Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. KS. KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Ks. Kardynał Stefan Wyszyński
cp951

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa
Ks. Kardynał Stefan Wyszyński
III Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1987 r.
Na znaczku Katolicki Uniwersytet Lubelski
Na ilustracji Pomnik Jana Pawła II i Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie
Data wydania/Date of issue: 08.06.1987
Nr katalogowy/No.: cp 951
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 600.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Janusz Wysocki
KS. KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI   

TRASA:
8 czerwca - Warszawa (przylot)
9 czerwca - Lublin, Majdanek
9 - 10 czerwca - Tarnów
10 czerwca - Kraków
11 czerwca - Szczecin, Gdynia
12 czerwca - Gdańsk
12 - 13 czerwca - Częstochowa
13 czerwca - Łódź
13 - 14 czerwca - Warszawa (pożegnanie)
(Beatyfikacja Karoliny Kózkówny - Tarnów i bpa Michała Kozala, męczennika Dachau - Warszawa; spotkanie z Lechem Wałęsą)

Kartka pocztowa

IV Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1991 r.
Na ilustracji Herb Kardynała
Data wydania/Date of issue: 01.06.1991
Nr katalogowy/No.: cp 1016
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 1.500.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: R. Dudzicki
cp1016

Powiększ Zoom
3247

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

Prymas Tysiąclecia ks. Kardynał Stefan Wyszyński
Data wydania/Date of issue: 15.08.1992
Nr katalogowy/No.: 3247
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: biały średni gładki
Arkusz sprzedażny/Sales sheet:
9 znaczków 3247 + 9 przywieszek
9 znaczków 3248* + 9 przywieszek szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 1.869.300 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik

* znaczek 3248 wydany z okazji I rocznicy Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie
Zobacz parkę

100 rocznica urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
100th Birthday Of Cardinal Stefan Wyszyński, Primate Of The Millennium
Data wydania/Date of issue: 03.08.2001
Nr katalogowy/No.: 3753
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 43 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 3.700.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Jacek Konarzewski
3753


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
cp1454

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa

90 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubeskiego im. Jana Pawła II
Data wydania/Date of issue: 29.02.2008
Nr katalogowy/No.: cp 1454
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 61.900 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: M.Osa
Kartka pocztowa

Beatyfikacja papieża Pawła VI
Beatification of Pope Paul VI
Data wydania/Date of issue: 10.10.2014
Nr katalogowy/No.: cp 1689
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 86.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Marzanna Dąbrowska
cp1689

Powiększ Zoom
5094p2

Powiększ Zoom

100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II
100th anniversary of the birth of St. John Paul II
Data wydania/Date of issue: 16.10.2020
Nr katalogowy/No.: 5094p2
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper:
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: szt./pcs.
Format/Size: 43 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 210.00 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Agnieszka Sobczyńska

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Data wydania/Date of issue: 12.09.2021
Nr katalogowy/No.: 5172
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: szt./pcs.
Format/Size: 43 x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 250.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Agnieszka Sobczyńska

*Zobacz arkusik - See sheet
5172


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
KS. KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI   

Ks. Stefan Kardynał Wyszyński urodził się w dniu 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Polska rozdarta była wówczas między trzech zaborców. Zuzela pozostawała pod panowaniem rosyjskim. Stefan zatem od dziecka poznał smak niewoli i ukochał Polskę. Nad jego dzieciństwem zaciążyło dramatyczne wydarzenie śmierci matki. Umarła, kiedy miał zaledwie 9 lat. Przez całe życie tęsknił za nią. Ta tęsknota skierowała jego serce ku Matce Niebieskiej - ku tej, "która nie umiera", na Nią będzie też często wskazywał w swojej późniejszej pracy duszpasterskiej.
Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. Z powodu choroby święcony był sam, wkrótce po wyjściu ze szpitala. Z mszą świętą prymicyjną pojechał na Jasną Górę.
Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora na podstawie prac: "Prawa Kościoła do szkoły".
Po studiach udał się w podróż naukową po krajach Europy Zachodniej.(...). Po powrocie do kraju został profesorem nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, jednocześnie prowadził intensywną działalność społeczną wśród robotników Włocławka (...).
Podczas wojny jako znany profesor-społecznik był imiennie poszukiwany przez Niemców. Błogosławiony biskup Kozal kazał księdzu Wyszyńskiemu opuścić Włocławek. Ukrywał się między innymi we Wrociszewie i w Laskach pod Warszawą. W okresie Powstania Warszawskiego ksiądz Wyszyński pełnił obowiązki kapelana grupy "Kampinos" AK działającej w Laskach i okolicy oraz szpitala powstańczego w Laskach. Oprócz obowiązków duszpasterskich zbierał rannych, towarzyszył przy operacjach, podtrzymywał na duchu dotkniętych skutkami wojny. Z płonącej Warszawy pewnego dnia wiatr przyniósł mu nadpalona karteczkę ze słowami "Będziesz miłował".
Zaraz po zakończeniu działań wojennych ks. Wyszyński wrócił do Włocławka i zaczął organizować Seminarium Duchowne zniszczone w czasie wojny. W 1945 r. został rektorem Seminarium. Podjął też obowiązki redaktora tygodnika diecezjalnego "Ład Boży"; czynił starania o wznowienie czasopisma "Ateneum Kapłańskie" W 1946 r. Ojciec Święty Pius XII mianował księdza profesora Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakry biskupiej udzielił nominatowi na Jasnej Górze Prymas Polski August kardynał Hlond dnia 12 maja 1946 roku (...).Po jego śmierci 22 października 1948 ks. Biskup Wyszyński został wybrany Arcybiskupem Gniezna i Warszawy i Prymasem Polski. W swoim liście duszpasterskim pisał wtedy: "Nie jestem ci ja ani politykiem, ani dyplomatą , nie jestem działaczem, ani reformatorem. Natomiast jestem ojcem waszym duchownym, pasterzem i biskupem dusz waszych, jestem apostołem Jezusa Chrystusa...".
Przyszły dla Kościoła czasy bardzo trudne. Zaczęło się nasilać jawne prześladowanie. W tej sytuacji, aby chronić Kościół i Naród od napięć i rozlewu krwi Prymas Wyszyński podjął decyzję zawarcia "Porozumienia" podpisanego przez przedstawicieli Episkopatu i Władz Państwowych (14 II 1950).Wobec braku Konstytucji była to jedyna deklaracja prawna określająca sytuację Kościoła w Polsce.
12 stycznia 1953 ks. Wyszyński został Kardynałem, nie mógł jednak pojechać do Rzymu po kapelusz kardynalski, ponieważ nie otrzymał paszportu. Osiem miesięcy później (25 IX 1953) Stefan kardynał Wyszyński został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola, w Komańczy w Bieszczadach. Dopiero w ostatnim miejscu internowania zostały złagodzone rygory - właśnie tam też został napisany tekst odnowionych Ślubów Narodu (wygłoszone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku jako Jasnogórskie Śluby Narodu).
Dnia 26 października 1956 r. Kardynał Wyszyński został uwolniony. Wrócił do Warszawy wśród wielkiej radości i nadziei Kościoła w Polsce. W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski - niezwykłe, narodowe rekolekcje, które były jednocześnie aktem zawierzenia Polski Maryi. Na główne uroczystości milenijne (3 V 1966) pragnął przyjechać Ojciec Święty Paweł VI, jednak władze polskie pod wpływem decyzji z Moskwy odmówiły papieżowi prawa przyjazdu. Uroczystości milenijne, symbol wielkiego duchowego zwycięstwa Kościoła, przełamały w społeczeństwie polskim "barierę strachu". Ludzie poczuli się wewnętrznie wolni, zjednoczeni, odnaleźli swoją tożsamość.
W latach sześćdziesiątych Prymas Polski czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II, na jego prośbę również Ojciec Święty ogłosił (21 XI 1964) Maryję Matką Kościoła.(...) W okresie rodzącej się "Solidarności" Prymas Tysiąclecia pozostawał ośrodkiem równowagi i spokoju społecznego. Zatroskany o pokój w Ojczyźnie i dobro ludzi ustawicznie wzywał do odpowiedzialności.
Odszedł do Boga 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Na pogrzeb Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie 31 maja przybyło tysiące ludzi. Przyszli wierzący i niewierzący. Był to prawdziwie królewski pogrzeb, wyrażający szacunek i cześć dla Prymasa Tysiąclecia, którego nazywano ojcem Narodu. W 1986 roku rozpoczął się proces kanonizacyjny Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Modlitwa o beatyfikację   
   Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci
   powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość.
   Bądź uwielbiony za to, ze dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana
   Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
   Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół
   zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę,
   całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań,
   które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego
   Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego
   godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
   Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko
   postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie
   wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go
   orędownikiem naszych spraw przed Tobą.
   Amen.

 Pokornie Cię błagam. Boże, udziel mi za wstawiennictwem Stefana Kardynała
 Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę...

Święta Maryjo, Bogurodzico-Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej.

Umiemy trwać godzinami w świątyniach, stać na placu jasnogórskim jak stara dąbrowa, ale ulegamy łatwo najsłabszym nawet podnietom do wszystkich grzechów i występków.
Jesteśmy duchowo rozdwojeni, rozbici psychicznie, a stąd pozbawieni stylu życia i charakteru narodowego. To wszystko umiemy dziwnie łączyć z naszym przywiązaniem do Kościoła, którego nie słuchamy w codziennym życiu; z naszą gorącą modlitwą, z której nie zbieramy należytych owoców; z naszą czcią do Matki Najczystszej, której tak przeciwne jest nasze życie codzienne.

Dziś wszystko w Polsce woła, by zmobilizować duchowe siły Narodu do obrony życia nienarodzonych, do wierności ślubom małżeńskim, do podniesienia moralności współżycia małżeńskiego, do cnoty męstwa i wstrzemięźliwości, do czujności nad wychowaniem moralnym i religijnym młodzieży i dziatwy, aby z rodzin katolickich nie wyrastali ateiści i poganie.

Cytaty pochodzą z: Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Polski, "Dzieła zebrane", t. II, 1953-1956. Wydawnictwo Soli Deo, Warszawa 1995.

Stefan Kardynał Wyszyński was born on August 3rd, 1901, in Zuzela on the Bug river. On August 3rd, 1924, he was consecrated to be the chaplain. After four years of studies at the Catholic University of Lublin, the Faculty of the Canonic Law and Social Sciences, he received the title of the doctor. Afterward, he went on a scientific trip in Western European countries. He became professor in social sciences after the return to Poland.
He was sought by Gestapo on the basis of a wanted notice during the war.

He was appointed Archbishop of Gniezno and Warsaw and the Primate of Poland after the death of the Primate of Poland August kardynał Hlond on October 22nd, 1948.

He was imprisoned by the communist authorities for two years in 1954.

During the 1960s, the Primate of Poland participated in the works of the 2nd Vatican Oecumenical Council. While striving for a friendship between two big Christian nations: Polish and German, he appealed to German bishops together with the Polish Episcopate in 1965 with a letter, which caused a sudden reaction of party and state authorities.

When the Pole Karol Wojtyła was appointed head of the Holy See in 1978, the Primate did not hide his joy and emotion. A great social movement started since that time. It was called Solidarity. The Primate undertook the role of the mediator between state authorities and Solidarity.

He died on May 28th, 1981.

He managed the Church in Poland for thirty-three years and it was the longest primate pontifice.

Ks. Kardynał Stefan Wyszyński
Strona główna