Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. WILNO - Ostra Brama
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Wilno
4826

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Wilno
Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych / Ornamental pectoral plate of Cursed Soldiers
Data wydania/Date of issue: 1.03.2018
Nr katalogowy/No.: 4826
Technika druku/Printing technology: - offset + suche tłoczenie / offset and dry pressing
Papier/Paper: fluorescencyjny/fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 2 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 mm x 40,5 mm
Nakład/Issue: - 120.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Marzanna Dąbrowska

Zobacz blok / See block


Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych / Ornamental pectoral plate of Cursed Soldiers
Data wydania/Date of issue: 1.03.2018
Nr katalogowy/No.: 4827
Technika druku/Printing technology: - offset + suche tłoczenie / offset and dry pressing
Papier/Paper: fluorescencyjny/fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 2 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 mm x 40,5 mm
Nakład/Issue: - 120.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Marzanna Dąbrowska

Zobacz blok / See block

4827


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
WILNO - Ostra Brama   

Ostra Brama - brama miejska na Starym Mieście w Wilnie, gotycka, wzniesiona w latach 1503 - 1514, wraz z przylegającym do niej fragmentem muru obronnego będąca jedyną pozostałością dawnych fortyfikacji.
Od strony wewnętrznej bramy znajduje się klasycystyczna, wzniesiona w 1829, kaplica Ostrobramska z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej (Matki Boskiej Miłosierdzia). Stanowi ona zamknięcie ulicy Ostrobramskiej.

Historia Ostrej Bramy rozpoczyna się wraz z rozbudową Wilna. W XV-XVI wiekach miasto otoczono murem obronnym. Powstało wtedy dziewięć bram miejskich, z których do dziś przetrwała tylko Ostra Brama.

Pierwsza wzmianka o bramie pochodzi z roku 1514. Brama nosiła wtedy nazwę “Miednicka”. Nazwa “Ostra Brama” (łac. Porta Acialis), wywodząca się od dzielnicy Ostry Koniec, pojawiła się w roku 1594 roku. Średniowiecznym zwyczajem na bramie umieszczono darzony czcią i szacunkiem obraz Matki Boskiej, którego opiece powierzano miasto wraz z jego mieszkańcami.

Obraz o wymiarach 163 x 200 cm przedstawia Matką Bożą z głową pochyloną nieco w prawo, z rękoma złożonymi do modlitwy. Jest to jeden z najciekawszych i rzadkich odwzorowań Maryi, gdyż, w odróżnieniu od większości obrazów, jest przedstawiona bez Jezusa na swoich rękach. Prawdopodobnie został wykonany w Wilnie przez jednego z nadwornych malarzy włoskich Zygmunta Augusta.

2 lipca 1927 r. obraz Panny Świętej uroczyście koronowano na placu Katedralnym w obecności Józefa Piłsudskiego, Ignacego Mościckiego oraz przedstawicieli władz kościelnych Litwy i Polski.

Do dnia dzisiejszego na pamiątkę tego wydarzenia na filarze pomiędzy oknami wisi tablica ofiarowana przez marszałka Piłsudskiego ze słowami ”Dzięki Ci Matko za Wilno”. Los koron jest nieznany.

W 1993 r. kaplicę odwiedził papież Jan Paweł II. Razem z wiernymi odmawiał tu różaniec i ofiarował “Papieską Złotą Różę” oraz “białą czapkę papieską”, bo poprzednia czerwona – “biskupia” była przesłana wcześniej.

Wspomnienie Najświętszej Maryji Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia jest obchodzone w Kościele 16 listopada.

Wilno
Strona główna