Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Św. Jerzy
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Św. Jerzy
653

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Św. Jerzy
Seria obiegowa
Data wydania/Date of issue: 28.01.2011
Nr katalogowy/No.: 653
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: normalny
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 2 szt./pcs.
Format/Size: 26,5 mm x 22 mm
Nakład/Issue: - 2.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Robert Jančovič Martin Činovský
ŚW. JERZY - 24 kwietnia   

Svätý Jur (w latach 1960-1990 Jur pri Bratislave, niem. Sankt Georgen, węg. Szentgyörgy) - miasto w zachodniej Słowacji w kraju bratysławskim, liczy 4 400 mieszkańców (2006).
Do najcenniejszych zabytków sakralnych miasta należy kościół farski, w którym dominuje wyjątkowy na Słowacji wczesnorenesansowy ołtarz kamienny.
Turystów zaciekawią także pozostałości miejskich wałów obronnych oraz pierwotnie renesansowy Zamek Rodu Pálffych (Pálffyovský kaštieľ), który został przebudowany w stylu barokowym. Aktualnie jest tu siedziba instytucji kształcącej Academia Istropolitana Nova.
W mieście zainteresuje również ładnie uporządkowany rynek oraz browar znajdujący się w historycznym budynku klasztoru.

gr. georgeo uprawiam, georgos rolnik

Św. Jerzy, żołnierz, męczennik (III/IVw). Pochodził z Liddy (Azja Mniejsza). Zachowały się o nim nikłe dane biograficzne, jednak są bardzo liczne i wczesne dowody kultu Świętego. Jego ojcem miał być Pers - Geroncjusz. Jerzy jako ochotnik wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł do rangi wyższego oficera (trybuna?). Podczas prześladowań za czasów Dioklecjana jako chrześcijanin odmówił złożenia ofiary bóstwom rzymskim (305?). Poddano go okrutnym i długim męczarniom - według niektórych tekstów trwały one aż 7 lat. M.in przybijano go do krzyża, torturowano na katowskim kole. Umęczono go w Diospolis na terenie Palestyny Okrucieństwo zastosowane wobec św. Jerzego musiało być wyjątkowe, skoro wśród tak ogromnej liczby męczenników, którzy wówczas zginęli za wiarę, jemu nadano tytuł Wielkiego Męczennika. Do kultu i legendy o Świętym przyczyniły się wyprawy krzyżowe, z których jedna stacjonowała pod Liddą. Za swego patrona uznają go: Anglia, Holandia, Niemcy Szwecja, Litwa, Bośnia; archidiecezja białostocka, wileńska, diecezja pińska; m. in. miasta: Ferrara, Neapol. Pod wezwaniem św. Jerzego powstało wiele bractw rycerskich oraz zgromadzeń zakonnych.
Stał się patronem rycerzy żołnierzy ludzi mających związek z bronią i walką - rusznikarzy, zbrojmistrzów, puszkarzy, kawalerzystów, wojsk pancernych, także rolników, skautów i harcerzy. Jest orędownikiem podczas epidemii oraz w chorobach skóry trądu.

W IKONOGRAFII Święty ukazywany jest w krótkiej tunice jako rycerz na koniu zabijający smoka.
Jego atrybutami są: anioł z wieńcem laurowym lub z koroną, baranek, biała chorągiew lub lanca z czerwonym krzyżem, koń, palma męczeństwa oraz m. in. przedmioty jego męki - gwoĽdzie, kamień młyński i koło, miecz, smok u stóp, smok zabity.

Strona główna