Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. MYŚLENICE
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Myślenice
cp1870

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa
Myślenice
50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Myślenickiej
50th Anniversary of the Coronation of the Image of Our Lady of Myślenice
Data wydania/Date of issue: 24.08.2019
Nr katalogowy/No.: cp 1870
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 8.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Jan Konarzewski
MYŚLENICE   

Miasto w woj. małopolskim nad Rabą, 27 km na pd. od Krakowa. Stara osada, strażnica w systemie obronnym Krakowa w średniowieczu. Prawa miejskie w XIV w. Rozwój rzemiosła, handlu, w mieście leżącym przy drodze kupców z Krakowa na Węgry. Sukiennictwo w XVI w., garncarstwo w XVII w. Upadek miasta w XVII w. wskutek zniszczeń wojennych, pożarów i epidemii. Rozwój drobnego przemysłu w XIX w. Miejscowość letniskowa.

Parafia erygowana przed 1325 r. Kościół wzmiankowany w XIV w. Kościół pw Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z XV w., przebudowany w XVII i XVIII w., murowany, jednonawowy z kaplicą z połowy XVII w. i z wieżą. W kaplicy, w ołtarzu z drugiej połowy XVIII w. obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XVI w., około 1000 wot, również z XVIII i XIX w.

Dawny kult Matki Bożej Myślenickiej. W pierwszej połowie XVII w. obraz zasłynął nadzwyczajnymi łaskami, obraz uznano za cudowny. W XVII i XVIII w. wydawano druki o obrazie, powstawały pieśni. Przybywały liczne grupy pątnicze, również i z dalszych okolic. Było w tym czasie 2000 wot. Obraz wymieniany był wielokrotnie od XVII do XX w., w dziełach poświęconych sanktuariom. Wykonywano kopie obrazu, najsławniejszą jest cudowny obraz w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kult ożywiony w XX w., trwa do dziś. Odpusty gromadzą wielotysięczne rzesze, przybywające i z dalszych okolic. Przychodzą też liczni wierni na modlitwę w ciągu całego roku. Składane są prośby i podziękowania. Są pieśni i modlitwa do Matki Bożej Myślenickiej.

Obraz koronowany 24 sierpnia 1969 r. przez kardynała Karola Wojtyłę w obecności kilkudziesięciu tysięcy osób.

Odpusty: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - 8 września.

Myślenice
Strona główna