Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
cp1091

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
Ks. Jerzy Popiełuszko
Data wydania/Date of issue: 21.04.1995
Nr katalogowy/No.: cp 1091
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 200.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Janusz Wysocki

XV rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
Data wydania/Date of issue: 19.10.1999
Nr katalogowy/No.: 3647
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 700.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik
3647


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
cp1363

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa

20 rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki
Data wydania/Date of issue: 19.10.2004
Nr katalogowy/No.: cp 1363
Format/Size: 148 mm x105 mm
Nakład/Issue: - 88.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik

25 rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki
Data wydania/Date of issue: 19.10.2009
Nr katalogowy/No.: 4306
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 16 szt./pcs.
Format/Size: 43 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 450.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Marzanna Dąbrowska
4306


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
4336

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki
Data wydania/Date of issue: 6.06.2010
Nr katalogowy/No.: 4336
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 16 szt./pcs.
Format/Size: 43 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 600.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Jacek Konarzewski
Kartka pocztowa

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko
Data wydania/Date of issue: 14.09.2017
Nr katalogowy/No.: cp 1783
Format/Size: 148 mm x105 mm
Nakład/Issue: - 10.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik
cp1783

Powiększ Zoom
cp1835

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych
National Day of the Remembrance of the Unbroken Priests
Data wydania/Date of issue: 19.10.2018
Nr katalogowy/No.: cp 1835
Format/Size: 148 mm x105 mm
Nakład/Issue: - 10.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Karol Tabaka
BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO   

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14. 09.1947 r. we Wsi Okopy w województwie białostockim. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 28 maja 1972 r. w Warszawie. W parafii św. Stanisława Kostki oprócz pracy parafialnej, zajmował się duszpasterstwem ludzi pracy. W czasie stanu wojennego odprawiał comiesięczne msze święte za Ojczyznę cieszące się ogromnym zainteresowabnniem wśród wiernych. W kazaniach podejmował problemy moralne i polityczne, mówił o wolności i godności człowieka. Z tego tytułu był atakowany i szykanowany przez ówczesne władze i propagandę państwową.
19 października 1984 r. wracając z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy, został w Górsku koło Torunia uprowadzony przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i bestialsko zamordowany. Pochowany 3 listopada 1984 r. przy kościele Św. Stanisława Kostki. Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki zgromadził kilkaset tysięcy osób i przekształcił się w wielką manifestację patriotyczną. W 1997 r. rozpoczął się proces o jego beatyfikację. Otoczony kultem grób ks. J. Popiełuszki jest miejscem pielgrzymek wiernych. Beatyfikowany 6 czerwca 2010 roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Litania do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki   
Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Błogosławiony Jerzy, męczenniku, módl się za nami.
Odważny wyznawco Chrystusa, módl się za nami.
Wierny świadku Ewangelii, módl się za nami.
Zapatrzony w Krzyż Zbawiciela, módl się za nami.
Czcicielu Maryi Niepokalanej, módl się za nami.
Oddany od dzieciństwa Bogu, módl się za nami.
Wychowany w pobożnej rodzinie, módl się za nami.
Gorliwy w służbie ołtarza, módl się za nami.
Pragnący naśladować świętych, módl się za nami.
Wierny głosowi powołania, módl się za nami.
Apostole godności człowieka, módl się za nami.
Obrońco nienarodzonych, módl się za nami.
Miłosierny dla cierpiących, módl się za nami.
Wrażliwy na los pokrzywdzonych, módl się za nami.
Dobry pasterzu ludzi pracy, módl się za nami.
Uczący zło dobrem zwyciężać, módl się za nami.
Wzywający do męstwa i solidarności, módl się za nami.
Broniący wartości ewangelicznych, módl się za nami.
Przestrzegający przed chęcią odwetu, módl się za nami.
Wzywający do trwania w nadziei, módl się za nami.
Niesprawiedliwie oskarżany, módl się za nami.
Okrutnie umęczony, módl się za nami.
Kapłanie wierny aż do końca, módl się za nami.
Męczenniku prawdy i wolności, módl się za nami.
Orędowniku spraw Kościoła i narodu, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
R. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego
Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego
męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i przez jego przyczynę
spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W dużej mierze sami jesteśmy winni naszemu zniewoleniu, gdy ze strachu albo dla wygodnictwa akceptujemy zło, a nawet głosujemy na mechanizm jego działania.
Jeśli z wygodnictwa czy lęku poprzemy mechanizm działania zła, nie mamy wtedy prawa tego zła piętnować, bo my sami stajemy się jego twórcami i pomagamy je zalegalizować.
Niech będzie dla nas ostrzeżeniem świadomość, że Naród ginie, gdy brak mu męstwa, gdy oszukuje siebie, mówiąc, że jest dobrze, gdy jest źle, gdy zadowala się tylko półprawdami.
Niech na co dzień towarzyszy nam świadomość,że żądając prawdy od innych, sami musimy żyć prawdą.
Żądając sprawiedliwości, sami musimy być sprawiedliwiw stosunku do najbliższych.
Żądając odwagi i męstwa, sami musimy być na co dzień mężni i odważni.

  cytat z homilii wygłoszonej na Mszy świętej za Ojczyznę 27 maja 1984 r.

Father Jerzy Popiełuszko was born on September 14th, 1947, in Okopy villate, in the Białystock province. He was ordained by Cardinal Stefan Wyszyński in Warsaw on May 28th, 1972. Apart from the parish works, he was engaged in the ministration of the people of work in his parish of Stanisław Kostka. During the Martial Law, he had monthly masses for the Motherland which were very popular among believers. He referred to moral and political problems in his sermons, he spoke about the freedom and dignity of people. This is why, he was attacked and persecuted by state authorities and the propaganda.
On October 19th, 1984, when he was coming back from his ministration work in Bydgoszcz, he was kidnapped in Górsk near Toruń by officials from the Ministry of Internal Affairs and bestially murdered. He was buried on November 3rd, 1984, at the Church of St. Stanisław Kostka. The funeral of Father Jerzy Popiełuszko was attended by several hundred thousand persons and it was transformed into a big patriotic manifestation. A trial for his beatification was started in 1997. His cult tomb is a place of pilgrimages of the believers. Beatified on 6 June 2010 year on Pilsudski Square in Warsaw.

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
Strona główna