Św. Joanna D'Arc, dziewica - dzień w kalendarzu 30 maja

żeńska forma imienia Jan hebr. Johhanan „Bóg jest łaskawy”

1737

Św. Joanna D'Arc, dziewica, urodziła się 6 stycznia 1412 w Domremy (Lotaryngia), w rodzinie ubogich wieśniaków. Od 13 roku życia towarzyszyły jej „głosy” i wizje. Pod wpływem duchowych doświadczeń w 1428 roku ta wiejska, prosta dziewczyna, analfabetka, podejmuje dzieło wyzwolenia Francji zajętej przez wojska angielskie. Po spotkaniu z Karolem VII oraz poddaniu Joanny i jej widzeń badaniom duchownych z Poitiers, dziewczynie podarowano zbroję, sztandar i pozwolono jej wyruszyć z oddziałem naprzeciw nieprzyjaciela. W maju 1429 roku w trakcie bitwy o Orlean Joanna (odtąd nazywana także Dziewicą Orleańską) zagrzewa swoich rodaków do walki i przełamuje losy prowadzonej wojny. Po niej w ciągu tygodnia Anglicy opuszczają całą dolinę Loary. Joanna nalega na niezdecydowanego Karola VII, aby wyruszył do Reims oraz dopełnił obowiązku koronacji, co następuje 17 lipca 1429 roku. Wiosną 1430 roku Joanna bierze udział w potyczce pod Compiegne. Tam dostaje się do niewoli Burgundów. Ci odsprzedali ją Anglikom, którzy powołali trybunał kościelny i wytoczyli jej proces w Rouen. Oskarżono ją o używanie stroju męskiego, o herezję i czarnoksięstwo. Jej głosy i objawienia uznano za fałszywe. Święta odwołała się od wyroku inkwizycji do papieża. Bezskutecznie. Oddana w ręce władzy świeckiej została skazana i spalona na stosie 30 maja 1431 roku. Wyrok zakwestionowano. Pod naciskiem opinii publicznej Karol VII ustanowił komisję, która przeprowadziła proces rehabilitacyjny Także papież Kalikst III wydał polecenie zbadania przeprowadzonego procesu. 7 lipca 1456 roku Rzym wydał wyrok uniewinniający Joannę oraz określił przeprowadzony proces w Rouen jako sprzeczny z prawem. Joannę kanonizował papież Benedykt XV. Św. Joanna jest patronką Francji, Orleanu, a także telegrafu i transmisji radiowych.

W IKONOGRAFII św. Joanna przedstawiana jest jako dziewczyna w złotej zbroi na koniu. Jej atrybutami są: miecz, sztandar i miecz, lanca.