Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ŚW. ANNA 26 lipca
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Św. Anna
Św. Anna
Polskie odkrycia archeologiczne w Faras
Data wydania/Date of issue: 20.04.1971
Nr katalogowy/No.: 1924
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: biały średni gładki
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 43 mm
Nakład/Issue: - 5.496.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: H. Chyliński

Zobacz całą serię
1924


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
2221

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „Arphila 75” w Paryżu
Data wydania/Date of issue: 15.04.1975
Nr katalogowy/No.: 2221
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: biały średni kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 43 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 8.320.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: A. HeidrichNa znaczku głowa św. Anny (fragment Ołtarza Wita Stwosza)
emblemat Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej „Arphila 75” w Paryżu

ŚW. ANNA 26 lipca   

hebr. hanna laska

Św. Anna i św. Joachim (+I w.). Rodzice Najświętszej Maryi Panny. Ewangelie nie przekazały o nich żadnej wiadomości. Milczenie Biblii dopełnia bogata literatura apokryficzna. Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Od IV wieku do dzisiaj pokazuje się przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom Anny i Joachima. Obecnie wznosi się na nim trzeci z kolei kościół. Wybudowali go krzyżowcy. Św. Anna jest patronką diecezji opolskiej, miast, m.in. Hanoveru, oraz kobiet rodzących, matek, wdów, położnic, ubogich robotnic, górników kopalni złota, młynarzy powroźników, żeglarzy Św. Joachim czczony był w dawnej Polsce jako „protektor Królestwa”. Oboje patronują małżonkom.

Apokryficzna „Protoewangelia Jakuba” z II wieku podaje, że Anna i Joachim byli bezdzietni. Joachim w podeszłym wieku udał się na pustynię, gdzie przez 40 dni i nocy modlił się oraz pościł, prosząc o potomstwo. Anna zaś błagała Boga w swoim domu o zdjęcie z niej piętna niepłodności. Zostali wysłuchani. Anioł zapowiedział im narodzenie się dziecka. Po urodzeniu się Maryi, spełniając uprzednio złożony ślub, oddali swą jedynaczkę na służbę w świątyni. Według jednej z legend Annie przypisuje się „trinubium” po śmierci Joachima miała wyjść jeszcze dwukrotnie za mąż.

W IKONOGRAFII św. Anna ukazywana jest w scenach z apokryfów oraz obrazujących życie Maryi. Przedstawiana jako starsza kobieta z welonem na głowie. Od XIV wieku pojawia się nowy motyw ikonograficzny, tzw. Anna Samotrzecia ukazujący Annę z Maryją i Dzieciątkiem Jezus. Ulubionym tematem jest św. Anna ucząca czytać Maryję. Niektóre Jej atrybuty: palec na ustach, księga, lilia.

Św. Anna
Strona główna