Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. KĘDZIERZYN-KO¬LE
MATKA BOŻA I ¦WIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻA¦WIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻA¦WIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Kędzierzyn-KoĽle
cp1886

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa
Kędzierzyn-KoĽle
Matka Boża z KoĽla
Our Lady of KoĽle
Data wydania/Date of issue: 29.05.2020
Nr katalogowy/No.: cp 1886
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 8.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Jan Konarzewski
KĘDZIERZYN-KO¬LE   

Miasto w woj. opolskim nad Odr±, 52 km na pd.-wsch. od Opola. Wie¶ Kędzierzyn wzmiankowana w XIII w. Rozwój w XIX i XX w. po rozpoczęciu eksploatacji Kanału Kłodnickiego i utworzeniu dużego węzła kolejowego. KoĽle wzmiankowane w XII w. Stolica księstwa w XIII w. Prawa miejskie prawdopodobnie w XIII w. Od XVIII w. we władaniu Prus. Rozwój miasta zahamowany wojnami w XVII i XVIII w. Port rzeczny w XIX w. Poł±czone z Kędzierzynem w 1975 r. Zespół klasztorny pofranciszkański z XVIII w. Zespół zamkowy z XIV, XVI w. Fortyfikacje twierdzy z XVII, XVIII w. Domy z XVIII i XIX w.

Ko¶ciół pw ¶w. Zygmunta, wzmiankowany w XIII w., rozbudowany w XV w. i w XVI w., gotycki, murowany, trójnawowy z wież±. W nowym ołtarzu w kaplicy, obraz Matki Bożej z Dzieci±tkiem z XV w., w sukience srebrnej z XVII/XVIII w.

Ikona Matki Bożej z KoĽla, pochodzi z około 1420 roku i należy do grupy Hodegetrii, która rozpowszechniła się na całym obszarze Bizancjum i dotarła także do Europy. Do tej grupy należ± min. ikony: Czarnej Madonny z Częstochowy czy także obraz Matki Bożej Opolskiej.

Obraz pochodzi z Czech, prawdopodobnie z Ołomuńca. Nie jest znany artysta, który go wykonał. Obraz miał wielkie znaczenie i cieszył się ogromnym kultem. Potwierdzeniem tego jest fakt, że w połowie XV wieku sporz±dzono kilka kopii ikony min. (Bytom, Kłobuck, Piekary ¦l±skie), a także w roku 1478 powołano bractwo, którego celem było uczestnictwo w nabożeństwach maryjnych i szerzenie kultu Matki Bożej. Ten szczególny kult został niejako odrodzony w roku 1996, kiedy to odrestaurowano Kaplicę Matki Bożej z KoĽla i z dniem 06 marca rozpoczęto na nowo nabożeństwa do Matki Bożej z KoĽla.

Odpusty: ¦w. Zygmunta - 2 maja.

Kędzierzyn-KoĽle
Strona główna