Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ŚW. JAKUB STARSZY 25 lipca
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Św. Jakub Starszy
Św. Jakub Starszy
20. rocznica wyzwolenia Ziem Zachodnich i Północnych
Data wydania/Date of issue: 08.05.1965
Nr katalogowy/No.: 1434
Technika druku/Printing technology: - staloryt / steel engraving
Papier/Paper:
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 40 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 mm x 40,5 mm
Nakład/Issue: - 8.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: T. Michaluk ryt E. Konecki
Na znaczku herb Olsztyna na którym jest widoczny Św. Jakub Starszy
1434


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
1961

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

Witraże polskie - Muzeum Toruń
Data wydania/Date of issue: 15.09.1971
Nr katalogowy/No.: 1961
Technika druku/Printing technology: - rotogravure
Papier/Paper: biały średni gładki, kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 1.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: K. Tarkowska

Zobacz całą serię
Kartka pocztowa

Szlak Cysterski w Polsce
Opactwo w Lądzie
Na ilustracji Św. Jakub
Data wydania/Date of issue: 30.04.2012
Nr katalogowy/No.: cp 1603
Format/Size: 148 mm x 105 mm
Nakład/Issue: - 32.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: J. Górska fot. Z. Tomczak, K. Budziński, J. Nowiński
cp1603

Powiększ Zoom
5168

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

Rok św. Jakuba Apostoła
Data wydania/Date of issue: 25.07.2021
Nr katalogowy/No.: 5168
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: biały średni gładki fluorescencyjny
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 100 szt./pcs.
Format/Size: 25,5 x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 1.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Marzanna Dąbrowska
Św. Jakub Starszy
Strona główna