Święty Meinard, mnich - dzień w kalendarzu 21 stycznia

ger. magan, megin – "siła, moc"; hart, hard – "silny, mocny, krzepki, dzielny"

363

Św. Meinrad, mnich benedyktyński. Żył w IX wieku, pochodził z rodziny Hohenzollernów. Meinrad wstąpił do klasztoru benedyktynów i został mnichem, a później otrzymał święcenia kapłańskie, jednak porzucił dotychczasowe życie, aby zostać pustelnikiem. Według legendy wraz z figurą Madonny podarowanej mu przez ksienię Hildegardę von Zurych, udał się w okolice góry Etzel, aby na jej stoku zamieszkać samotnie jako pustelnik.

Przychodziło do niego zbyt dużo ludzi, więc przeniósł się głębiej w tzw "Ciemny Las" (okolica obecnego miasta Einsiedeln) aby mieć czas na studia nas Pismem Świętym. W 835 roku w miejscu gdzie teraz stoi kaplica Meinrad wybudował pustelnię i kaplicę. Chętnie przychodzili do niego pielgrzymi. Dwóch złodziei, którym Meinrad udzielił gościny myśląc, iż pielgrzymi przynoszą różne cenne rzeczy do pustelni, zamordowali Meinrada (861 r.) i uciekli do Zurychu.