POLSKA - ZNACZKI POCZTOWE • POLAND - POSTAGE STAMPS
CzechyPolska znaczkiPolska całostkiSłowacjaWatykanSTRONA GŁÓWNA
KRÓLESTWO POLSKIE 1860 RZECZPOSPOLITA POLSKA + PORT GDAŃSK 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924PG 1925PG 1927 1928PG 1930 1932PG 1933 1934 1935PG 1936 1937PG 1938PG 1939 WYDANIA RZĄDU NA EMIGRACJI   1941 1943 1944 1945 POLSKA LUDOWA 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
14.01 1997 / Ceny z roku 2018
Kocham Cię
Saint Valentine's Day
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Jacek Konarzewski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: zeszycik znaczkowy zawierający 4 parki w pasku poziomym
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3486 • 3487 • 3486+3487 • 3486-3487 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3486 --- --- A wielobarwny 0,55 2,00 0,50 4 000 000
3487 --- --- B wielobarwny 0,40 2,00 0,50 4 000 000
3486+3487 --- --- A + B wielobarwny 0,95 5,00 1,20 4 000 000
Seria:(3) 1,90 9,00 2,20 FDC: 5,00
14.03 1997 / Ceny z roku 2018
Wielkanoc
Easter traditions
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Maria Dziekańska
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3488 • 3489 • 3490 • 3491

3488-3489 FDC • 3490-3491 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3488 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,30 6 000 000
3489 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,00 0,40 6 000 000
3490 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 1,50 0,80 1 200 000
3491 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 3,00 1,50 1 200 000
Seria:(4) 3,00 6,50 3,00 FDC: 7,00
18.04 1997 / Ceny z roku 2018
1000 lat Gdańska
In the year 1997, Gdańsk celebrated his 1000th anniversary
Technika druku / Printing Method: staloryt i rotograwiura PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Tomasz Bogusławski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 50 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki


3492 • 3492 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3492 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,60 6 000 000
Seria:(1) 0,50 1,00 0,60 FDC: 1,80


3493A • 3493B

BLOK 159A  • BLOK 159B  • 3493B FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3493A --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 20,00 30,00 100 000
3493B --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 3,00 2,50 550 000
BLOK 159A (BLOK 116A) --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 30,00 40,00 100 000
BLOK 159B (BLOK 116B) --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 5,00 4,00 550 000
Seria:(4) 4,40 58,00 76,50 FDC: 7,00
19.04/23.04 1997 / Ceny z roku 2018
1000 Rocznica śmierci św. Wojciecha
1000th anniversary of the death of Saint Adalbert of Prague

Zobacz / See: Watykan 1090 Czechy 141
Technika druku / Printing Method: staloryt PWPW S.A.
Emisja wspólna z Pocztami Czech, Niemiec, Watykanu, i Węgier
Projekt / Graphic designer: Andrzej Heidrich, ryt Czesław Słania (3494,3495); Vladimir Suchanek, ryt Czesław Słania (3496)
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:11½ (3494); ZG 11½:11 (3495,3496)
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 50 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki


3494 • 3495 • 3496 • 3494-3495 FDC • 3496 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3494 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,60 1 000 000
3495 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,50 0,60 1 000 000
3496 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 3,00 1,80 1 200 000
Seria:(3) 2,20 5,50 3,00 FDC: 6,00
30.04 1997 / Ceny z roku 2018
Dworki polskie (I)
Polish manor houses Part 1
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Andrzej Gosik
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 100 znaczków
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3497 • 3498 • 3497-3498 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3497 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,40 powtarzalny
3498 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,50 0,40 powtarzalny
Seria:(2) 1,10 2,50 0,80 FDC: 3,00
05.05 1997 / Ceny z roku 2018
Europa CEPT (VIII) - baśnie i legendy
Polish tales and legends. Europa issues
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Mieczysław Wasilewski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 60 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3499 • 3500 • 3499-3500 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3499 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,10 0,50 700 020
3500 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 2,40 1,50 650 040
Seria:(2) 1,60 3,50 2,00 FDC: 4,00
06.05 1997 / Ceny z roku 2018
46 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
46th international Eucharist congress in Wrocław
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Janusz Wysocki
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3501 • 3501 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3501 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,50 0,80 2 000 000
Seria:(1) 0,50 1,50 0,80 FDC: 2,00
20.05 1997 / Ceny z roku 2018
Światowa Wystawa Filatelistyczna Pacific´97
International philatelic exhibition Pacific '97 in San Francisco, United States
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Maciej Buszewicz
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¼:11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 18 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3502 • 3502 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3502 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 2,00 1,20 800 010
Seria:(1) 1,30 2,00 1,20 FDC: 2,50
23.05 1997 / Ceny z roku 2018
Dworki polskie (II)
Polish manor houses Part 2
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Andrzej Gosik
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 100 znaczków
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3503 • 3504 • 3505 • 3506

3503-3504 FDC • 3505-3506 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3503 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 1,50 0,70 powtarzalny
3504 --- --- 1,70 wielobarwny 1,70 2,50 1,40 powtarzalny
3505 --- --- 2,20 wielobarwny 2,20 3,00 1,60 powtarzalny
3506 --- --- 10,00 wielobarwny 10,00 13,00 6,30 powtarzalny
Seria:(4) 15,00 20,00 10,00 FDC: 23,00
28.05 1997 / Ceny z roku 2018
V Wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce
Fifth visit of pope John Paul II to Poland
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Janusz Wysocki
Ząbkowanie / Perforation: ZR 11¼:11¼
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 1 znaczek
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3507 • BLOK 160  • 3507 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3507 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 6,80 3,50 600 000
BLOK 160 (BLOK 117) --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 7,00 4,00 600 000
Seria:(2) 2,20 13,80 7,50 FDC: 8,00
30.05 1997 / Ceny z roku 2018
Ochrona przyrody - Nietoperze
Bats
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Jacek Brodowski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3508 • 3509 • 3510 • 3511

3508-3509 FDC • 3510-3511 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3508 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,40 1 200 000
3509 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,00 0,50 1 200 000
3510 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 1,50 0,70 700 000
3511 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 3,00 1,90 1 000 000
Seria:(4) 3,20 6,50 3,50 FDC: 7,00
06.06 1997 / Ceny z roku 2018
100 lat osadnictwa polskiego w Argentynie
100th anniversary of Polish settlement in Argentina
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Andrzej Radziejowski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3512 • 3512 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3512 --- --- 1,40 wielobarwny 1,40 2,50 1,50 700 000
Seria:(1) 1,40 2,50 1,50 FDC: 3,00
06.06 1997 / Ceny z roku 2018
600-lecie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
600th anniversary of the foundation of the theological faculty of the Jagiellonian University in Kraków
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Janusz Wysocki
Ząbkowanie / Perforation: ZG 10¾:11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 35 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3513 • 3513 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3513 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 1,50 0,90 800 030
Seria:(1) 0,80 1,50 0,90 FDC: 1,80
04.07 1997 / Ceny z roku 2018
Malarstwo Juliusza Kossaka
Juliusz Kossak paintings
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Alojzy Balcerzak
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:10¾
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 35 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3514 • 3515 • 3516 • 3517

3514+3516 FDC • 3515+3517 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3514 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,30 1 200 010
3515 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,00 0,50 1 200 010
3516 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 2,00 1,20 700 000
3517 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 2,50 1,50 700 000
Seria:(4) 3,00 6,50 3,50 FDC: 7,00
18.07 1997 / Ceny z roku 2018
Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego
200th anniversary of the composition of the Polish national anthem
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Maciej Jędrysik
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:11½ / ZR 11:11½ (bok)
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 50 znaczków / 1 znaczek (blok)
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3518 • 3518 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3518 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,50 700 000
Seria:(1) 0,50 1,00 0,50 FDC: 1,50


3519 • BLOK 161  • 3519 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3519 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 3,00 2,00 377 000
BLOK 161 (BLOK 118) --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 4,00 3,00 377 000
Seria:(2) 2,20 7,00 5,00 FDC: 5,00
20.07 1997 / Ceny z roku 2018
200 rocznica urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego
200th anniversary of the birth of Paweł Edmund Strzelecki
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Andrzej Jeziorkowski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3520 • 3520 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3520 --- --- 1,50 wielobarwny 1,50 2,50 1,50 700 000
Seria:(1) 1,50 2,50 1,50 FDC: 3,00
18.08 1997 / Ceny z roku 2018
Pomoc powodzianom
Victim relief for the Great Oder river flood in July 1997
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Maciej Jędrysik
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 100 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3521 • 3521 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3521 --- --- 0,60+0,30 wielobarwny 0,90 1,50 0,80 5 000 000
Seria:(1) 0,90 1,50 0,80 FDC: 2,00
28.08 1997 / Ceny z roku 2018
Sanktuaria Maryjne (VI) - Kościół Matki Bożej Pocieszenia św. Michała Archanioła w Górce Duchowej
Holy Virgin of Górka Duchowna
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Zbigniew Stasik
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3522 • 3522 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3522 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,50 0,60 700 000
Seria:(1) 0,50 1,50 0,60 FDC: 2,00
22.09 1997 / Ceny z roku 2018
Poczet królów i książąt polskich (XII)
Paintings of Polish rulers Part 12
Technika druku / Printing Method: staloryt i rotograwiura PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Stefan Małecki, ryt W. Zajdel (3523,3525,3526); ryt P. Krajewski (3524)
Ząbkowanie / Perforation: ZG 10¾:11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 35 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki


3523 • 3524 • 3525 • 3526

3523-3524 FDC • 3525-3526 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3523 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,30 1 000 020
3524 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,00 0,50 1 000 020
3525 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 2,50 0,70 700 000
3526 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 3,50 1,70 686 000
Seria:(4) 3,00 8,00 3,20 FDC: 9,00
03.10 1997 / Ceny z roku 2018
Polscy muzycy jazzowi - Mieczysław Kosz
Polish jazz musicians Mieczysław Kosz

Zobacz / See: 3356 • 3476 • 4811
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Janusz Stanny
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¾:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 60 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3527 • 3527 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3527 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 1,50 0,70 700 020
Seria:(1) 0,80 1,50 0,70 FDC: 2,00
09.10 1997 / Ceny z roku 2018
Światowy Dzień Poczty
World Post Day
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Wiesław Wałkuski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 60 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3528 • 3528 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3528 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,50 0,70 800 040
Seria:(1) 0,50 1,50 0,70 FDC: 2,00
13.10 1997 / Ceny z roku 2018
Światowa Wystawa Filatelistyczna - Moskwa'97
International philatelic exhibition Moszkwa '97 in Moscow, Russia
Technika druku / Printing Method: offset DS
Projekt / Graphic designer: Jacek Konarzewski
Ząbkowanie / Perforation: ZR 11:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: arkusik 8 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3529 • 3529 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3529 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 2,00 1,20 700 000
Seria:(1) 0,80 2,00 1,20 FDC: 2,50


Ark 3529

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
Arkusik 3529 --- --- 8 x 0,80 wielobarwny 6,40 25,00 20,00 87 500
14.11 1997 / Ceny z roku 2018
Plakat Polski (V)
Polish poster art
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Andrzej Pągowski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¼:11 (3530); ZG 11:11¼ (pozotałe)
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 18 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3530 • 3531 • 3532 • 3533

3530-3531 FDC • 3532-3533 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3530 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,50 800 010
3531 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,50 800 010
3532 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,25 0,75 800 010
3533 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,25 0,75 800 010
Seria:(4) 2,20 4,50 2,50 FDC: 5,00
27.11 1997 / Ceny z roku 2018
Boże Narodzenie
Christmas
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Krystyna Pągowska
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11 (3534,3537); ZG 11:11½ (3535,3536)
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3534 • 3535 • 3536 • 3537 • 3534+3537 FDC • 3535+3536 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3534 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,50 600 000
3535 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,00 0,50 600 000
3536 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 1,50 1,00 1 200 000
3537 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 3,00 1,00 1 200 000
Seria:(4) 3,00 6,50 3,00 FDC: 7,00
04.12 1997 / Ceny z roku 2018
Pisklęta zagniazdowniki
Young waterbirds
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Jerzy Desselberger
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¼:11¼
I - dolny margines bloku perforowany
II - dolny margines bloku nieperforowany
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 8 znaczków (2 serie x 4)
Znaczki wycofane z obiegu
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


3538 • 3539 • 3540 • 3541

3538-3539 FDC • 3540-3541 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3538 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,50 0,75 800 000
3539 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,50 0,75 800 000
3540 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,50 0,75 800 000
3541 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,50 0,75 800 000
Seria:(4) 2,00 6,00 3,00 FDC: 7,00


3538-3541 • Ark 3538-3541I  • Ark 3538-3541II

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
3538-3541 --- --- 4 x 0,5 wielobarwny 2,00 7,00 3,50 800 000
Ark 3538-3541I (BLOK 119I) --- --- 2 x (4 x 0,50) wielobarwny 4,00 17,00 10,00 400 000
Ark 3538-3541II (BLOK 119II) --- --- 2 x (4 x 0,50) wielobarwny 4,00 18,00 10,00 -
Seria:(3) 10,00 42,00 23,50
Wartość katalogowa rocznika **: 250,80   ʘ: 183,20     ■    Wartość nominalna: 76,40     ■    FDC: 136,10
Wartość podstawowa (Nr Fischera czerwony) **: 148,00   ʘ: 101,20     ■    Wartość nominalna: 54,65
Poprzedni rok (1996) • Strona główna  • Powrót na górę • Następny rok (1998)
stat4u