Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. LWÓW
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Lwów
cp1398

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa
Lwów
350-lecie ślubów króla Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej
Matka Boska Łaskawa
Data wydania/Date of issue: 01.04.2006
Nr katalogowy/No.: cp 1398
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 60.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: J. Brodowski

Madonny Kresowe - Matka Boża Pocieszenia ze Lwowa
Data wydania/Date of issue: 31.05.2021
Nr katalogowy/No.: 5158
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura
Papier/Paper: fluorescencyjny/fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 9 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 x 54 mm
Nakład/Issue: - 117.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Agnieszka Sancewicz

Zobacz całą serię

Zobacz arkusik - See sheet
5158


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
LWÓW   

Lwów (ukr. Львів Lwiw, łac. Leopolis, niem. Lemberg, jid. לעמבערג Lemberg, ros. Львов Lwow) – największe miasto zachodniej Ukrainy, stolica obwodu lwowskiego. Leży nad rzeką Pełtwią. Stolica księstwa halicko-wołyńskiego, jedno z głównych miast I i II Rzeczypospolitej, w okresie rozbiorów ośrodek kultury polskiej i stolica Galicji.

KATEDRA ŁACIŃSKA WE LWOWIE   

Katedra Łacińska zwana również Katedrą Polską to jeden z najcenniejszych zabytków Lwowa. Stanowi ona centrum życia religijnego Polaków licznie zamieszkujących miasto. W miejscu dzisiejszej Bazyliki Archikatedralnej (pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) około roku 1344 stał pierwszy drewniany kościół Trójcy Przenajświętszej. W 1350 roku najazd Litwinów był bezpośrednią przyczyną pożaru kościoła i jego zniszczenia. W 1360 roku dzięki Kazimierzowi Wielkiemu rozpoczęto budowę nowej murowanej świątyni. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał w 1405 roku bp Maciej z Przemyśla.

W 1414 roku kościół stał się główną świątynią rozległej metropolii lwowskiej. Odprawiono tutaj (w 1434 roku) mszę świętą żałobną za zmarłego w pobliskim Gródku króla Władysława Jagiełłę. Przez znaczną część XV wieku trwała rozbudowa świątyni, którą uroczyście konsekrował w 1481 roku arcybiskup Jan Wątróbka Strzelecki. W roku 1527 roku we Lwowie miał miejsce groĽny pożar, który poważnie uszkodził katedrę. Odbudowane wnętrze coraz bardziej stawało się renesansowe i manierystyczne. Rok 1656 przeszedł do historii jako rok "ślubów Jana Kazimierza" w lwowskiej katedrze, kiedy to 1 kwietnia król przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej mówił: "...Ciebie za Patronkę moją i za Królową państw moich dzisiaj obieram...".

W II połowie XVIII wieku katedrę przebudowano w stylu barokowym. Wtedy też (a dokładniej w 1766 roku) powstały przepiękne freski Stanisława Stroińskiego przedstawiające sceny z życia Marii oraz różne sceny historyczne (m.in. wspomniane śluby Jana Kazimierza).

W tym samym 1766 roku przystąpiono do budowy dwóch nowych wież, z których całkowicie ukończono jedną (zwieńczoną barokowym hełmem) o wysokości 64 metrów (fot.). Pod koniec XIX wieku przeprowadzono renowację wnętrza, przywracając prezbiterium neogotycki charakter. Okna otrzymały wówczas nowe witraże projektowane przez Lisiewicza według szkiców m.in. Jana Matejki i Józefa Menhoffera. W katedrze znajdują się liczne kaplice, z których wymienić można np. Kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej, Najświętszego Sakramentu czy Kampianów (uważaną za najładniejszą i artystycznie najcenniejszą).

Zobacz więcej

PARAFIA ŚW. KLEMENSA DWORZAKA WE WROCŁAWIU   

W ołtarzu głównym górnego kościoła znajduje się obraz Matki Bożej czczonej pod nazwą Matki Bożej Pocieszenia. Stąd Matka Boska rozsiewa swe łaski podobnie jak to czyniła przez kilkaset lat we Lwowie. Obraz jest kopią wizerunku z bazyliki Matki Bożej Śnieżnej; namalowano go w Rzymie około 1570 r. na prośbę generała jezuitów – św. Franciszka Borgiasza. Pod koniec XVI w. przekazano go jezuitom we Lwowie, którzy umieścili obraz w swoim kościele pw. św św. Piotra i Pawła

Z czasem, jako wyraz wdzięczności Matce Bożej za otrzymane łaski, w 1636 r. obraz ozdobiono srebrną, przystrojoną drogimi klejnotami sukienką. Przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia modlili się królowie i mężowie stanu – Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz, Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski, hetmani – Stefan Czarniecki, Jerzy Ossoliński, Stanisław Jabłonowski i wiele innych osobistości. Przed tym obrazem zanosił swe modły lud, mieszczaństwo i szlachta i byli wysłuchiwani, o czym świadczą liczne dziękczynne wota i zapisy w księgach pamiątkowych.

W 1656 r. król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej, przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, ślubował, że wraz z całym narodem czcić będzie Najświętszą Marię Pannę jako Królowę Korony Polskiej. Z katedry uczestnicy uroczystości przeszli w procesji do kościoła Jezuitów i tu, przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia, pod koniec litanii loretańskiej, nuncjusz papieski Piotr Vidoni dodał – po raz pierwszy – trzykrotne wezwanie: Regina Poloniae (Królowo Polski). Było to publiczne, chociaż jeszcze nieoficjalne, ogłoszenie w imieniu papieża Matki Bożej – Królową Polski.

W 1837 r., jako wyraz troski o rozwój kultu Matki Bożej, po raz pierwszy na ziemiach polskich, jezuici we Lwowie, przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia odprawili nabożeństwo majowe. W 1842 r. abp Franciszek Pisztek uznał oficjalnie obraz Matki Bożej Pocieszenia – cudownym.

W dniu 28 maja 1905 r. abp Józef Bilczewski, metropolita lwowski, uroczyście ukoronował obraz Matki Bożej Pocieszenia oficjalnymi koronami papieskimi. Właściwy cel koronacji wyrażał papieski dekret słowami: ku większej chwale Przenajświętszej Trójcy, ku nowej chlubie i ozdobie Bogurodzicy, ku pożytkowi chrześcijańskiego imienia.

W 1946 r. jezuici, opuszczając Lwów, zabrali ze sobą cudowny obraz do Krakowa, gdzie został umieszczony w kaplicy seminarium oo. jezuitów; w 1974 r. r. przeniesiono go do wrocławskiej parafii pw. św. Klemensa Dworzaka przy al. Pracy. 2 października 1977 r. abp Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski, dokonał uroczystej intronizacji obrazu w odnowionym dolnym kościele poświęconym Matce Bożej Pocieszenia. 15 lipca 1982 r. przeniesiono cudowny wizerunek Matki Bożej Pocieszenia do przygotowanego na jego przyjęcie ołtarza górnego kościoła, gdzie dotąd we wtorki o godz. 17.30 gromadzą się wierni na cotygodniowych nabożeństwach.

Zanim to nastąpiło, w dniach od 25 maja do 1 czerwca 1980 roku uroczyście świętowano 75-lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia. I zaraz potem stało się coś niezwykłego, co odwróciło bieg dziejów. W niecałe trzy miesiące po tych uroczystościach powstała Solidarność, która doprowadziła do upadku komunizmu w Polsce i w całym bloku sowieckim. Otóż niespodziewanie dla Solidarności wrocławskiej i dolnośląskiej lwowska przecież (a może dlatego właśnie, że lwowska) Matka Boża Pocieszenia stała się nie tylko Matką i Patronką Robotników – bo tak Ją zaraz na początku nazwano – ale także źródłem mocy dla całego ruchu solidarnościowego na tym terenie, zwłaszcza po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Świadczą o tym liczne wota i pamiątkowe tablice, ofiarowane przez załogi zakładów pracy Wrocławia i Dolnego Śląska, umieszczone na ścianach kościoła i przyległych pomieszczeń. Ludzie Solidarności skupiali się wokół Cudownego Obrazu pod przewodnictwem ówczesnego proboszcza parafii, księdza Adama Wiktora (1945-1999), który tu właśnie w czasie stanu wojennego odprawiał lub organizował słynne w całym kraju Msze Święte za Ojczyznę. Uczestniczyli w nich pracownicy niemal wszystkich wrocławskich (i nie tylko) zakładów pracy, szkół i uczelni wyższych.

I rzecz znamienna! W tych Mszach Świętych brali udział różni ludzie, wierzący i niewierzący, także tacy, którzy w ruchu solidarnościowym, opartym przecież na Bogu i na wartościach chrześcijańskich, odegrali wielką rolę, a mimo to potem oddalili się od Kościoła, a nawet z nim jakby walkę o sens tych samych wartości prowadzili. Mamy jednak pewność, że na nich także do dnia dzisiejszego spoczywa poważne, pełne nadziei, a jednak jakby trochę zatroskane spojrzenie Matki Bożej Pocieszenia.

Źródło informacji

Lwów
Strona główna