POLSKA - ZNACZKI POCZTOWE • POLAND - POSTAGE STAMPS
CzechyPolska znaczkiPolska całostkiSłowacjaWatykanSTRONA GŁÓWNA
KRÓLESTWO POLSKIE 1860 RZECZPOSPOLITA POLSKA + PORT GDAŃSK 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924PG 1925PG 1927 1928PG 1930 1932PG 1933 1934 1935PG 1936 1937PG 1938PG 1939 WYDANIA RZĄDU NA EMIGRACJI   1941 1943 1944 1945 POLSKA LUDOWA 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
07.02 2006 / Ceny z roku 2020
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Turyn 2006
Winter Olympics - Turin 2006
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Jacek Brodowski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 10 znaczków + 10 przywieszek
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4077 • 4077pp • 4077pl • 4077 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4077 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 3,00 1,80 500 000
4077 przywieszka z prawej --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 5,00 2,50 500 000
4077 przywieszka z lewej --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 5,00 2,50 500 000
Seria:(3) 7,20 13,00 6,80 FDC: 6,00+
10.02 2006 / Ceny z roku 2018
Kocham Cię
I love you
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Andrzej Gosik
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¼:11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 50 znaczków, 8 + 8 pustopola
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4078 • 4078 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4078 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 3,00 1,50 4 700 000
4078 przywieszka z prawej --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 10,00 12,00 4 700 000
Seria:(2) 2,60 13,00 13,50 FDC: 3,50
15.02 2006 / Ceny z roku 2018
250. rocznica urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta
250th Anniversary of W.A. Mozart
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Maciej Jędrysik
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4079 • 4079 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4079 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 4,00 3,00 400 000
Seria:(1) 2,40 4,00 3,00 FDC: 4,50
17.02 2006 / Ceny z roku 2018
25-lecie istnienia Niezależnego Zrzeszenia Studentów
25th Anniversary of the Association of Independent Students
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Jerzy Pietras
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4080 • 4080 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4080 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 3,00 2,00 300 000
Seria:(1) 1,30 3,00 2,00 FDC: 3,50
20.02 2006 / Ceny z roku 2018
100-lecie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
100th Anniversary of PTTK
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Jacek Konarzewski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4081 • 4081 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4081 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 3,00 1,50 1 000 000
Seria:(1) 1,30 3,00 1,50 FDC: 3,50
14.03 2006 / Ceny z roku 2018
Chronione i zagrożone gatunki flory polskiej
Protected Polish Flora - Pedicularis sudetica
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Alojzy Balcerzak, Radosław Balcerzak
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4082 • 4083 • 4082-4083 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4082 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 2,30 1,00 800 000
4083 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 3,70 2,50 600 000
Seria:(2) 3,70 6,00 3,50 FDC: 6,50
27.03 2006 / Ceny z roku 2018
Współczesna rzeźba polska
Contemporary Polish Sculpture
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Jerzy Pietras
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11½ ZG 11½:ZL 11½ (z prawej strony blok)
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków / 2 + 2 (blok)
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm / 125 x 90 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4084 • 4085 • 4084-4085 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4084 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 3,00 1,00 500 000
4085 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 3,00 1,00 500 000
Seria:(2) 2,60 6,00 2,00 FDC: 6,50


BLOK 200

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4084+4085 --- --- 1,30 + 1,30 wielobarwny 2,60 7,00 7,00 200 000
BLOK 200 (BLOK 166) --- --- 4 x 1,30 wlb 5,20 16,00 17,00 100 000
Seria:(2) 7,80 23,00 24,00 FDC: 15,00
03.04 2006 / Ceny z roku 2018
Wielkanoc
Easter
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: autorka projektu: Agnieszka Sancewicz
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 100 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 25,5 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4086 • 4087 • 4086-4087 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4086 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 2,50 1,50 22 000 000
4087 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 3,50 2,50 3 000 000
Seria:(2) 3,70 6,00 4,00 FDC: 6,50
24.04 2006 / Ceny z roku 2018
Miasta polskie (15 - Częstochowa)
Polish cities - Czestochowa

Zobacz / See:  3805-3807  •  3830-3831  •  3865  •  3896  •  3941  •  3943  •  3946  •  3958  •  4016  •  4032  •  4035  •  4040  •  4049  •  4062  •  4148  •  4171  •  4217  •  4222 •  4806  •  4943  •  5031
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: autorka projektu: Maria Dziekańska
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 100 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 25,5 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4088 • 4088 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4088 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 4,00 1,50 powtarzalny
Seria:(1) 2,40 4,00 1,50 FDC: 4,50
05.05 2006 / Ceny z roku 2020
Europa - integracja widziana przez młodych
Europa 2006 - Integration as seen by Young People
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: autorka projektu: Anna Niemierko
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4089 • 4089 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4089 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 4,50 3,00 500 000
Seria:(1) 2,40 4,50 3,00 FDC: 6,00+
19.05 2006 / Ceny z roku 2018
Światowa Wystawa Filatelistyczna Waszyngton 2006
World Stamp Exhibition Washington 2006
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Anna Niemierko
Ząbkowanie / Perforation: ZR 11:11½
Format znaczka / Size: 39,5 x 31,25 mm / 115 x 77 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4090 • BLOK 201 • 4090 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4090 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 3,00 1,50 500 000
BLOK 201 (BLOK 167) --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 5,00 3,00 500 000
Seria:(2) 4,80 8,00 4,50 FDC: 6,00
25.05 2006 / Ceny z roku 2020
Wizyta Papieża Benedykta XVI w Polsce
Pope Benedict XVI visits Poland
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Janusz Wysocki
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 16 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 39,5 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4091 • 4091 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4091 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 4,00 2,50 1 000 000
Seria:(1) 1,30 4,00 2,50 FDC: 5,00+
29.05 2006 / Ceny z roku 2018
Latarnie morskie
Lighthouses
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Zygmunt Okrassa
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm / 90 x 125 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4092 • 4093 • 4094 • 4095 • 4092-4093 FDC • 4094-4095 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4092 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 3,00 1,50 500 000
4093 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 3,00 1,50 500 000
4094 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 3,00 1,50 500 000
4095 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 3,00 1,50 500 000
Seria:(4) 9,60 12,00 6,00 FDC: 17,50


BLOK 202

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
BLOK 202 (BLOK 168) --- --- 4 x 2,40 wielobarwny 9,60 17,00 9,00 500 000
01.06 2006 / Ceny z roku 2020
Świat zabawek
Toys World
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Marzanna Dąbrowska
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¼:11¼:11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 16 znaczków
Format znaczka / Size: 33,04 x 32,34 x 32,34 mm / 145 x 177 mm (arkusiki)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4096 • 4097 • 4096-4097 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4096 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 2,75 1,50 800 000
4097 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 2,75 1,50 800 000
Seria:(2) 2,60 5,50 3,00 FDC: 7,00+


Ark 4096 • Ark 4097

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
Arkusik 4096 --- --- 1,30 x 16 wielobarwny 20,80 55,00 30,00 50 000
Arkusik 4097 --- --- 1,30 x 16 wielobarwny 20,80 55,00 30,00 50 000
Seria:(2) 41,60 110,00 60,00
20.06 2006 / Ceny z roku 2020
Przedmioty ze srebra i złota
Silver and gold objects
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Wang Huming
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 50 znaczków (2 x 25 sztuk)
Format znaczka / Size: 31,25 x 39,5 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4098 • 4099 • 4098-99 • 4099-98

4098 99 • 4099 98 • 4098-4099 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4098 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 2,50 1,50 800 000
4099 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 2,50 1,50 800 000
4098-99 --- --- 1,30+1,30 wielobarwny 2,60 5,50+ 3,50+ 400 000
4099-98 --- --- 1,30+1,30 wielobarwny 2,60 12,00 6,00 400 000
4098 99 --- --- 1,30+1,30 wielobarwny 2,60 5,50+ 3,50+ 400 000
4099 98 --- --- 1,30+1,30 wielobarwny 2,60 12,00 6,00 400 000
Seria:(6) 13,00 40,00 22,00 FDC: 7,00+
25.06/28.06 2006 / Ceny z roku 2018
Rok 2006 - Rokiem Czerwcowych Zrywów Robotniczych - Radom, Poznań
Poznań June 1956 and Radom June 1976 protests
Technika druku / Printing Method: staloryt i rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Maciej Jędrysik
Ząbkowanie / Perforation: ZR 11:11¼
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 1 znaczek
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm / 90 x 70 mm (bloki)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4100 • 4101

BLOK 203 • BLOK 204

4100 FDC • 4101 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4100 --- --- 3,50 wielobarwny 3,50 5,00 3,00 350 000
4101 --- --- 3,50 wielobarwny 3,50 5,00 3,00 350 000
BLOK 203 (BLOK 169) --- --- 3,50 wielobarwny 3,50 6,00 4,00 350 000
BLOK 204 (BLOK 170) --- --- 3,50 wielobarwny 3,50 6,00 4,00 350 000
Seria:(4) 14,00 22,00 14,00 FDC: 14,00
27.07 2006 / Ceny z roku 2018
100 rocznica urodzin Jerzego Giedroycia
100th anniversary of Jerzy Giedroyc
Technika druku / Printing Method: staloryt
Projekt / Graphic designer: Jacek Konarzewski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 50 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4102 • 4102 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4102 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 3,00 1,50 500 000
Seria:(1) 1,30 3,00 1,50 FDC: 3,50
08.09 2006 / Ceny z roku 2018
100-lecie Towarzystwa Internistów Polskich
100th anniversary of the society of Polish internal medicine
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Jerzy Skakun
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4103 • 4104 • 4105 • 4103-4105 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4103 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 3,00 2,50 300 000
4104 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 3,50 2,50 300 000
4105 --- --- 3,00 wielobarwny 3,00 4,50 3,00 300 000
Seria:(3) 5,60 11,00 8,00 FDC: 12,00
20.09 2006 / Ceny z roku 2018
XIX Walny Zjazd Polskiego Związku Filatelistów
19th National PZF Congress
Technika druku / Printing Method: rotograwiura, staloryt
Projekt / Graphic designer: Joanna Górska ryt Przemysław Krajewski
Ząbkowanie / Perforation: A - nieząbkowany
B - ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 1 znaczek
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm / 90 x 70 mm (bloki)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4106A • 4106B

BLOK 205A • BLOK 205B • 4106B FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4106A --- --- 3,50 wielobarwny 3,50 5,00 5,20 100 000
4106B --- --- 3,50 wielobarwny 3,50 3,80 2,20 100 000
BLOK 205A (BLOK 171A) --- --- 3,50 wielobarwny 3,50 10,00 12,00 100 000
BLOK 205B (BLOK 171B) --- --- 3,50 wielobarwny 3,50 6,00 4,00 100 000
Seria:(4) 14,00 24,80 23,40 FDC: 7,00
29.09 2006 / Ceny z roku 2018
Polskie abecadło
Polish Alphabet
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: K. Castellini, E. Libera, A. Niemierko, M. Osa, M. Jędrysik, J. Pietras, K. Syta, W. Terechowicz, J. Wysocki
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 13 znaczków
Format znaczka / Size: 22,5 x 22,5 mm; 45 x 22,5 mm (4107) / 130 x 175 mm (arkusik)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4107 • 4108 • 4109 • 4110 • 4111 • 4112

4113 • 4114 • 4115 • 4116 • 4117 • 4118 • 4119

4107 FDC • 4108-4111 FDC • 4112-4115 FDC • 4116-4119 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4107 --- --- 0,30 wielobarwny 0,30 0,60 0,30 1 000 000
4108 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 1,60 1,00 1 000 000
4109 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 1,60 1,00 1 000 000
4110 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 1,60 1,00 1 000 000
4111 --- --- 0,30 wielobarwny 0,30 0,50 0,30 1 000 000
4112 --- --- 0,10 wielobarwny 0,10 0,30 0,20 1 000 000
4113 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 1,70 0,80 1 000 000
4114 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 1,70 1,00 1 000 000
4115 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 1,70 1,00 1 000 000
4116 --- --- 0,10 wielobarwny 0,10 0,30 0,20 1 000 000
4117 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 1,70 1,00 1 000 000
4118 --- --- 0,30 wielobarwny 0,30 0,60 0,30 1 000 000
4119 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 1,40 0,80 1 000 000
Seria:(13) 10,90 15,30 8,90 FDC: 19,00


Ark 4107-4119

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
Ark 4107-4119 (BLOK 172) --- --- 0,10 x 2+0,30 x 3+1,00 x 2+1,30 x 6 wielobarwny 10,90 20,00 14,00 1 000 000
09.10 2006 / Ceny z roku 2018
Światowy Dzień Poczty
World Post Day
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Jarosław Ochendzan
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 50 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4120 • 4120 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4120 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 3,50 2,00 3 000 000
Seria:(1) 2,40 3,50 2,00 FDC: 4,00
24.10 2006 / Ceny z roku 2018
Stolice Państw Unii Europejskiej
European Capital Cities
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Magdalena Błażków
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków
Format znaczka / Size: 39,5 x 31,25 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4121 • 4122 • 4123 • 4124 • 4125

4121 FDC • 4122 FDC • 4123 FDC

4124 FDC • 4125 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4121 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 4,80 2,00 500 000
4122 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 6,80 6,00 200 000
4123 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 3,80 2,00 500 000
4124 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 3,80 2,00 500 000
4125 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 4,80 2,00 500 000
Seria:(5) 12,00 24,00 14,00 FDC: 25,00
06.11 2006 / Ceny z roku 2018
Światowa Wystawa Psów Rasowych 2006 w Poznaniu
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Jacek Brodowski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków (4 serie x 5)
Format znaczka / Size: 39,5 x 31,25 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4126 • 4127 • 4128 • 4129 • 4130

4126-4130 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4126 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 2,50 1,50 500 000
4127 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 2,50 1,50 500 000
4128 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 2,50 1,50 500 000
4129 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 2,50 1,50 500 000
4130 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 2,50 1,50 500 000
Seria:(5) 6,50 12,50 7,50 FDC: 14,00


4126-4130

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4126-4130 --- --- 1,30 x 5 wielobarwny 6,50 15,00 8,00 500 000
29.09 2006 / Ceny z roku 2018
Polskie abecadło
Polish Alphabet
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: K. Castellini, E. Libera, A. Niemierko, M. Osa, M. Jędrysik, J. Pietras, K. Syta, W. Terechowicz, J. Wysocki
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 13 znaczków
Format znaczka / Size: 22,5 x 22,5 mm; 45 x 22,5 mm (4143) / 130 x 175 mm (arkusik)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4131 • 4132 • 4133 • 4134 • 4135 • 4136 • 4137

4138 • 4139 • 4140 • 4141 • 4142 • 4143

4131-4134 FDC • 4135-4138 FDC • 4139-4142 FDC • 4143 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4131 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 1,50 1,00 1 000 000
4132 --- --- 0,30 wielobarwny 0,30 0,50 0,30 1 000 000
4133 --- --- 0,10 wielobarwny 0,10 0,30 0,20 1 000 000
4134 --- --- 0,30 wielobarwny 0,30 0,50 0,30 1 000 000
4135 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 1,40 0,90 1 000 000
4136 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 1,70 1,00 1 000 000
4137 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 1,70 1,00 1 000 000
4138 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 1,70 1,00 1 000 000
4139 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 1,40 0,80 1 000 000
4140 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 1,70 1,00 1 000 000
4141 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 1,70 1,00 1 000 000
4142 --- --- 0,10 wielobarwny 0,10 0,30 0,20 1 000 000
4143 --- --- 0,30 wielobarwny 0,30 0,60 0,30 1 000 000
Seria:(13) 10,90 15,00 9,00 FDC: 16,00


Ark 4131-4143

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
Ark 4131-4143 (BLOK 173) --- --- 0,10 x 2+0,30 x 3+1,00 x 2+1,30 x 6 wielobarwny 10,90 20,00 14,00 1 000 000
30.11 2006 / Ceny z roku 2018
Boże Narodzenie
Christmas 2006
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Marzanna Dąbrowska
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 100 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 25,5 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4144 • 4145 • 4144-4145 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4144 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 2,50 1,50 30 000 000
4145 --- --- 2,40 wielobarwny 2,40 3,50 2,50 4 400 000
Seria:(2) 3,70 6,00 4,00 FDC: 7,00
16.12 2006 / Ceny z roku 2018
25 rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek”
25th Anniversary of the Pacification of the Wujek Mine
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Jacek Konarzewski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 20 znaczków
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4146 • 4146 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4146 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 2,50 1,50 300 000
Seria:(1) 1,30 2,50 1,50 FDC: 3,00
Wartość katalogowa rocznika **: 476,60   ʘ: 301,60     ■    Wartość nominalna: 230,80     ■    FDC: 233,00
Wartość podstawowa (Nr Fischera czerwony) **: 224,50   ʘ: 151,50     ■    Wartość nominalna: 113,20
Poprzedni rok (2005) • Strona główna  • Powrót na górę • Następny rok (2007)
stat4u