Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ 29 września
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Św. Michał Archanioł
Św. Michał Archanioł
Polskie odkrycia archeologiczne w Faras
Data wydania/Date of issue: 20.04.1971
Nr katalogowy/No.: 1927
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: biały średni gładki
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 43 mm
Nakład/Issue: - 2.016.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: H. Chyliński

Zobacz całą serię
1927


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
1930

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

Polskie odkrycia archeologiczne w Faras
Data wydania/Date of issue: 20.04.1971
Nr katalogowy/No.: 1930
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: biały średni gładki
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 43 mm
Nakład/Issue: - 1.051.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: H. Chyliński

Zobacz całą serię
Kartka pocztowa

1000-lecie powstania biskupstwa w Polsce
Na znaczku krzywaśń pastorału z II poł. XIII w.
W wolucie św. Michał Archanioł walczący ze smokiem. Rekonstrukcja
Data wydania/Date of issue: 12.03.2000
Nr katalogowy/No.: cp 1228
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 470.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik
cp1228

Powiększ Zoom
cp1546

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa

Seria "Obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce"
Data wydania/Date of issue: 07.07.2010
Nr katalogowy/No.: cp 1546
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 35.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: J. Czerwińska-Jędrych
fot. J.Jędrys, R.Szcząchor

Wizerunek Michała Archanioła na kartce:
Ołtarz główny, stanowiący cenny zabytek malarstwa tablicowego. Jest tryptykiem z początku XVI w. W jego polu środkowym znajdują się wizerunki Matki Bożej z Dzieciątkiem, św. Michała Archanioła z mieczem i wagą oraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej
ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ 29 września   

hebr. imię teoforyczne mika-el - "Któż jak Bóg"

Św. Michał archanioł. W chrześcijańskiej tradycji pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10,13; 12,1; Ap 12,7 nn). Obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Stoczył walkę z Lucyferem i zbuntowanymi aniołami, którzy stali się szatanami. W Apokalipsie prowadzi anielskie zastępy do zwycięskiego boju ze smokiem - szatanem i jego sługami. Anioł sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Według Orygenesa zanosi do Boga ludzkie modlitwy. Jako "praepositus paradisi" ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. W Biblii protektor Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Patron zakonów: michalitek, michalitów; Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta; mierniczych, radiologów, rytow-ników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Także patron dobrej śmierci.

W IKONOGRAFII św. Michał archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: "Quis ut Deus" - "Któż jak Bóg", waga.

Św. Michał Archanioł
Strona główna