Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Kandydaci na ołtarze na znaczkach pocztowych Polski - wykaz
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
KANDYDACI NA OŁTARZE NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Polska
Strona Kandydat na ołtarze Poz. Temat Nr
katalogowy
Fischer
Rok
wydania
1Ks. Kardynał Stefan Wyszyński 1/1 Kartka pocztowa
III Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1987 r.
Na znaczku Katolicki Uniwersytet Lubelski
Na ilustracji Pomnik Jana Pawła II i Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie
cp 951 1987
  2/2 Kartka pocztowa
IV Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1991 r.
Na ilustracji Herb Kardynała
cp 1016 1991
  3/3 Prymas Tysiąclecia ks. Kardynał Stefan Wyszyński 3247 1992
  4/4 100 rocznica urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
100th Birthday Of Cardinal Stefan Wyszyński, Primate Of The Millennium
3753 2001
  5/5 Kartka pocztowa
90 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubeskiego im. Jana Pawła II
cp 1454 2008
  6/6 Kartka pocztowa
Beatyfikacja papieża Pawła VI
Beatification of Pope Paul VI
cp 1689 2014
  7/7 100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II
100th anniversary of the birth of St. John Paul II
5094p2 2020
2Ks. Kardynał August Hlond 1/8 Kartka pocztowa
60 rocznica śmierci Kardynała Augusta Hlonda
cp 1482 2008
  2/9 Kardynał August Hlond - Prymas Polski Odrodzonej
Cardinal August Hlond - Primate of Poland Reborn
4876 2018
3Sł. Boża Matka Elżbieta Róża Czacka 1/10 Kartka pocztowa
100-lecie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
cp 1586 2011
4Słudzy Boży Rodzina Ulmów 1/11 Polacy ratujący Żydów - rodzina Ulmów / Poles saving Jews - the Ulma family 4948 2019
Poz: 1-11
Strona główna