Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ROKITNO
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Rokitno
3630

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Rokitno
Seria „Sanktuaria Maryjne”
Matka Boża Rokitniańska
St. Mary's sanctuaries
St. Mary Queen of Poland in Rokitno
Data wydania/Date of issue: 09.07.1999
Nr katalogowy/No.: 3630
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 2.600.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Zbigniew Stasik

Zobacz całą serię
ROKITNO   

Wieś w Woj. dawnym gorzowskim, 13 km na pd.-wsch.od Skwierzyny, w pobliżu szosy Skwierzyna - Pniewy. Stara wieś, wzmiankowana w XIV w., własność Cystersów z Bledzewa od XV w.

Parafia erygowana prawdopodobnie w XIV w. Po kościołach z XIV i XVII w. obecny kościół pw Matki Bożej Królowej Polski z XVIII w. W ołtarzu głównym z XVIII w. obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej z XVI w. 170 wot, w tym 60 z XVII i XVIII w. W 1670 r. poznański biskup Stefan Wierzbowski, na mocy badań specjalnej komisji wydał dekret, uznający obraz za cudowny.
         Obraz zasłynął łaskami w opactwie Cystersów w Bledzewie w XVII w. Po przeniesieniu do Rokitna zaczął ściągać coraz to liczniejsze rzesze pielgrzymów, notowane jest wiele łask tu otrzymanych, składane są liczne wota. Pielgrzymki z dalekich okolic przybywają i w XIX w., podtrzymując polskość w okresie ucisku pruskiego. Rokitno powróciło do Polski po II wojnie światowej. 15 sierpnia 1946 r. odbyła się uroczystość ofiarowania diecezji gorzowskiej Matce Bożej. Obraz koronowany był przez prymasa Polski Józefa kardynała Glempa 18 czerwca 1989 r. Żywy kult trwa do dziś. Kopia obrazu znajduje się w wielu kościołach.

Odpusty: Matki Bożej Królowej Polski, Wniebowzięcia i Narodzenia NMP.

Image of St. Mary Carefully Listening from the Church of St. Mary Queen of Poland in Rokitno. According to the historians, the picture was made at the beginning of the 16th century. The Bledzew Abbot, Jan Opaliński, placed the picture, which had already became a cult picture, in the church in Rokitno in 1669.Stefan Wierzbowski, Bishop from Poznań, issued a decree that the picture was miraculous on the basis of examinations in 1670. Pilgrims from the farthest parts of the country visited it. Polish people continued to visit the picture during the partitions. Rokitno returned to Poland after the Second World War. The celebration of devoting the Gorzów diocese to St. Mary took place on August 15th, 1946. The picture was crowned by the Primate of Poland, Cardinal Glemp, on June 18th, 1989.

Rokitno
Strona główna