Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Muzeum Narodowe w Bratysławie
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Muzeum Narodowe w Bratysławie
243

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Muzeum Narodowe w Bratysławie
Narodzenie z Hlohovca
Data wydania/Date of issue: 30.11.1995
Nr katalogowy/No.: 243
Technika druku/Printing technology: - staloryt
Papier/Paper: normalny
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 4 szt./pcs.
Format/Size: 40 mm x 50 mm
Nakład/Issue: - 378.800 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Martin Činovský
MUZEUM NARODOWE W BRATYSŁAWIE   

Znaczek przedstawia "Rzeźbę Narodzenia z Hlohovca" autotstwa rzeżbiarza z XV wieku. Rzeźba przedstawia Maryję klęczącą ze złożonymi rękami przed Niemowlęciem leżącym na draperii podtrzymywanej przez anioły.

Relief znajdował się początkowo w katedrze św. Marcina w Bratysławie w głównym ołtarzu. Po jego obu stronach stały rzeźby Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i Nawiedzenie św. Elżbiety przez Najświętszą Marię Pannę. Na skrzydłach ołtarza, kiedy był zamknięty, przedstawiona była Męka Jezusa Chrystusa. W pierwszej połowie XVIII wieku rzeźba została przeniesiona do Kaplicy Gotyckiej w zachodniej części zamku w Hlohovcu. W roku 1945 przeniesiona została do kościoła rzymsko-katolickiego w Hlohovcu a w roku 1950 do Muzeum Narodowego w Bratysławie gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. W roku 1999 została wykonana kopia rzeźby przez rzeźbiarzy Ľudovíta Pisára i Jaroslava Kubę, która jest wystawiona w muzeum w Hlohovcu.

Strona główna