Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ŚWIĘTY DOMINIK 8 sierpnia
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Św. Dominik
cp1424

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa
Św. Dominik
800-lecie istnienia Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego 1206-2006
Data wydania/Date of issue: 30.03.2007
Nr katalogowy/No.: cp 1424
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 60.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: K. Wyrzykowski
ŚWIĘTY DOMINIK 8 sierpnia   

od łac. dominicus pański, należący do Pana Boga

Św. Dominik, kapłan. Dominik Guzman urodził się około 1172 roku w Caleruega (Kastylia). Po studiach teologicznych w Palencji został kapłanem i kanonikiem katedralnym w Osma (1196). Ze swym przyjacielem biskupem Diego di Acebes udał się do Rzymu. Następnie towarzyszył mu w misji dyplomatycznej do Danii. Wysłany przez papieża Innocentego III do południowej Francji, dotkniętej herezją albigensów, zrozumiał, że do takiej pracy potrzeba misjonarzy głęboko wykształconych i żyjących w ewangelicznym ubóstwie. W tym celu założył pod Tuluzą Zakon Kaznodziejski dominikanów, oparty na regule św. Augustyna. Zakon, zatwierdzony w 1216 roku przez papieża Innocentego III, przyczynił się wraz z franciszkanami do odrodzenia średniowiecznego Kościoła. Dominik pracował jako wędrowny kaznodzieja we Francji, Hiszpanii, Italii. Umarł w Bolonii 6 sierpnia 1221 roku. Tam znajdują się jego relikwie. Kanonizowany w 1234 roku. Święty Dominik jest patronem zakonu dominikanów gałęzi żeńskiej i męskiej, Bolonii, Kordoby Madrytu, Palermo.

Zakon sióstr dominikanek został założony przez św. Dominika w roku 1206, czyli 9 lat przed męskim Zakonem Kaznodziejskim. Pierwszymi siostrami były młode kobiety, które nawróciły się z herezji katarów przez kazania św. Dominika. To On zgromadził je w jednym klasztorze w Prouilhe w Langwedocji w (południowej Francji) i powierzył im nader ważne, duchowe zadanie, jakim było wspomaganie Go w Jego dziele poprzez życie klauzurowe, modlitwę i umartwienie.

Zobacz więcej ...

W IKONOGRAFII św. Dominik przedstawiany jest w dominikańskim habicie. Jego atrybutami są: gwiazda sześcioramienna, infuła u stóp, lilia czasami złota, księga, podwójny krzyż procesyjny, pastorał, pies w czarne i białe taty trzymający pochodnię w pysku (symbol zakonu: „Domini canes” „Pańskie psy”), różaniec.

Św. Dominik
Strona główna