Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. BOŁSZOWCE
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Bołszowce
5156

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Bołszowce
Madonny Kresowe - Matka Boża Bołszowiecka
Data wydania/Date of issue: 31.05.2021
Nr katalogowy/No.: 5156
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura
Papier/Paper: fluorescencyjny/fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 9 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 x 54 mm
Nakład/Issue: - 117.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Agnieszka Sancewicz

Zobacz całą serię

Zobacz arkusik - See sheet
BOŁSZOWCE   

BOŁSZOWCE - osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie halickim. Bołszowce leżą na ziemi halickiej, ok. 8 kilometrów na północ od Halicza, na błotnistej równinie w widłach rzeki Gniła Lipa i potoku Narajówka.

Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 8 marca 1408 roku, a miejscowość występuje pod nazwą Mały Bowszów. Rozwój miejscowości rozpoczął się po jej przejściu na własność Kazanowskich: wojewody i hetmana koronnego wojska polskiego Marcina (1566–1636), później do jego syna Dominika Aleksandra (zmarł w 1648), a następnie do rodziny Jabłonowskich.

W 1590 r. Bołszowce staraniami Kazanowskich otrzymało status miasteczka. Kult obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Bolszowcach sięga XVII w. W XVIII w. komisja kanoniczna potwierdziła wiarygodność łask, ukazał się dekret uznający obraz za cudowny. Koronacja obrazu odbyła się 15 sierpnia 1777 r.

13 marca 1944 r. nacjonaliści ukraińscy zamordowali karmelitę, wikariusza bołszowieckiego sanktuarium, ojca Bartłomieja Czosnka. Obraz dzielił losy ludności tych ziem i został przewieziony w 1945 r. do Krakowa, a w 1968 r. do Gdańska.

Kościół KARMELITÓW POD WEZWANIEM ŚW. KATARZYNY W GDAŃSKU   

Kościół Karmelitów pw św. Katarzyny, ul. Podmłyńska 5, z XII w., rozbudowany w XIV i XV w., zniszczony w 1945 r., odbudowany, gotycki, murowany, trójnawowy z wieżą. W kaplicy pod wieżą obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w. przywieziony z klasztoru Karmelitów w Bolszowcach (archidiec. lwowska).

Kościół był ulubionym miejscem modlitwy i zachwytów bł. Doroty z Mątowów. W XV w. obrazy bł. Doroty znajdowały się w Bazylice Mariackiej i w kościele Cystersów.

Odpust: Matki Bożej Szkaplerznej, św. Katarzyny.

Bołszowce
Strona główna