Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ŁUCK/SIEDLCE KOŁO OŁAWY
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Łuck/Siedlce koło Oławy
4857

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Łuck/Siedlce koło Oławy
Madonny Kresowe - Matka Boża Łucka
Data wydania/Date of issue: 23.08.2018
Nr katalogowy/No.: 4857
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura
Papier/Paper: fluorescencyjny/fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 9 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 x 54 mm
Nakład/Issue: - 135.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Agnieszka Sancewicz

Zobacz całą serię

Zobacz arkusik - See sheet
ŁUCK/SIEDLCE KOŁO OŁAWY   

ŁUCK - miasto na Ukrainie, nad Styrem, siedziba administracyjna obwodu wołyńskiego i rejonu łuckiego. Liczy ok. 217 tys. mieszkańców. Historyczna stolica Wołynia.
W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów Łuck był stolicą województwa wołyńskiego i miejscem szlacheckiego sądu ziemskiego, prawdopodobnie także sądu grodzkiego. Był również Łuck miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego oraz miejscem popisów szlachty województwa wołyńskiego I Rzeczypospolitej.
W II Rzeczypospolitej Łuck był siedzibą władz województwa wołyńskiego. Po wybuchu II wojny światowej, od 7 września 1939 Łuck był tymczasową siedzibą Rządu RP. Po 17 września 1939 r. Łuck został zaanektowany przez ZSRR jako część Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Tysiące Polaków zostało wysiedlonych na Syberię.

SIEDLCE K/OŁAWY - Wieś w województwie dolnośląskim przy szosie Oława - Wrocław

KOŚCIÓŁ OJCÓW DOMINIKANÓW W ŁUCKU   

W kościele oo. Dominikanów od 1598 r. był obraz, kopia słynnego wizerunku MB Śnieżnej znajdującego się w kaplicy Paulińskiej (książąt Borghese) rzymskiej świątyni Santa Maria Maggiore. Wizerunek Matki Bożej zasłynął łaskami. Obraz został koronowany 8 września 1749 r. Sprowadzone z Rzymu złote korony ufundował wojewoda wołyński Michał Potocki. On też pokrył koszty związane z uroczystościami koronacyjnymi. Mimo trzech kolejnych pożarów, w latach 1793, 1803 i 1845, obraz Matki Bożej wszystkie te pożary przetrwał. W roku 1847 kościół i klasztor zostały zamknięte, a w 1849 r. skasowane. Cudowny wizerunek Matki Bożej przeniesiony zostały do miejscowej katedry. W 1924 r. podczas jej pożaru spłonął ołtarz główny wraz z obrazem Matki Bożej Łuckiej.

W 1990 roku wierni odzyskali katedrę w Łucku używanej w latach powojennych jako magazyn, a w końcu zamienionej na muzeum ateizmu. W pracowni konserwatorskiej Muzeum Narodowego we Wrocławiu dokonano restauracji siedleckiego obrazu, i sporządzono jego kopię. 25 kwietnia 1999 r. w siedleckim kościółku odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionego wizerunku, a 29 czerwca intronizacja kopii w łuckiej katedrze.

KOŚCIÓŁ FILIALNY W SIEDLCACH POD WEZWANIEM ŚW. MARKA PARAFII W KOTOWICACH   

W kościele filialnym w Siedlcach w parafii Kotowice (k. Oławy) znajduje się obraz Matki Bożej z Łucka, przywieziony przez repatriantów. Obraz został przywieziony najpierw do Oławy z Witkowa Nowego k. Radziechowa (woj. tarnopolskie). W 1946 roku obraz został przekazany do kościoła w Siedlcach przez proboszcza z Witkowa Nowego, który był tam proboszczem do 1944 roku. Obraz ten jest kopią obrazu Matki Bożej Łuckiej. Polska ludność z Wołynia chroniła się w Radziechowie przed zbrodniami ukraińskich nacjonalistów. Polacy pochodzący z jakiejś wołyńskiej parafii mogli przywieźć obraz do Radziechowa. Siedlecki wizerunek jest prawdopodobnie jedyną zachowaną kopią obrazu MB Łuckiej.

Odpust: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Łuck/Siedlce koło Oławy
Strona główna