDC: 1,00
26.02 1977 / Ceny z roku 2017
Medal „Za zasługi dla obrony cywilnej”
Civil security medal
Technika druku / Printing Method: offset PWPW
Projekt / Graphic designer: E. Nożko-Paprocka
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 60 znaczków
Format znaczka / Size: 27 x 27 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2338 • 2338 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2338 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 6 900 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
12.03 1977 / Ceny z roku 2017
Stop! Dziecko na drodze
Campain "Stop! Child on the road!"
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW
Projekt / Graphic designer: J. Raczko
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 50 znaczków
Format znaczka / Size: 54 x 27 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2339 • 2339 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2339 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 6 125 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
17.03 1977 / Ceny z roku 2017
Owoce leśne
Forest fruits
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW
Projekt / Graphic designer: A. Balcerzak
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 50 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 39,5 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2340 • 2341 • 2342 • 2343 • 2344 • 2345 • 2346 • 2347

2340+2347 FDC • 2341+2344 FDC • 2342+2343 FDC • 2345+2346 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2340 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 0,30 10 460 000
2341 --- --- 0,90 wielobarwny 0,50 0,30 5 785 000
2342 --- --- 1,00 wielobarwny 0,50 0,30 10 165 000
2343 --- --- 1,50 wielobarwny 1,00 0,30 10 175 000
2344 --- --- 2,00 wielobarwny 1,00 0,40 8 240 000
2345 --- --- 4,50 wielobarwny 1,50 0,50 4 300 000
2346 --- --- 6,00 wielobarwny 1,50 0,70 3 175 000
2347 --- --- 6,90 wielobarwny 3,50 1,20 1 095 000
Seria:(8) 10,00 4,00 FDC: 12,00
04.04 1977 / Ceny z roku 2017
30-lecie współpracy naukowo-technicznej PRL-ZSRR
30th anniversary of the scientific and technical co-operation between Poland and the Soviet Union
Technika druku / Printing Method: offset PWPW
Projekt / Graphic designer: W. Surowiecki
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 30 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2348 • 2348 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2348 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 4 380 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
22.04 1977 / Ceny z roku 2017
VII Kongres Techników Polskich
7th Polish technicians congress
Technika druku / Printing Method: offset PWPW
Projekt / Graphic designer: K. Śliwka
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 30 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2349 • 2349 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2349 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 8 580 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
30.04 1977 / Ceny z roku 2017
400 rocznica urodzin P.P. Rubensa
400th anniversary of the birth of Peter Paul Rubens
Technika druku / Printing Method: offset PWPW (znaczki) / rotograwiura i staloryt (blok)
Projekt / Graphic designer: T. Michaluk
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¼ (znaczki) / ZR 11¾:11½ (blok)
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków / 15 bloków
Format znaczka / Size: 40,5 x 40,5 mm / 25,5 x 31,25 mm (znaczek w bloku) / 76,5 x 62,5 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2350 • 2351 • 2352 • 2353

2350+2353 FDC • 2351+2352 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2350 --- --- 1,00 wielobarwny 0,40 0,30 9 596 000
2351 --- --- 1,50 wielobarwny 0,40 0,30 9 964 000
2352 --- --- 5,00 wielobarwny 1,00 0,30 4 586 000
2353 --- --- 6,00 wielobarwny 2,20 0,60 1 028 000
Seria:(4) 4,00 1,50 FDC: 4,50


2354 • BLOK 100  • 2354 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2354 --- --- 8,00 + 4,00 sepia/czarny 0,80 0,50 1 161 000
BLOK 100 (BLOK 56) --- --- 8,00 + 4,00 sepia/czarny/czerwony 1,00 0,60 1 161 000
Seria:(2) 1,80 1,10 FDC: 1,20


BLOK 100ND

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
BLOK 100ND (BLOK 56ND) --- --- - czarny 6,00 0,00 192 000
06.05 1977 / Ceny z roku 2017
XXX Międzynarodowy Wyścig Pokoju
30th international bicycle race for world peace
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW
Projekt / Graphic designer: T. Michaluk
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 50 znaczków
Format znaczka / Size: 39,5 x 31,25 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2355 • 2355 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2355 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 10 371 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
06.05 1977 / Ceny z roku 2017
Światowe Zgromadzenie Budowniczych Pokoju w Warszawie
Congress for world peace in Warsaw
Technika druku / Printing Method: offset PWPW
Projekt / Graphic designer: W. Freudenreich
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 30 znaczków
Format znaczka / Size: 39,5 x 31,25 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2356 • 2356 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2356 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 10 245 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
12.05 1977 / Ceny z roku 2017
Ochrona środowiska - Ginące zwierzęta
Animals on the edge of extinction
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW
Projekt / Graphic designer: H. Matuszewska
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 50 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 39,5 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2357 • 2358 • 2359 • 2360 • 2357+2360 FDC • 2358+2359 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2357 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 0,30 10 365 000
2358 --- --- 1,50 wielobarwny 2,50 0,30 10 135 000
2359 --- --- 1,50 wielobarwny 2,50 0,70 10 870 000
2360 --- --- 6,00 wielobarwny 4,00 1,50 1 350 000
Seria:(4) 10,00 2,80 FDC: 11,00
16.05 1977 / Ceny z roku 2017
Światowa Wystawa Filatelistyczna „Amphilex 77” w Amsterdamie
International philatelix exhibition Amphilex '77 in Amsterdam
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW
Projekt / Graphic designer: Z. Stasik
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 6 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2361 • Ark 2361 • 2361 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2361 --- --- 6,00 wielobarwny 0,80 0,40 5 400 000
Arkusik 2361 --- --- 6,00 x 6 wielobarwny 9,00 4,00 900 000
Seria:(2) 9,80 4,40 FDC: 1,20
13.06 1977 / Ceny z roku 2017
Polskie zwyczaje ludowe
Polish folk habits
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW
Projekt / Graphic designer: K. Tarkowska
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¼:11½ (format leżący); 11½:11¼ (format stojący)
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 50 znaczków
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm (format leżący); 31,25 x 43 mm (format stojący)
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2362 • 2363 • 2364 • 2365 • 2366 • 2367

2362+2367 FDC • 2363+2366 FDC • 2364+2365 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2362 --- --- 0,90 wielobarwny 0,20 0,10 3 880 000
2363 --- --- 1,00 wielobarwny 0,30 0,10 10 610 000
2364 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,10 10 415 000
2365 --- --- 3,00 wielobarwny 0,50 0,10 6 805 000
2366 --- --- 6,00 wielobarwny 1,00 0,50 1 320 000
2367 --- --- 8,40 wielobarwny 2,00 0,90 1 245 000
Seria:(6) 4,50 1,80 FDC: 6,50
30.06 1977 / Ceny z roku 2017
V Międzynarodowy Konkurs Lutniczy oraz VII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego
International Wieniawski violin playing competition in Poznań
Technika druku / Printing Method: offset PWPW
Projekt / Graphic designer: Z. Kaja
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 30 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2368 • 2368 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2368 --- --- 1,50 wielobarwny 0,60 0,30 9 993 000
Seria:(1) 0,60 0,30 FDC: 1,50
22.08 1977 / Ceny z roku 2017
Motyle
Butterflies
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW
Projekt / Graphic designer: J. Wysocki
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:10¾
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 35 znaczków
Format znaczka / Size: 54 x 40,5 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2369 • 2370 • 2371

2372 • 2373 • 2374

2369+2374 FDC • 2370+2373 FDC • 2371+2372 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2369 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 0,20 8 487 010
2370 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 0,20 8 221 010
2371 --- --- 1,50 wielobarwny 2,00 0,30 8 298 010
2372 --- --- 1,50 wielobarwny 1,50 0,30 8 218 000
2373 --- --- 5,00 wielobarwny 2,00 1,00 4 007 010
2374 --- --- 6,90 wielobarwny 9,00 3,00 1 302 000
Seria:(6) 16,50 5,00 FDC: 20,00
03.09 1977 / Ceny z roku 2017
Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku
Polish piano festival in Słupsk
Technika druku / Printing Method: offset PWPW
Projekt / Graphic designer: S. Małecki
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¾:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 30 znaczków
Format znaczka / Size: 25,5 x 31,25 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2375 • 2375 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2375 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 10 778 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
10.09 1977 / Ceny z roku 2017
100 rocznica urodzin Feliksa Dzierżyńskiego
100th anniversary of the birth of Felix Dzerzhinsky
Technika druku / Printing Method: offset PWPW
Projekt / Graphic designer: W. Surowiecki
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 30 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 39,5 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2376 • 2376 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2376 --- --- 1,50 c.brązowy/j.brązowy 0,50 0,30 5 100 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
01.10 1977 / Ceny z roku 2017
60 rocznica rewolucji Październikowej
60th anniversary of the October revolution and the 20th anniversary of space conquest
Technika druku / Printing Method: offset PWPW
Projekt / Graphic designer: Z. Stasik
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¼:11½ / ZG 12¼:12 (blok)
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 15 znaczków + 15 przywieszek / 3 znaczki + 3 przywieszki
Format znaczka / Size: 39,5 x 31,25 mm / 100 x 123-125 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2377 • 2377pp • 2377pl • 2377pg • 2377pd

2377 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2377 --- --- 1,50 niebieskofioletowy/czerwony 0,25 0,10 10 018 005
2377 przywieszka z prawej --- --- 1,50 niebieskofioletowy/czerwony 0,50 0,20 -
2377 przywieszka z lewej --- --- 1,50 niebieskofioletowy/czerwony 0,50 0,20 -
2377 przywieszka u góry --- --- 1,50 niebieskofioletowy/czerwony 0,50 0,20 -
2377 przywieszka u dołu --- --- 1,50 niebieskofioletowy/czerwony 0,50 0,20 -
Seria:(5) 2,25 0,90 FDC: 1,00


BLOK 101

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
BLOK 101 (BLOK 57) --- --- 1,50 x 3 niebieskofioletowy/czerwony 2,50 1,00 466 800
09.10 1977 / Ceny z roku 2017
Dzień Znaczka 1977 - Monety polskie
Old Polish coins
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW
Projekt / Graphic designer: Z. Horodecki
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 50 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 39,5 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2378 • 2379 • 2380 • 2381 • 2382 • 2383

2378+2379 FDC • 2380+2381 FDC • 2382+2383 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2378 --- --- 0,50 wielobarwny 0,40 0,10 8 255 000
2379 --- --- 1,00 wielobarwny 0,40 0,20 10 510 000
2380 --- --- 1,50 wielobarwny 0,60 0,20 10 620 000
2381 --- --- 4,20 wielobarwny 0,80 0,20 5 270 000
2382 --- --- 4,50 wielobarwny 1,50 0,30 5 555 000
2383 --- --- 6,00 wielobarwny 2,50 1,00 1 200 000
Seria:(6) 6,20 2,00 FDC: 7,00
21.10 1977 / Ceny z roku 2017
Zabytki architektury
Historic monuments
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW
Projekt / Graphic designer: J. Brodowski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¼ (format stojący); 11¼:11½ (format leżący)
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 50 znaczków
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm (format leżący); 31,25 x 43 mm (format stojący)
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2384 • 2385 • 2386 • 2387 • 2388 • 2389

2384 FDC • 2385 FDC • 2386 FDC

2387 FDC • 2388 FDC • 2389 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2384 --- --- 1,00 wielobarwny 0,50 0,10 15 630 000
2385 --- --- 1,00 wielobarwny 0,50 0,20 10 590 000
2386 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,20 10 820 000
2387 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,20 6 715 000
2388 --- --- 6,00 wielobarwny 1,50 0,40 4 000 000
2389 --- --- 6,90 wielobarwny 3,00 0,90 1 200 000
Seria:(6) 6,50 2,00 FDC: 6,50
12.12 1977 / Ceny z roku 2017
Polski drzeworyt ludowy XVI w.
Wood carvings Part 2
Technika druku / Printing Method: staloryt PWPW
Projekt / Graphic designer: T. Michaluk
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¾:11¼
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 150 znaczków
Format znaczka / Size: 25,5 x 20,5 mm
Papier / Paper: biały średni gładki, guma bezbarwna


2390 • 2391 • 2390+2391 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2390 --- --- 4,00 szarozielony 0,30 0,10 136 000 000
2391 --- --- 4,50 brązowy 0,50 0,10 136 000 000
Seria:(2) 0,80 0,20 FDC: 1,00
28.12 1977 / Ceny z roku 2017
20-lecie podboju kosmosu
20 years of space conquest
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW
Projekt / Graphic designer: Z. Stasik
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 6 znaczków + 2 przywieszki
Format znaczka / Size: 39,5 x 31,25 mm
Papier / Paper: biały średni kredowany, guma bezbarwna


2392 • 2392 tête-bêche • 2392 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2392 --- --- 6,90 wielobarwny 1,00 0,50 6 000 000
2392 tête-bêche --- --- 6,90 + 6,90 wielobarwny 3,00 1,50 1 000 000
Seria:(2) 4,00 2,00 FDC: 1,50


2392pp 1 • 2392pp 2 • 2392pd 1 • 2392pd 2

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
2392 przywieszka z prawej 1 --- --- 6,90 wielobarwny 4,00 1,50 1 000 000
2392 przywieszka z prawej 2 --- --- 6,90 wielobarwny 4,00 1,50 1 000 000
2392 przywieszka u dołu 1 --- --- 6,90 wielobarwny 4,00 1,50 1 000 000
2392 przywieszka u dołu 2 --- --- 6,90 wielobarwny 4,00 1,50 1 000 000
Seria:(4) 16,00 6,00


Ark 2392

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
Arkusik 2392 --- --- 6,90 x 6 wielobarwny 16,00 7,00 1 000 000
Wartość katalogowa rocznika **: 142,25   ʘ: 45,10     ■    FDC: 84,90
Wartość podstawowa (Nr Fischera czerwony) **: 69,70   ʘ: 25,10
Poprzedni rok (1976) • Strona główna  • Powrót na górę • Następny rok (1978)
stat4u