Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. RÓŻANYSTOK
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Różanystok
3702

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Różanystok
Seria „Sanktuaria Maryjne”
Matka Boża Różanostocka
St. Mary's sanctuaries
St. Mary from Różanystok
Data wydania/Date of issue: 14.08.2000
Nr katalogowy/No.: 3702
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 3.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Zbigniew Stasik

Zobacz całą serię
RÓŻANYSTOK   

Wieś w woj. białostockim, w odległości 5 km na pd.-wsch. od Dąbrowy Białostockiej. Podominikański zespół klasztorny z XVII, XVIII w.

Parafia erygowana w 1811 r., prowadzona przez Dominikanów aż do ich kasaty w 1865 r., a od 1919 r. przez Salezjanów. Na miejscu drewnianego kościoła z 1659 r. obecny kościół pw Ofiarowania Najśw. Maryi Panny z 1759 r., murowany, trójnawowy z dwoma wieżami. W ołtarzu bocznym obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1928 r. we współczesnej srebrnej sukience. Przy obrazie około 150 wot z XX w.

Obraz Matki Bożej z połowy XVII wieku był dziełem Jana Szretiera, nawróconego protestanta, artysty malarza z Wilna. Wizerunek przedstawiał Madonnę z Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku. W prawej dłoni trzymała Matka Boża berło. Jezus w lewej rączce miał księgę, prawą zaś błogosławił. Jest to jeden z tych wizerunków, który w czasie zawieruchy I wojny światowej, przepadł bez śladu i los jego nie został wyjaśniony. Po wojnie postanowiono wykonać jego kopię. Dopiero trzecia z nich - dzieło Włodzimierza Tura - zadowoliła parafian, chociaż odbiega ona dość znacznie od oryginału. Wszystkich jednak ujęło piękno oraz szczególny wyraz twarzy Matki Bożej, charakterystyczny dla urody polskiej kobiety, a jednocześnie ujmujący dobrocią. Obraz poświęcił papież Pius XI.

Historia zaginionego oryginału jest pełna niezwykłości, w których trudno oddzielić legendę od faktów historycznych. Obraz został zamówiony u wyżej wspomnianego wileńskiego malarza przez rodzinę Tyszkiewiczów. którzy w Krzywym Stoku mieli swój dwór. Niezwykłe zjawiska mające miejsce w drugiej połowie XVII wieku, w czasie modlitwy przy obrazie, których świadkami byli przebywający w przejeździe oo. dominikanie z Sejn, spowodowały szczególne nabożeństwo do Matki Bożej przebywającej we dworze, a z czasem zmianę nazwy miejscowości na Różany Stok. Stolnik litewski, pan Feliks Tyszkiewicz, tak jak to było w zwyczaju polskich rycerzy, brał ze sobą niejednokrotnie czcigodny obraz na wyprawy wojenne ze Szwedami lub Moskwą. W roku 1662 biskup wileński Jerzy Białłozor polecił specjalnej komisji teologów dokonać "wyświecenia prawdy cudów", dziejących się za wstawiennictwem Matki Bożej Różanostockiej. Opierając się na orzeczeniu tejże komisji wydał zarządzenie, aby dokonać uroczystego poświęcenia wizerunku. W rok później Tyszkiewiczowie fundują drewniany kościół i klasztor dla oo. dominikanów, aby objęli pieczę nad świętym obrazem. W roku 1668 biskup wileński Aleksander Sapieha uroczyście potwierdza szerzący się kult na całą podległą mu diecezję. W 100-lecie objawienia się Matki Bożej został zbudowany nowy, wspaniały, do dziś istniejący kościół. Wszystkie najznamienitsze rody magnackie prześcigały się w hojności na rzecz budowy świątyni. W okresie wojen napoleońskich w 1807 roku okręg białostocki przeszedł z zaboru pruskiego pod zabór rosyjski. Dnia 26 sierpnia 1863 roku odbyła się w Różanymstoku wielka manifestacja patriotyczno-religijna dla poparcia powstania styczniowego. W wyniku represji kościół został przekształcony na cerkiew prawosławną, a w roku 1901 różanostocki klasztor oddano prawosławnym mniszkom, które uciekając w czasie I wojny światowej, zabrały ze sobą łaskami słynący obraz. Tu urywa się historia wizerunku malowanego w XVII wieku przez nawróconego protestanta. Po zakończeniu wojny w 1919 roku Różanystok zostaje powierzony duszpasterskiej opiece księży salezjanów. Oni to postarali się o wykonanie kopii świętego wizerunku, a skupiając w swych szkołach i seminarium młodzież, szerzyli dalej cześć Różanostockiej Wspomożycielki. W czasie II wojny światowej świątynia i obraz słynący łaskami ocalał. Po wojnie otrzymał nową pozłacaną sukienkę. Nowe wota zdobią ściany sanktuarium. Znaleziono również w zakrystii starą, wierną kopię zaginionego oryginału, która obecnie służy jako zasłona ukoronowanego wizerunku.

Uroczystości koronacyjne odbyły się dnia 28 czerwca 1981 r. Miał jej dokonać Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski. Dokładnie miesiąc przed tym aktem Pan powołał wiernego sługę i niewolnika Maryi do Siebie. Koronacji dokonał Franciszek kardynał Macharski, metropolita krakowski w obecności 14 biskupów i licznie zebranych wiernych.

Odpusty: Ofiarowania, Wniebowzięcia i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Image of St. Mary from Różanystok, from the church under the invocation of the St. Mary Offertory in Różanystok. The first picture was made in the 17th century. It was ordered by the family of Tyszkiewicz from Jan Schretter, painter from Vilnius, converted protestant. It represented the Madonna with the Jesus Child on her left hand. The picture disappeared during the First World War. After the war, Różanystok was transferred for the care of the Salesian Friars. They ordered the preparation of a copy of the picture. The picture of Włodzimierz Tur, of the size of 105 x 130 cm, was consecrated by the Pope Pios XI. The crowning celebrations took place on June 28th, 1981. The crowning was performed by Cardinal Franciszek Macharski, Metropolita from Cracow.

Różanystok
Strona główna