Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Św. Kliment (Klemens)
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Św. Kliment (Klemens)
641

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Św. Kliment (Klemens)
Rok Kultury Chrześcijańskiej
Data wydania/Date of issue: 16.07.2010
Nr katalogowy/No.: 641
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: normalny
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 2 szt./pcs.
Format/Size: 27,2 mm x 44,4 mm
Nakład/Issue: - 80.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: akad. mal. Karol Felix, František Horniak

*Zobacz arkusik - See sheet
ŚW. KLIMENT (KLEMENS) - 22 listopad   

łac. clemens łagodny, spokojny, cichy, łaskawy, pobłażliwy

Św. Klemens z Ochrydy, święty, żyjący w latach ok. 840-916, uczeń św. Cyryla, Macedończyk. Uczestnik misji na Morawach, skąd po śmierci św. Metodego został wypędzony. Wraz z czterema innymi wygnańcami św. Gorazdem, św. Naumem, św. Sawą i św. Angelarem udał się do Bułgarii. Prowadził działalność ewangelizacyjną w Macedonii i Albanii. W 893 uzyskał godność biskupią i osiadł w założonym przez siebie monasterze w Ochrydzie. Pierwszy biskup i apostoł Bułgarii. Współtwórca liturgii słowiańskiej. Opracował i usystematyzował staro-cerkiewno-słowiański język liturgiczny kościoła bułgarskiego, założyciel szkoły Ochrydzkiej i pierwszego uniwersytetu słowiańskiego w Ochrydzie. Św. Kliment uchodzi też za autora nowego alfabetu - cyrylicy, która zastąpiła bardzo trudną głagolicę i została nazwana tak na cześć św. Cyryla. Był także pisarzem - autorem kazań, mów pochwalnych, najprawdopodobniej również żywotów Cyryla i Metodego, zw. Legendami panońskimi. Pochowany w klasztorze św. Pantelejmona w Ochrydzie, obecnie odbudowanym.

Strona główna