Błogosławiony Pius IX - dzień w kalendarzu 7 lutego

łac. pius pobożny, uczciwy, oddany Bogu

214

Bł. Pius IX. Giovanni Maria Mastai Ferretti urodził się 13 maja 1792r. w Senigallia w Marchii Ankońskiej w rodzinie hrabiowskiej. W 1819r. otrzymał święcenia kapłańskie. 23 grudnia 1830r. otrzymał godność kardynała in petto. Po śmierci Grzegorza XVI zebrało się konklawe, wybrany na papieża i koronowany przyjął imię Pius IX. Pius IX ogłosił powszechną amnestię dla więźniów politycznych, utworzył Radę Ministrów i milicję obywatelską, przywrócił ustrój gminny w Rzymie i utworzył Radę Państwową. Pius IX ogłosił konstytucję, tzw. Statut Fundamentalny dla Rządów Doczesnych w Państwach Świętego Kościoła. W okresie Wiosny Ludów 1848r. papież musiał w przebraniu mnicha uciekać do Gaety. 9 lutego 1849r. proklamowano Republikę Rzymską, pozbawiając papieża władzy świeckiej. Pozostawiono papieżowi jedynie prawo pełnienia funkcji religijnych. Pius IX oficjalnie zaprotestował przeciw utworzeniu Republiki Rzymskiej. Wszystkie posiadłości papieża zostały włączone do powstałego w 1860r. Królestwa Włoch. Władza Piusa IX obejmowała tylko Rzym i najbliższą okolicę. Papież był chroniony przez francuski garnizon. Rząd włoski ogłosił papieża osobą suwerenną i nietykalną; ustalił dla niego rentę, dotację i przyznał mu pałac w Watykanie i na Lateranie oraz willę w Castel Gandolfo wraz z przyległościami. Pius IX pozostał w Watykanie i uznał się za więźnia. 8 grudnia 1854r. papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W 1856r. ustanowił święto Najświętszego Serca Jezusa. Za pontyfikatu Piusa IX w 1848r. założone zostało Zgromadzenie Misjonarzy Ducha Świętego Ducharze, Saletyni w 1852r. 18 grudnia 1859r. w Turynie powstał zakon Salezjanów założony przez Jana Bosko (1815 – 1888) i zgromadzenie żeńskie założone 5 sierpnia 1872r. w 1867r. powstał Instytut Misji Afrykańskich i Towarzystwo Bożego Słowa werbiści w 1875r. Klaretyni założeni w 1849r. do Polski przybyli w 1932r. W 1868r. powstało Zgromadzenie Córek Bożej Miłości, Franciszkanki Misjonarki powstały w 1877r. w 1854r. Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, w 1875r. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Nazaretanki, w 1857r. rozpoczęło działalność Zgromadzenie Sióstr Opaczności Bożej i w 1866r. Służebniczki Dębickie, Starowiejskie, Śląskie, Pleszewskie w 1861r. Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi od Niepokalanej Dziewicy Bogurodzicy Maryi – Jadwiżanki powstały w 1859r. Pius IX w 1869r. zwołał Sobór Watykański I – XX Sobór Powszechny i ogłosił, dogmat o nieomylności papieża przemawiającego w imieniu Kościoła ex cathedra. 18 lipca 1870r. papież odroczył obrady soboru na czas nieokreślony. 16 czerwca 1875r. Pius IX oddał świat w opiekę Najświętszemu Sercu Jezusa. 25 marca 1848r. przyjął na audiencji Adama Mickiewicza. 24 czerwca 1853r. kanonizował Andrzeja Bobolę, a w 1867r. arcybiskupa Józefa Kuncewicza. Papież podarował korony dla obrazu Matki Bożej w Berdyczowie. Pius IX we wrześniu 1863r. zarządził modlitwy za naród polski, mówiąc o posłannictwie narodu. W 1866r. powstało Kolegium Polskie w Rzymie. Pontyfikat Piusa IX był najdłuższym w dziejach Kościoła. Pius IX zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra 31 lipca 1881r. zwłoki Piusa IX przeniesiono do bazyliki S. Lorenzo fuori le Mura.

W roku 2000 papież Jan Paweł II ogłosił Piusa IX Błogosławionym.