Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. SEJNY
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Sejny
3574

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Sejny
Seria „Sanktuaria Maryjne”
Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach
Matka Boża Sejneńska
St. Mary's sanctuaries
Basilica of the visitation of St. Mary The Virgin in Sejny
Data wydania/Date of issue: 14.08.1998
Nr katalogowy/No.: 3574
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 700.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Zbigniew Stasik
SEJNY   

Miasto w woj. suwalskim nad dopływem Czarnej Hańczy, Marychą, 30 km na wsch. od Suwałk. Wieś w lasach w XVI w. Własność Dominikanów od XVI w.
Prawa miejskie przed XVII w. Zniszczone w czasie wojen w XVII w., ponowny rozwój w XVIII i X1X w., eksploatacja i spław drewna, wielkie jarmarki. W latach 1818-1925 stolica diecezji sejneńskiej. Zespół klasztorny Dominikanów z XVII,XVIII w. Ratusz, dworek, domy z XIX w. Ośrodek garncarstwa ludowego.

Parafia erygowana w 1744 r. Kolegiata, dawna katedra diec. sejneńskiej, kościół podominikański pw Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny z XVII w., rozbudowany w XVII w. Od 1973 r. z tytułem Bazyliki Mniejszej.
Kościół późnorenesansowy, murowany z dwiema wieżami. Wyposażenie wnętrza
barokowe i renesansowe. W ołtarzu w kaplicy znajduje się figura Najśw. Maryi Panny z XV w. Figura o wysokości 112 cm typu Madonn szafkowych. W postaci zamkniętej, Matka Boża siedzi na tronie, prawą ręką trzyma stojące Dzieciątko. Po otwarciu ukazuje się tryptyk z gotyckim przedstawieniem Trójcy Św., Bóg Ojciec trzyma w ręce krzyż, na którym wisi Syn Boży, ponad Nimi Duch Św. w postaci gołębicy. W bocznych skrzydłach klęczące postacie, które Matka Boża okrywa płaszczem.
Figura Matki Bożej została przewieziona z Królewca, gdzie protestanci usuwali z kościołów święte wizerunki. Początki kultu nie są znane, sięgają one XVII w., istnieją z tego okresu wota. W XIX w. określano figurę jako od dawna łaskami słynącą i bardzo licznie nawiedzaną przez lud, przybywało tu na odpusty kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Żywy kult trwa, notowane są ciągle szczególne łaski, uzdrowienia. Figura została koronowana 7 września 1975 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Współkoronatorem był kard. Karol Wojtyła.
Św. Agata jest patronką Sejn. znajduje się tu kaplica z figurą św. Agaty na szczycie i Jej ołtarzem wewnątrz. Corocznie urządzane są tu uroczyste procesje dożynkowe.

Odpusty: Nawiedzenia NMP, MB Różańcowej.

A beautiful sculpture of St. Mary has been housed in the church in Sejny for almost 400 years. It was purchased by Jerzy Grodziński, owner of the area and foundator of the first church. The legend says that he was asked to bring the sculpture from a wood-carver from Królewiec, when he was sleeping.

The figure was made by an unknown artist from Gdańsk in the first half of the 15th century. It is 166 cm high and it is made of lime wood. It represents the figure of St. Mary sitting on a throne with Jesus Christ standing on her right knee.

The sculpture is classified as the so-called box figure, opening to both sides from the head of Madonna down to the base, forming a triptych. A bas-relief placed inside it represents God sitting on the throne with his arms opened widely and holding a crucifix. There are paintings of 27 figures on both sides: 14 figures on the left and 13 figures on the right side. The figure famous for its mercy was crowned by Cardinal Karol Wojtyla on September 7th, 1975. A homily about the role of Mary in the life of the nation was made by Primate Stefan Wyszyński.

Sejny
Strona główna