Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. BYDGOSZCZ
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Bydgoszcz
3755

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Bydgoszcz
Seria „Sanktuaria Maryjne”
Kościół konkatedralny pw. św.św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy
Matka Boża Pięknej Miłości
St. Mary's sanctuaries
Concathedral of St. martin and Nicolas in Bydgoszcz
St. Mary of the Beautiful Love
Data wydania/Date of issue: 14.08.2001
Nr katalogowy/No.: 3755
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 3.300.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Zbigniew Stasik

Zobacz całą serię
BYDGOSZCZ   

Wieś w woj. nowosądeckim nad Czarnym Dunajcem, 5 km na zach. od Nowego Targu. Najstarsza wieś na Podhalu. W XIII w. Cystersi. Miejscowość rodzinna Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Parafia erygowana w 1234 r., do początku XIX w. pod zarządem Cystersów. Po kościele drewnianym, obecna Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z połowy XIX w., pseudogotycka, murowana. W ołtarzu głównym z końca XVIII w. figura Matki Bożej z Dzieciątkiem z pierwszej ćwierci XV w., obok dość liczne wota.
Dawny kult Matki Bożej Ludźmierskiej, sięgający XVI w. W XVII w. przychodziły tu pielgrzymki. Na początku XVIII w. przy figurze były wota. Cześć wizerunku rozwijała się w XVIII w., ściągały tu rzesze ludu. W XIX w. wizerunek notowano jako cudowny. Pisali o nim Władysław Orkan i Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Kult żywy do czasów obecnych. Odpusty gromadzą kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całego Podhala, przychodzą grupy pątnicze i pielgrzymi indywidualni, również w ciągu roku. Notowane są uproszone tu łaski. Jest pieśń i litania do Matki Bożej Ludźmierskiej. Figura koronowana 15 sierpnia 1963 r. przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Podczas koronacji miało miejsce pewne zdarzenie, które później odczytane zostało jako znak. Otóż w momencie, gdy po uroczystości koronacji czterech księży biskupów podjęło feretron z cudowną figurą, berło, które Matka Boża trzymała w ręku, wysunęło się. Wtedy biskup Karol Wojtyła - przyszły papież Jan Paweł II - złapał je w locie.

Odpusty: Oczyszczenia, Zwiastowania, Nawiedzenia, Wniebowzięcia, Narodzenia, Niepokalanego Poczęcia NMP, MB Szkaplerznej.

The picture of St. Mary of Ludźmierz - Queen of Podhale from the Small Basilica of the Assumption of St. Mary in Ludźmierz. The cult of the "Gaździna of Podhale" has lasted for 600 years. The picture was coronated by Stefan Kardynał Wyszyński, Primate of Poland, in 1963.

Bydgoszcz
Strona główna