Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. OPOLE
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Opole
cp1092

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa
Opole
700 lecia parafii św.Krzyża w Opolu
Data wydania/Date of issue: 10.05.1995
Nr katalogowy/No.: cp 1092
Format/Size:
Nakład/Issue: - 200.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Henryk Chyliński
Opole
Seria „Sanktuaria Maryjne”
Matka Boża Opolska z katedry Krzyża Świętego.
St. Mary's sanctuaries
The Holy Virgin of Opole from the cathedral of the Saint Cross.
Data wydania/Date of issue: 14.08.2002
Nr katalogowy/No.: 3837
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 3.300.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Zbigniew Stasik

Zobacz całą serię
3837


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
OPOLE   

Stolica diecezji. Miasto wojewódzkie nad Odrą. Ośrodek plemienia Opolan w IX-X w, Gród kasztelański w XII w., prawa miejskie w XIII w. Stolica księstwa Piastów Opolskich od XIII do XVI w. Miasto na szlaku handlowym z Wrocławia do Krakowa, rozkwit handlu i rzemiosła. Później własność Hohenzollernów i Habsburgów. Od XVIII w. we władaniu Prus. Silny ośrodek polskości, walka z germanizacją w XIX i XX w. Rozwój przemysłu w XX w. Zespół klasztorny Franciszkanów z XIII/XIV w. Zespół klasztorny Dominikanów z XIV/XV w. Kolegium Jezuitów z XVII w. Fragmenty dwóch zamków z XIII i XIV w. Kamienice z XVIII, XIX w. Muzeum Ślska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej. Wykopaliska archeologiczne: osada w VIII w., gród z X-XIII w.

Po kościele z XI w. (?) wzmiankowanym w XIII w., obecny kościół katedralny pw Krzyża Świętego z XIII w., kolegiata od XII do XIX w., wielokrotnie odbudowywany po pożarach, a rozbudowany w XIX w. (wieże), gotycki, murowany, trójnawowy z kaplicami i dwiema wieżami. W ołtarzu bocznym z XVIII w. obraz Matki Bożej z .Dzieciątkiem z XV w.
Obraz Matki Bożej Opolskiej pochodzi z Piekar; gdzie już w średniowieczu zasłynął łaskami. W XVII w. przewożony był do Pragi dla uchronienia miasta przed zarazą. Od początku XVIII w. znajduje się w Opolu, początkowo w kościele Jezuitów (podominikańskim). Ściągały tu liczne pielgrzymki z Polski i z Czech. Szczególne nabożeństwo rozwija się tu ponownie po 1945 r., obraz otoczony jest szczególną czcią wiernych. Obraz koronowany 21 czerwca 1983 r. na Górze św. Anny przez Papieża Jana Pawła II.

Odpusty: Podwyższenia Krzyża Św., Matki Bożej Opolskiej.

The Holy Virgin of Opole from the cathedral of the Saint Cross. The painting is from the end of the XV century, originated from a town Piekary. It has been painted on a lime-tree board by an unknown artist of Bohemian painting school. Being anxious of the Swedish charge /the Deluge/ the authorities has transferred the painting in 1702 to Opole. Since that the painting of the Holy Virgin of Piekary is permanently in Opole.

Opole
Strona główna